Wat in het westen niet openlijk mag of kan gezegd worden

Standaard

Door Pater Daniel, 24 juni 2022

Dát vernemen we uit de lange toespraak van Vladimir Poetin tijdens het Sint Petersburg Internationaal Economisch Forum (SPIEF). Vanaf 1997 wordt dit jaarlijks gehouden en staat sinds 2005 onder de auspiciën van de president van de Russische Federatie. Er nemen ‘n 10.000 mensen aan deel uit 120 landen. Op 15 juni 2022 sprak Vl. Poetin. Ziehier enkele gedachten uit zijn betoog.

Het tijdperk van de unipolaire wereld is voorbij. De culturele rijkdom van de volken, hun politieke en economische soevereiniteit verdienen gerespecteerd te worden. De VS beschouwen zich als de “ambassadeurs van de heer op aarde” en maken daarmee alle andere volken tot tweederangsburgers (maar ze lopen zelf aan de leiband van de zionisten). Zij beschouwen de hele wereld als hun kolonie. Wie hen niet blindelings gehoorzaamt moet gestraft worden, economisch vernietigd, geïsoleerd en geannuleerd. Het aantal en de snelheid van de aan Rusland opgelegde sancties is krankzinnig, gesteund door hun eigen propaganda en info oorlog. Zij zien niet de opkomst van de nationale soevereiniteit van bepaalde sterke landen. “Gevangen in hun eigen waanideeën” blijven ze wandelen “in de schaduw van hun eigen verleden”.

Hierop volgt een stukje Russische fierheid: “Wij zijn sterke mensen en overwinnen elke uitdaging. Net als onze voorouders lossen wij elk probleem op. De hele duizendjarige geschiedenis van onze natie getuigt daarvan”. Poetin vermeldt grote moeilijkheden die tegelijk tot nieuwe oplossingen hebben geleid. Er is een stijging van de eigen productiviteit en een toename van aanbod op de binnenlandse markt. In elk geval is de “economische blitzkrieg tegen Rusland” mislukt maar heeft wel grote gevolgen voor het westen. Het westen heeft al lang zijn politieke en economische zelfstandigheid verloren: “de Europese Unie heeft uiteindelijk haar politieke soevereiniteit verloren en haar bureaucratische elites dansen naar de pijpen van anderen, aanvaarden alles wat hun van bovenaf wordt gezegd en schaden hun eigen bevolking, hun eigen economie”. Het westen spreekt graag over de “Poetin inflatie” maar zelf noemt hij deze uitdrukking een stommiteit voor analfabeten. De huidige inflatie is immers het gevolg van een onverantwoord Amerikaans economisch beleid en van een Europese bureaucratie. Het massaal geld drukken noemt hij een “roofzuchtig koloniaal beleid” om arme landen te plunderen.

Ook Oekraïne kwam aan bod. Poetin noemt het een speciale operatie die noodgedwongen was om de Russischsprekende bevolking, die al jaren uitgemoord werd en die hulp vroeg, te beschermen. Ondertussen blijft het westen Oekraïne volpompen met wapens en militaire adviseurs om de agressie, de haat en de Russofobie nog meer op te voeren. Het welzijn van de mensen en de economie van het land kan hen geen zier schelen. Pseudo-waarden, ontmenselijking en immorele praktijken vieren hoogtij. Het wordt steeds duidelijker dat ons standpunt juist en historisch gerechtvaardigd is. En het westen gaat gewoon door met zijn propaganda tegen Rusland, vol “mythen en achterlijkheid”.

