Pastoor Nolan FSSP: Gaudium et Spes en de vaccinaties 

Standaard

De Argeloze Duif

Bekijk deze video:

0:17:44

FSSP-priester pater Nolan verdedigt het katholieke standpunt

Pater Daniel Nolan van de Priesterbroederschap van St. Petrus riskeert alles om over de katholieke waarheid te spreken tegen de globalistische macht. Deze uitstekende preek werd natuurlijk door YouTube verwijderd en wij plaatsen het hier op Remnant-TV.com.

Naast een beroep op de traditie, citeert de pater ook uit het Tweede Vaticaans Concilie om zijn verdediging op te bouwen.

Bid voor goede priesters. In veel opzichten hangt de toekomst van de wereld af van wat zij zullen doen.

Bron: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5795-on-vaccines-tyranny-fssp-priest-defends-the-catholic-position

View original post