Ultimas Publieksprijs documentatiereeks Tegenwind

Standaard

Door Pater Daniel

De documentatiereeks Tegenwind heeftop 10 mei 2022de Ultimas Publieksprijs van 10.000 € van de Vlaamse regering gekregen. Cultuurprijzen bestaan al twintig jaar, werden in 2017 omgedoopt tot Ultimas en uitgereikt door een vakjury.  Dit jaar koos men voor een publieksprijs om het brede publiek zijn favoriete voorkeur te laten maken bedoeld als een bijdrage aan een “verbreding van de cultuur”. Er boden zich 136 artiesten aan, evenementen en festivals, o.m. van de onlangs overleden zanger Arno, Circus Ronaldo, Film Festival Gent… De grote voorkeur ging nu uit naar Tegenwind en veroorzaakte meteen een schok.  “Een controversiële docureeks”, “vol desinformatie”, “complotdenkers hebben de prijs gekaapt”, “onwetenschappelijkheid als journalistiek vermomd”, zijn enkele van de heftige negatieve reacties.

“Tegenwind” heeft zes Vlaamse en Nederlandse wetenschappers geïnterviewd over de corona. De zevende aflevering was een afsluitend rondetafelgesprek. Het gaat om de professoren Lieven Annemans (economie), Mattias Desmet (psychologie), Theo Schetters (biologie), Paul De Hert (privacy recht), lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken en opiniepeiler Maurice De Hond. Elk heeft vanuit eigen deskundigheid een kritisch commentaar geleverd op het huidige corona beleid. Sommigen van hen hadden al even op de openbare omroep een kritische opmerking kunnen geven, maar werden daarvoor streng afgestraft of ontslagen. Het journalisten echtpaar Alain Grootaers en Jakobien Huisman gaf hen nu de kans om uitvoerig in alle vrijheid te spreken. De regisseur was Mark Sanders. De opnamen vonden hoofdzakelijk plaats op het idyllische domein van het echtpaar in Andalusië (Spanje). Bij het begin van de stemming was Tegenwind plots uit de lijst verdwenen. Was het censuur vanwege een ijverige ambtenaar, die “het onheil” al zag aankomen? Na protesten werd deze terug op de lijst geplaatst en heeft uiteindelijk met vlag en wimpel gewonnen.

Waarom krijgt Tegenwind zoveel heftig verzet, vooral vanuit officiële kringen? Het verwijt dat er systematisch propaganda gevoerd werd, kunnen we meteen terzijde laten. Maken niet iedere kunstenaar, die naar een prijs dingt en elke politicus bij verkiezingen propaganda? Uiteindelijk gaat het over het feit dat een reeks wetenschappers vrij eensgezind vanuit verschillende hoeken het huidige officiële coronabeleid deskundig afwijzen. Topwetenschappers uit de hele wereld stellen ernstige vragen bij het hele coronabeleid maar worden gecensureerd, gestraft, ontslagen, gevangengezet of zelfs vermoord. Nooit wordt hun bijdrage in de mainstream media toegelaten. Iedere kritische stem wordt in de kiem gesmoord.

Drie van de vier panelleden in de VRT-uitzending De Afspraak waren woedend – Bron.  Zij vonden het een totaal onverantwoorde beloning voor desinformatie. Ook de mevrouw van de cultuurraad in het panel vond het onaanvaardbaar. Als dit doorgaat, zo vond zij, dan kan er volgende keer iemand komen met een documentaire die aantoont dat “Poetin een toffe vent” is! Voor haar bleek dit de hoogste vorm van desinformatie te zijn. Maar is dat ook zo? Immers, het Russische volk, dat dichter bij die man staat, denkt er blijkbaar heel anders over. Ook vele Chinezen, Afrikanen, Latijns-Amerikanen en anderen delen helemaal niet deze extreme russofobie. Kortom, deze mevrouw schijnt de waarheid te verwisselen met een beperkte, dwingend opgelegde westerse openbare opinie. En dit maakt deel uit van massavorming, die een teken is van een dictatoriale maatschappij. Mag een documentaire met degelijk verantwoorde argumenten, afgewezen worden omdat zij radicaal tegen onze (opgedrongen) westerse algemene opinie ingaat? Argument per argument moet objectief onderzocht kunnen worden. En dat is ook wat één van de vier panelleden uitdrukkelijk bepleitte. Hij miste een verbreding van het debat en een inhoudelijk gesprek. Welnu, Tegenwind is een flinke bijdrage aan deze verbreding van het debat. Anders gezegd, het is een protest tegen de wereldwijde dictatoriale censuur die ook in Vlaanderen (tot heden) zo sterk is, dat slechts een eenzijdige lofprijzing van het gevoerde corona beleid in de openbare opinie aanvaard wordt. Deze censuur heeft Tegenwind meesterlijk doorbroken. De organisatoren van de publieksprijs zouden blij en fier moeten zijn omdat hun “verbreding van de cultuur” gelukt is en Tegenwind als winnaar meteen een schot in de roos is.

De interviews van Tegenwind zijn inmiddels al in een boek verzameld. Bovendien gaan de makers nu verder en wel op de internationale toer. Ze hebben een interview gerealiseerd, nu onder de titel Headwind, met de bekende Amerikaanse viroloog en immunoloog dr. R. Malone en zijn vrouw Jill Glaspool (Engels met Nederlandse ondertiteling).   Hij is de uitvinder van de mRNA techniek. Het geeft een boeiend beeld van deze man en toont hoe hij moedig en met veel gezond verstand zijn eigen persoonlijke moeilijkheden heeft trachten te overwinnen en het nu als een morele plicht ziet te vechten voor de waarheid. Daarvoor zet hij zijn financiële belangen en zijn aanzien op het spel. Hij vindt verplichte vaccinatie met zijn eigen mRNA techniek, totaal onaanvaardbaar en zeker voor kinderen. Hij pleit voor een vroege behandeling met de eenvoudige, goedkope en effectieve middelen (hydroxychloroquine, ivermectine…). Hij klaagt de boycot van deze goede middelen aan. Tenslotte is hij een vurige verdediger van de vrije meningsuiting en levert scherpe kritiek op het brutaal censureren van alles en ieder die het eenzijdige corona beleid niet toejuicht. Zelf zet hij zich in voor goede vaccins en wordt nu door een georkestreerd offensief monddood gemaakt en gebrandmerkt als antivaxxer en complotdenker! En de makers hebben al een volgende opname voorzien met onze eigen viroloog en vaccin specialist dr. Geert Vanden Bossche. Zo kunnen de bedenkers van Headwind nog doorgaan met een eindeloze reeks van de allergrootste onafhankelijke wetenschappers uit de hele wereld, die heel het corona beleid naar de prullenmand verwijzen: de voormalige vicepresident van Pfizer zelf dr. Mike Yeadon, prof. P. Ioannidis (Stanford), de Duits-Thaise em.  Prof. Bhakti en tientallen anderen. In zowat alle landen groeit het aantal dokters die waarheid en vrijheid eisen tegen het officiële corona verhaal en -beleid in.

De Duits-Amerikaanse advocaat dr. R. Fuellmich, samen met een uitgelezen groep internationale advocaten én topwetenschappers, beweert reeds geruime tijd alle bewijzen klaar te hebben die aantonen dat we de grootste nauwkeurig geplande misdaad tegen de menselijkheid aller tijden beleven, door een groep wereldleiders die de ontwrichting, vermindering en herschikking van de wereldbevolking beogen voor hun eigen voordeel en totale controle. De meeste regeringsleiders en politici, geholpen door de mainstream media zijn hierbij slechts door hen dik betaalde marionetten – Bron. Hoelang zal het nog duren vooraleer de werkelijkheid in al haar gruwel openbaar wordt? Tegenwind kreeg uit beleidskringen de wind van voor maar werd toegejuicht door het volk, dat wakker aan het worden is.  Moge Headwind uiteindelijk ook in beleidskringen de “verbreding” bewerken en hen wakker schudden. Of is dit nog te veel gevraagd?

Bron: uit e-mailcontact Pater Daniel