Voor de vele moeilijkheden wordt getracht nieuwe mogelijkheden te scheppen met een macro-economische structuur: voedselzekerheid, energiezekerheid en een eigen betalingssysteem. Hierbij haalt Poetin enkele grote lijnen aan. Vooreerst wordt gestreefd naar openheid in gelijkwaardig partnerschap met bevriende naties die nog een oprechte leider hebben. Het gaat hierbij over landen in het Midden-Oosten (waar Syrië zeker bij hoort). Terwijl de VS hier de oogsten komen verwoesten of stelen, krijgen we van de Russen graan uit Oekraïne! Rusland zal zijn relaties verbeteren met het M.O en Zuid-Azië op gebied van vervoer, internationale handel, wetenschap, technologie, cultuur en sport. Vervolgens handelt hij over het vertrouwen op de vrijheid van ondernemerschap: “Elk particulier initiatief dat op het welzijn van Rusland is gericht, moet maximale steun en ruimte voor uitvoering krijgen”. Hij kondigde een drastische vermindering aan van de administratieve rompslomp, inspecties en straffen op economische misdrijven. “Echt, blijvend succes, waardigheid en zelfrespect komen pas als u uw toekomst, de toekomst van uw kinderen, met uw huis verbindt”.  Hij prees de vele ondernemers, ook van kleine ondernemingen, die zich inzetten om het welzijn van de mensen uit hun eigen streek te bevorderen. Verder pleitte hij voor een evenwichtig macro-economisch beleid op langere termijn. Een wijze raad gaf hij hierbij mee: geef zoveel uit als je verdiend hebt! Vervolgens besprak hij de sociale rechtvaardigheid. De groei van de economie en het bedrijfsleven, de industrie, de wetenschap, de technologie… moet dienen om de armoede en ongelijkheid tussen mensen te verminderen. We moeten hierin nog veel leren, zo gaf hij toe. Er moeten nieuwe banen gemaakt worden daar waar dit het meest nodig is. Behoeftige gezinnen moeten gesteund worden. De pensioenen stijgen al meer dan de inflatie. Minimumloon en leefloon gaan naar boven. Als ernstig negatief punt vermeldde hij wel het dalen van het geboortecijfer. Verder handelde hij over de prioritaire ontwikkeling en de infrastructuur met modernisering van de huisvesting en gemeenschappelijke diensten. Blijkbaar doelde hij hier op plattelandsgebieden die nog minder ontwikkeld zijn. Tenslotte pleitte hij voor een technologische soevereiniteit, waarbij niet alleen de uitvindingen van anderen worden benut maar waarbij wij zelf nieuwe dingen scheppen.

Ziedaar enkele gedachten uit deze toespraak van Poetin. Iedere toespraak van een hoge politicus zal wel met een korreltje zout moeten gelezen worden. Er is echter verschil tussen een korreltje en een zak. Zelfs wie geen enkele bijzondere bevoegdheid heeft op politiek, economisch, financieel gebied, begrijpt onmiddellijk het grote verschil van toespraken uit de hoogste Amerikaanse kringen met toespraken uit Rusland. Neem de biologische laboratoria in Oekraïne als voorbeeld. Toen het bestaan daarvan in de pers uitlekte, kregen we onmiddellijk een Amerikaanse stortvloed over typische Russische desinformatie. Toen bleek dat er werkelijk bio laboratoria waren, vertelden de hoge VS-verantwoordelijken dat ze bedoeld waren om de bevolking te beschermen tegen mogelijke ziektes. De Russen daarentegen gaven telkens concrete feiten met de bijbehorende bewijzen. Toen bleek dat de tientallen militaire bio laboratoria voor niets anders dienden dan voor de gemeenste en gevaarlijkste militaire bio oorlogsvoering, regende het waarschuwingen vanuit de VS dat de Russen bezig waren met biologische en chemische aanslagen voor te bereiden. Precies hetzelfde scenario als destijds hier in Syrië. De geheime diensten van de westerse mogendheden hebben alle chemische aanslagen in Syrië bedacht, voorbereid en uitgevoerd. De politici waarschuwden vooraf en hielden de aandacht gaande. Als de aanslagen gepleegd waren, werden er onmiddellijk Hollywood beelden van verspreid met stervende kinderen en met afschuw werd gewezen naar Assad als de schuldige, zonder enig bewijs of met een hoop valse bewijzen. Hetzelfde zien we met de berichtgeving over Oekraïne zelf. Eind 2021 had Rusland zijn gerechtvaardigde eisen en plannen duidelijk op tafel liggen: de bevolking van Donbass moet gelijkwaardige behandeling krijgen, geïntegreerd in een neutraal Oekraïne. In heel het westen scheen niemand te begrijpen dat deze woorden precies betekenden wat ze uitdrukten. Zo verschenen de grootste fantasieën over de plannen van Rusland met Oekraïne. Uiteindelijk zal het westen gedwongen worden met schade en schande de werkelijkheid te aanvaarden, nl. precies wat Poetin altijd heeft gezegd.

