Nieuwsbrief 3, pater Daniel, 14 januari 2022

Standaard

De “corona-plandemie” loopt ten einde!

Vrijdag 14 januari 2022, pater Daniel Maes

De Hamburgse arts Heiko Schöning (https://int.artloft.co/de/wer-ist-die-heiko-schoning) heeft reeds eind 2018 zowel de corona als de vaccinatie voorspeld. In zijn boek van 500 bladzijden schijnt hij nu de voornaamste criminele hoofdrolspelers en gebeurtenissen van deze “schijnpandemie” te onthullen: Game over, Covid 19/Anthrax 01, De Blauwe Tijger, 2022. Het spel van hen die dit planden is voorbij. Dr. H. Schöning is medeoprichter van de organisatie van Duitse artsen die ijveren voor “opheldering (“Artzte für Aufklärung”), die voor een gezonde aanpak zijn, zonder maskers, afstand houden, lockdown en vaccinatie, die de besmetting verergert en verspreidt. Tom Zwitser hield een interview met hem in het Duits, https://www.youtube.com/watch?v=9UlLPJYwX8c:

De commentaren hierop liegen er niet om: een eindeloze reeks van lofprijzing op de opzienbarende onthullingen van dr. Heiko vanwege mensen die het boek al gelezen hebben of aan het lezen zijn.

Het coronacircus kunnen onze regeringen, samen met de uit de kast gehaalde “experts”, zeker nog een tijd laten draaien, maar de waarheid komt steeds meer naar boven. Een tanker kan men niet meteen in tegenovergestelde richting doen varen zoals men een fiets omdraait. Het vraagt tijd. De puzzelstukjes van deze verschrikkelijke, wereldwijde criminele aanslag op het leven en de vrijheid van de gehele mensheid, komen echter steeds meer naar boven. We beginnen stilaan het totaalbeeld te zien. Voor de criminele wereldelite is het: game over.

Bron, bijlage bij nieuwsbrief xvii.3: