Franklin ter Horst: Vrijmetselaars, onderdanen van Lucifer

Standaard

De waarheid achter

De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de leden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een,,levenshoudingdie persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen.”Het zijn besloten genootschappen waarvandedeelnemers- broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden.

  1. Lees hier verder, bijlage in pdf-bestand:

2. Of lees hier verder op de website: www.franklinterhorst.nl

View original post