De machtigste westerse leiders blijven onvermoeibaar en eensgezind voorwendsels verzinnen voor hun oorlogsmisdaden wereldwijd om daarna hun oorlogen nog op te voeren. De oorlogsindustrie en de tirannie moeten steeds maar hoger. Wat zij daarover uitkramen is als het orkest dat op de zinkende Titanic blijft voortspelen. https://www.frontnieuws.com/iedereen-heeft-het-over-poetin-wat-hij-werkelijk-zegt-mag-niemand-weten-hier-is-zijn-toespraak-in-het-nederlands  

Varia

Een buitengewone documentatie over het vroege christendom in Syrië, zijn kluizenaars, monniken, eerste kloosters en hun gebouwen, de stroom van pelgrims en bedevaarten van het westen naar het oosten en omgekeerd, de relikwieën, de vervolgingen en de heropbloei. Een schat aan informatie en documentatie over onze christelijke identiteit, o.a. het kostbare getuigenis van Egeria uit de vierde eeuw, die ons onschatbare informatie verschaft over de eerste liturgische vieringen: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-148/

Terwijl de Syrische president Assad aankondigde de twee Donbass volksrepublieken (Oekraïne) te willen erkennen, zei Leonid Pasechnik, president van de Volksrepubliek Lugansk, dat zijn land “met plezier” klaar is om Syrië van graan te voorzien!  (1) За Сирию, Россию, Башара Асада – вместе мы победим!!! | Facebook

***

Ongemeen boeiend gesprek met Sam Brokken, waaruit blijkt hoe ‘eensgezind’ corrupt onze politiek, media én ‘wetenschap’ geworden zijn. Hij pleit voor waarheid en een waardige gezondheidszorg. Sam was lector en onderzoekshoofd Gezondheidswetenschappen aan de PXL Hogeschool te Hasselt. Was, want na zijn passage bij De Zevende Dag op 14 februari 2021, waar hij om een open debat vroeg rond de aanpak van de coronacrisis, werd hij eind maart 2021 ontslagen. Later kreeg hij van Erasmus ook zijn ontslag. Sam is auteur van “De omgekeerde lockdown”, een open brief aan de regering, ondertekend door meer dan 1500 medici, waarin hij pleit voor de bescherming van de zwaksten zonder de rest van de maatschappij vast te zetten. In september 2021 was hij te gast bij Tegenwind, een documentairereeks van Jakobien Huisman en Alain Grootaers over kritische wetenschappers. Omdat zijn arbeidskansen in België zo goed als onbestaande waren, trok hij naar India waar hij momenteel een wereldwijd online platform opstart om mensen te informeren over welzijn en gezondheid, Global Well. Anderhalf uur, Nederlands:

Patholoog dr. Ryan Cole directeur van Cole Diagnostics, legt uit waarom mensen bij de vaccinatie zelf al streven. Hij noemt sommige Big Farma organisaties gewoon crimineel: https://www.frontnieuws.com/patholoog-dit-is-de-reden-waarom-mensen-in-vaccinatiecentra-dood-neervielen/

