Nieuwsbrief 8: Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Standaard

Nieuwsbrief XVII.8, 18 februari 2022, pater Daniel

Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Het “konvooi voor vrijheid”, dat begon met truckers die op 29 januari 2022 uit heel Canada optrokken naar de hoofdstad Ottawa als protest tegen verplichte vaccinatie, wordt in westerse landen met steeds meer belangstelling gevolgd en zelfs nagevolgd, al doen onze media er alles aan om dit in de doofpot te houden. De eerste minister Justin Trudeau wil beroep doen op de Emergencies Act, een soort staat van beleg, die nooit eerder werd ingeroepen, maar waardoor politie en leger nagenoeg onbeperkte macht zouden krijgen. Dit is echter nog niet door het parlement en verschillende organisaties merken al op dat hiervoor onvoldoende verantwoording voorhanden is. Het is duidelijk dat ook het Canadese regime zoals zovele andere westerse regimes, niet meer in staat is een vrije, open, eerlijke dialoog te voeren met zijn bevolking op zoek naar de waarheid, het kan enkel dictatoriaal en militair reageren. Ook op het terrein zelf schijnt het de politie niet te lukken de manifestanten helemaal te verdrijven, omdat zij ruim en creatief gesteund worden door het volk. Tenslotte hebben Québec, Ontario, Alberta en Saskachewan bevestigd dat ze van plan zijn het vaccinatie-paspoort in te trekken.

Dit protest gaat niet slechts uit van één volk tegen één persoon en één onaanvaardbare verplichting. Het is een veel ruimere bewustwording van de westerse bevolking die inziet dat het recht om te leven als vrije mensen wordt aangetast. De vrije beslissing over de eigen lichamelijke integriteit werd voorheen steeds gerespecteerd. Daarom werd ook nooit vaccinatie voor een seizoensgriep als verplichting aan hele bevolkingen opgelegd tot en met kinderen, en zeker niet aan heel de wereldbevolking. Onafhankelijke wetenschappers leren ons dat je een vaccin neemt voor jezelf, als je je bijzonder bedreigd voelt. En dan nog met behoud van de keuze om de gevreesde ziekte te ondergaan en te laten voorbijgaan of er een vaccin voor te nemen. Bovendien zijn de covid 19 vaccins in feite gevaarlijke medische experimenten. De zopas overleden dr. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde en topwetenschapper op dit gebied heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de levensbedreigende covid 19 vaccins, maar zijn stem werd in onze media huichelachtig gesmoord of weggehoond. Jonge mensen, volledig gevaccineerd, worden plots ernstig ziek en sterven, maar de vraag of dit het gevolg van het vaccin is mag niet eens gesteld worden.

Een westerse bevolking strijdt tegen een grotendeels onzichtbare elite van super miljardairs die nog meer rijkdom en vooral macht over anderen wil en die vooral meent dat er te veel mensen op aarde rondlopen. Zij zijn allen “eugentici”, die een drastische beperking van de wereldbevolking promoten. Justin Trudeau is een van de zogenaamde “Young Global Leaders”, gevormd door het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab om de nieuwe wereldorde van deze elite, tegen de wil en de vrijheid van hun volk door te voeren. Tot deze groep behoren eveneens Alexander De Croo, Marc Rutte, Boris Johnson, E. Macron en vele anderen. Zij zijn vertegenwoordigers van de club van Klaus Schwab. Het is duidelijk dat de wereldelite alles zal doen om J. Trudeau overeind te houden en het “konvooi van de vrijheid” uit te schakelen. De inzet is zeer groot. Wanneer het volksprotest standhoudt en verder in heel het westen tot een massabeweging uitgroeit is het mogelijk dat niet alleen J. Trudeau maar ook vele anderen vallen en er waarlijk een dialoog over de onaantastbaarheid van de menselijke vrijheid op gang komt. 

pater Daniel