Pandemie van de angst

Standaard

Nieuwsbrief XVII.6, Vrijdag 4 februari 2022, door pater Daniel Maes

“Pandemie van de angst”

In een tijd waarin we met één muisklik informatie naar de andere kant van de wereld kunnen sturen (als het internet werkt) is Syrië door zogenaamde “vrienden” zo “beschermd” en afgeschermd dat er nagenoeg niets binnen- of buitengaat tenzij iemand ons bezoekt en het meebrengt.  Eind vorig jaar is een van onze medebroeders naar Vlaanderen gereisd om enkele weken later, beladen als een muilezel hier terug te keren. Het was voor ons een enige kans. Zo kreeg ik o.m. dit merkwaardige boek: Kees VAN DER PIJL, Pandemie van de angst. Opstap naar een totalitaire maatschappij, de Blauwe Tijger, juni 2021 eerste druk en in juli 2021 reeds tweede druk.

Het was een geschenk van de uitgever zelf, waarvoor ik hem dankbaar ben. In dit korte bestek geef ik een voorsmaak van de gedocumenteerde, ruime en diepe inzichten. Neen, ook hier zie je nog niet alle stukjes van de puzzel, maar het totaalbeeld komt aardig in zicht.

Alles wijst erop dat prof. Karel van Wolferen gelijk heeft: “Geen van de analyses die ik in het Engels en het Duits langs heb zien komen kan tippen aan dit door Kees van de Pijl in het Nederlands geschreven overzicht van de aspecten die nodig zijn om de totaliteit ervan in beeld te brengen” (achterflap). Kees van de Pijl brengt de historische, maatschappelijke, technologische en politiek-economische ontwikkelingen in beeld die de voedingsbodem vormden voor de manier waarop overheden op de ‘pandemie’ hebben gereageerd. Als politicoloog en emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Sussex had hij vooraf deze achtergronden al nauwkeurig bestudeerd. Daarom kon hij op zulke korte tijd al een zo ruim overzicht geven.

De angstcultuur en het zaaien van paniek werd al in de jaren ’70 voorbereid. Extremistische groepen pleegden bomaanslagen her en der maar achteraf bleek dat het de geheime diensten waren die dit organiseerden. Zo konden regeerders, al waren ze helemaal niet geliefd, zich laten gelden als de noodzakelijke beschermers van de bevolking. “Dat mechanisme is de kern van de politiek van na de koude oorlog geworden”. Zo geven mensen zich over aan de machthebbers en zijn bereid zonder meer afstand te doen van hun meest wezenlijke grondrechten. Nu zijn het geen bomaanslagen die ingezet worden, het is geen spectaculaire aanslag op de WTC torens in New York zoals op 9/11, nu wordt een virus ingezet om angst te zaaien.

Het mondiale kapitalisme van het westen is in een “revolutionaire crisis” beland. Hierbij hebben verschillende groepen verschillende belangen. Er is een oligarchie (Bill Gates en consoorten), er is een kosmopolitische kaderlaag met academici, er zijn immigratiebolwerken en tenslotte “een verwaarloosde of overtollige autochtone bevolking”. Deze groepen kunnen als in een klassenstrijd tegen elkaar uitgespeeld worden. De oligarchie heeft hierbij de universiteiten en de media in handen. Universitaire vorming en journalistiek zijn niet veel meer dan leren in de pas lopen van de oligarchen die hen betalen. Overigens is ook grondig historisch onderricht afgeschaft. Hierdoor is het niet meer mogelijk om vergelijkingen te maken tussen wat nu gebeurt en wat er in nazi Duitsland tijdens WO II georganiseerd werd, hoewel de gelijkenissen frappant zijn. Verder wordt op boeiende en nauwkeurige wijze de mediamanipulatie beschreven. Toen bleek dat corona niet genoeg doden opleverde om verder angst aan te jagen, werd onmiddellijk overgestapt naar de PCR test die, zoals nu ten overvloede bewezen is, geen ziekte kunnen vaststellen. Daarom spreken ze van “positieven” die ze “besmettingen” noemen. En met meer testen kun je natuurlijk deze zogenaamde “besmettingen” eindeloos opdrijven. Zo werd de angst er weer in gehouden. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om met de grootste ernst te waarschuwen voor volgende “golven” en opduikende ”varianten”, al betekenen die nauwelijks nog enig gevaar. Ook onze VRT berichtgeving over corona is een schoolvoorbeeld van deze kinderachtige mediamanipulatie.

De boekdrukkunst bracht een revolutie teweeg. Mensen konden zelf de Bijbel lezen en dat veroorzaakte een crisis in de Kerk. Nu wordt een informatieoorlog gevoerd. Privébedrijven krijgen enorme opdrachten van veiligheidsdiensten om mensen die tegen lockdown zijn of anti-vaxxers op te sporen en te neutraliseren. Het is nu de heersende klasse zelf die de democratie bedreigt en het gevaar van repressie vormt. De machtsgreep waarmee onze regeringen hun bevolking nu in bedwang houden, is volgens Kees van de Pijl al mislukt. Inderdaad hebben Mao en Stalin het lang volgehouden, maar dat was in landen die repressie gewoon waren. In onze landen lukt dat niet. Wat onze premiers ook met veel bravoure blijven verkondigen, je kunt geen nieuw abnormaal blijvend als normaal opleggen. Daar komt te veel weerstand tegen, zoals nu in het hele westen steeds meer duidelijk wordt.

Denemarken en Noorwegen zijn al klaar om alle coronamaatregelen op te geven. En de reactie van de Canadese eerste minister Justin Trudeau, als een bange haas gevlucht voor de “karavaan van de vrijheid” in Ottawa, geeft een voorsmaak van het lot van onze arrogante, ogenschijnlijk zelfverzekerde regeerders, die met misprijzen voor het volk, zijn grondrechten en welzijn, de vernietigende dictatuur van een superrijke elite opleggen.

Laten we terugkeren naar de oeroude wijsheid. In de Bijbel staat de oproep “Wees niet bevreesd” ongeveer evenveel keren als er dagen in het jaar zijn. Jezus zegt: “… weest niet bezorgd voor uw leven… Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen?… Let eens op de bloemen… Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven geworpen wordt, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?… Uw Vader weet wel wat gij nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden… Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn” (Lucas 12, 22-32).

Pater Daniel