Komt er geleidelijk wereldwijd een kentering inzake vaccinatieplicht? Het gerechtshof van Amsterdam heeft beslist dat KLM niet naar vaccinatie mag vragen bij nieuwe piloten. Op iedere overtreding staat een dwangsom van 100.000 €. En de arbeidsrechtbank van Parijs heeft het ontslag van een niet gevaccineerde verpleegster onwettig verklaard. Zij moet terug in dienst genomen worden en krijgt een schadevergoeding. Eind vorig jaar werden in Frankrijk duizenden verplegenden die niet wilden gevaccineerd worden ontslagen. Er is hoop. https://www.ninefornews.nl/mijlpaalvonnis-in-frankrijk-er-tekent-zich-een-kentering-af-in-de-rechtspraak-op-wereldwijde-schaal/

Tientallen topwetenschappers uit de hele wereld blijven herhalen dat de algemene vaccinatie een roekeloos experiment is met onvoorziene gevaren voor gezondheid én leven. Onze zogenaamde “verkozenen” zijn echter marionetten van een schimmige wereldelite die streeft naar een totale onderdrukking en controle van het volk. Daarvoor worden ze dik betaald en daarvoor werken zij. Hoe duidelijker de waanzin van algemene vaccinatie wordt, hoe brutaler ze zich inzetten voor vaccinatieplicht. 160.000 Belgische zorgverleners hebben de vaccinatie geweigerd. “Samen voor vrijheid” wil hen steunen. De vaccinatieplicht voor zorgverleners is maar een eerste stap. Onze politici zetten zich in voor de totale dictatuur, die geëist wordt door de wereldleiders. Hopelijk wordt er ook bij ons spoedig een stroom van processen opgestart tegen instanties die niet gevaccineerden weigeren! Manifestatie op 26 juni, 13.00 u Brussel-Noord! https://www.ninefornews.nl/belgische-zorgmedewerkers-staan-op-tegen-tirannieke-regering-het-is-vijf-over-twaalf

***

Onze bevriende Italiaanse organisatie “ora pro siria” plaatst een noodkreet om hulp voor Syrië vanwege de apostolische nuntius en kardinaal Mario Zenari uit Damascus. Hij beschrijft de dramatisch stijgende armoede in Syrië (terwijl het in Libanon nog ergert is!). Als diplomaat fietst hij wel een beetje om de echte oorzaken heen: de blijvende bezetting door Israël, de VS en Turkije waardoor de oogst wordt afgestookt of gestolen en 90 % van de olie gestolen en er voortdurend aanslagen en bombardementen zijn. Hij vermeldt wel de inderdaad wurgende sancties van de VS en EU. Als de soevereiniteit van Syrië volgens internationaal recht gewoon erkend werd, was alle miserie vlug opgelost: https://oraprosiria.blogspot.com/2022/06/nunzio-zenari-aiutate-la-siria-che-vive.html

De homo-lobby’s overspoelen de Kerk. Ze dringen in alle geledingen door. In Bologne werd deze maand een zogenaamd “homohuwelijk” kerkelijk ingezegend zonder enig bisschoppelijk protest, in Duitsland hebben 300 franciscanen een uitgesproken homo als hun nieuwe overste gekozen, een Zwitserse bisschop eist van zijn priesters dat zij een document tekenen waarin ze verklaren het recht te aanvaarden waarmee ieder zijn eigen seksualiteit kan kiezen. Het protest van 44 van de 500 priesters wordt radicaal afgewezen. De fameuze Amerikaanse jezuïet James Martin, die de volle steun van Bergoglio geniet, vindt dat de Gay Prides in juni de gepaste uitdrukking zijn om de maand van Jezus’ Heilig Hart te vieren. Aan Mgr. Dominique Rey van Fréjus-Toulon ontneemt Bergoglio brutaalweg zijn hoogste recht, nl. om priesters en diakens te wijden. De homo-lobby’s krijgen niet eens een vermaning: https://www.lesalonbeige.fr/un-tsunami-lgbt-au-sein-de-leglise/