Pater Daniel: Een lichtende ster in de donkere nacht dr. Reiner Fuellmich

Standaard

Nieuwsbrief XVI.25, 18 juni 2021

Goede Vrienden,

In iedere donkere nacht is er altijd ergens een blinkende ster. De huidige samenleving is sinds vorig jaar voor het grootste deel van de wereldbevolking veranderd in een bijzonder donkere nacht, waarin enkele sterren fonkelen. De meerderheid van de mensen (minstens 75 % !?) blijkt het officiële verhaal van de politici en media wereldwijd (nog) te geloven en te volgen: covid 19 is de grote bedreiging, waarvan we bevrijd kunnen worden door massale vaccinatie.  Zij menen als goede burgers hierover geen vragen te moeten stellen maar solidair al wat gezegd en opgelegd wordt te moeten geloven en aanvaarden. Vermoedelijk voor slechts ‘n 20 à 25 % van de mensen liggen de problemen niet bij een covid 19 virus zelf, maar bij de angstpsychose, de PRC-pandemie en de massale vaccinatie hysterie. Het corona gebeuren is voor hen een misdaad, georganiseerd door een wereldelite om de hele wereldbevolking met een levensgevaarlijke “vaccinatie” uit te dunnen en te controleren en er zelf nog rijker mee te worden.

Deze kleine minderheid wil wezenlijke vragen stellen en ook luisteren naar onafhankelijke wetenschappers wereldwijd.  Hierbij speelt een sterk gevoel voor rechtvaardigheid mee en in zekere zin een woede tegen het bewust achterhouden of verdraaien van de waarheid, het onverantwoord opleggen van mensonwaardige vrijheidsbeperkingen, het berokkenen van zoveel schade aan onschuldige slachtoffers. Zij willen rebelleren, uit liefde voor de waarheid, uit liefde voor de mensheid en hun kinderen. Ze zetten daarbij hun eigen goede naam op het spel en lopen het risico bespot, tegengewerkt en zelfs gestraft te worden. Ze handelen vanuit een innerlijke bezieling, gevoed door hun geweten, nl. dit innerlijke heiligdom en moreel kompas, door God gelegd in het hart van ieder mens om het goede te doen en het kwade te vermijden.

Een van die lichtende sterren in deze donkere nacht is dr. Reiner Fuellmich, een Duist-Amerikaans advocaat (° Bremen 1958), die in zijn 26 jarige praktijk al groot onrecht heeft kunnen stoppen. Hij is er in geslaagd de machtigste organisaties voor corruptie  te doen veroordelen: Deutsche Bank, de VW auto-industrie en Kuene &  Nagel, het grootste transportbedrijf ter wereld. Begin 2020 wilde hij zich terugtrekken op zijn verblijf in Californië om het wat rustiger aan te doen. De “corona-crisis” greep hem echter aan.  Hij werd op 10 juli 2020 een van de vier oprichters van het Corona Investigative Committtee. Hiermee zijn inmiddels meer dan 100 advocaten uit de gehele wereld verbonden, ondersteund door meer dan honderd van de grootste geleerden wereldwijd (zoals prof P. Ioannidis, Standfort, VS, prof Michael Levitt, Nobelprijs scheikunde, prof Luc Montagnier, Nobelprijs geneeskunde, de Ierse dr. Dolores  Cahill, de Amerikaanse dr. Carrie Madej, de Franse dr Alexandra Henrion-Caude, de Nederlandse prof P. Capelle, de Duitse prof. S. Bhakdi).  Na nagenoeg een jaar onderzoek hebben ze de nodige bewijsstukken die aantonen dat de “coronacrisis” in feite de grootste misdaad is tegen de mensheid aller tijden en ze willen de verantwoordelijken voor het gerecht brengen. Het is volgens hen veel erger dan de misdaden van de nazi’s omdat ze nagenoeg iedere wereldburger zwaar treffen. Niet alleen de wereldelite is schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen en politici tot dokters die vaccinatie uitvoeren zonder de nodige informatie en zonder de vereiste toestemming te vragen.  Ze laten verstaan dat de rechtbanken in vele landen een dergelijk immens proces niet aankunnen en dat vele rechters – hoewel niet allen – corrupt zijn. Daarom denken zij aan de oprichting van een soort internationaal Neurenberg 2 corona tribunaal, zoals na W. O. II. Inmiddels zullen nog deze maand bepaalde processen beginnen, met name de zogenaamde “class action lawsuit”, gebaseerd op de Engelse wet en geldig in VS en Canada. Wanneer bewezen is dat een bepaald feit of gebeuren ernstige schade heeft berokkend aan een persoon, kunnen de vele anderen die dezelfde schade ondervonden hebben, hierop beroep doen. De verantwoordelijken moeten tot schadevergoeding verplicht worden. Er was geen wetenschappelijke basis voor het uitroepen van een pandemie voor covid 19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen van lockdown e.a. Verder blijkt dat de PCR test onbruikbaar is maar toch werd/wordt opgelegd. De grote verantwoordelijke hiervoor in Duitsland is prof. Drosten. En de zogenaamde vaccins zijn in feite genetische experimenten, waarvan de experimentele periode pas in 2023 afloopt. De noodzakelijke testen zijn niet gedaan, zodat ze niet als ‘werkzaam’ en ‘veilig’ mogen voorgesteld worden. Vroegere dierproeven met gelijkaardige nieuwe en gevaarlijke ingrediënten brachten mee dat alle dieren stierven. Nu worden dierproeven overgeslagen en deze producten worden bij mensen ingespoten. Op grond van een valse “dringende situatie” werden “voorlopige goedkeuringen” afgedwongen. En toppunt van corruptie: de producenten zijn totaal vrijgesteld van schadeclaims! De massale vaccinatie heeft tot heden in vele landen al hoge sterfte en ongehoorde negatieve effecten veroorzaakt. Prof. Luc Montagnier en anderen verwachten echter dat de grote nevenwerkingen in de komende herfst en winter pas zullen doorbreken (Dr. R. Fuellmich in goed verstaanbaar Engels en prima Nederlandse ondertiteling met Jorn Luka:  https://youtu.be/sJXCG3tXwj4; Engels uitgeschreven getuigenis van 11 blz.: https://www.aeginagreece.com/aegina-island/wp-content/uploads/2020/12/Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf ).

Wereldwijd groeit er een beweging van mensen die geestelijk met elkaar verbonden zijn en zich toewijden aan waarheid en rechtvaardigheid. In Duitsland zijn er ’n duizendtal dokters die vragen om opheldering (“für Aufklärung”). In Spanje zijn er 600 “doctores por la verdad”. De “World Doctors Alliance” verenigt meer dan honderdduizend professionals uit de gezondheidszorg die de corona pandemie eveneens aanklagen als de grootste misdaad tegen de mensheid. De “World Freedom Alliance” verenigt advocaten, medici, politici en allerlei experten om de “misdaad van covid 19” te stoppen. In deze strijd kan geen mens met een oprecht geweten afzijdig blijven. Voor de slapende meerderheid zijn dit allemaal complottheorieën. In feite gaat het om de waarheid die de media nu heftig bestrijden en na een jaar zelf zullen moeten toegeven. Zo zal een bewuste, gewetensvolle minderheid uiteindelijk een menswaardige samenleving herstellen. Waarheid en rechtvaardigheid zullen overwinnen.

In Flitsen krijg je berichten uit de gemeenschap. In Een dubbel misverstand brengen we de oosterse christenen nogmaals onder de aandacht. Hulp aan Libanon schetst een beeld van de huidige hulpverlening. In En dit nog krijg je weer overvloedige informatie over Syrië, corona, wereldpolitiek en morele problemen.