Een keizer zonder kleren: de coronapandemie

Standaard

Syrië, vrijdag 12 augustus 2022, pater Daniel

Een nuchtere, zeer goed gedocumenteerde ontleding van heel het coronagebeuren geeft het Nederlandse echtpaar Catherine Langedijk en Herman Boon ‘De Coronapandemie’, mei 2022,39 blz. Het vertrekpunt is het feit dat in de officiële pers altijd en overal slechts één stereotiep verhaal gegeven wordt en ieder ander geluid in de kiem wordt gesmoord. Ziehier een meer eerlijke, wetenschappelijke ontleding. De eerste twee delen werden door de echtgenote geschreven (sociaalgeograaf), het derde deel door de echtgenoot (scheikundige):

Het eerste deel handelt over de voorgeschiedenis en uitbraak SARS-Cov-2-virus. Het blijkt helemaal geen nieuw virus te zijn, zoals voorgesteld wordt. Op een natuurlijk virus kan geen patent gevraagd worden. Welnu, “alle elementen van SARS werden gepatenteerd voor de uitbraak van de pandemie in 2019”. Vele wetenschappers, o.a. dr. Luc Montagnier (Nobelprijs geneeskunde, onlangs overleden), bevestigen dat het virus door wetenschappers is ontwikkeld. Het aandeel van vele hoofdrolspelers en organisaties wordt aangetoond: dr A. Fauci, Bill Gates, Rockefeller Foundation, Jacques Attali, Klaus Schwab en WEF, WGO, die de normen voor pandemie versoepelde, Big Farma, IMF en internationale banken, Event 201, nationale gezondheidsorganisaties, de door het Amerikaanse ministerie van Defensie betaalde biologische laboratoria in Oekraïne… Wat als zeer dodelijke pandemie werd voorgesteld blijkt een gewone seizoengriep te zijn. Het doel is een drastische vermindering van de wereldbevolking te bereiken en een totale controle, wat zelfs uit openbare verklaringen duidelijk wordt.

In het tweede deel komen de anti-coronamaatregelen en de gevolgen ervan aan bod. Eerst wordt aangetoond hoe in Nederland en elders al eerder de budgetten voor gezondheidszorg drastische  werden verminderd. Vervolgens werden de goedkope en degelijke geneesmiddelen uitgeschakeld en zelfs verboden (hydroxychloroquine, ivermectine…). Dokters die tot dan toe nagenoeg al hun betreffenden patiënten met deze middelen effectief hadden genezen, werden bedreigd met zeer zware boetes indien ze deze middelen nog voorschreven. De verschillende coronamaatregelen worden ontleed. “Het ging regeringen niet om de volksgezondheid of veiligheid maar het was de opmaat voor het uitvoeren van de “Great Reset” en de Vierde Industriële Revolutie op weg naar de Nieuwe Wereldorde”.  De PCR test blijkt wetenschappelijk geheel onbetrouwbaar te zijn maar wordt toch wereldwijd gebruikt. Hiertegen protesteert eveneens dr. Michael Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer. “De teststaafjes bevatten het kankerverwekkend ethyleenoxide”. De lockdowns zijn onverantwoord. De “Great Barrington Declaration”, opgesteld door enkele topwetenschappers werd uiteindelijk door ruim 900.000 zorgverleners ondertekend. Deze verklaring pleit voor bescherming van zieken in plaats van lockdown. Mondmaskers leveren meer gevaar en ziektes op dan bescherming. Avondklok, anderhalvemeterregel, handontsmettingsmiddelen eveneens. En vooral: “de experimentele injecties hadden al gauw meer dodelijke slachtoffers geëist dan alle vaccinaties van de afgelopen 30 jaar bij elkaar”. De vaccinaties zijn de sleutel tot totale controle”.De vaccinatiepaspoorten zullen een toegang vormen tot digitale ID’s, waarmee vrijwel alle aspecten van het leven zullen worden gecontroleerd”.

Het derde deel handelt over de werking van de injecties. Een ondeskundige op dit terrein, zoals wij en wellicht een aantal lezers, is niet in staat om deze gegevens zelf te onderzoeken, hoewel de uitleg door uitvoerige bronnen wordt verantwoord. Het maakt wel duidelijk dat de noodkreet die zovele grote wetenschappers uit verschillende landen al maandenlang uiten en die steeds harder klinkt, werkelijk gegrond is. Deze experimentele gentherapieën zijn geen echte vaccins en zouden nooit goedgekeurd zijn, ook niet tijdelijk wanneer de regels voor de veiligheid van de volksgezondheid gerespecteerd zouden zijn. Het blijkt een bijzonder sluw, duivels plan te zijn om de wereldbevolking drastisch te verminderen en waaraan politici, media, wereldorganisaties op alle niveaus meewerken en hun principes verloochenen. De vaccinaties zijn duidelijk ontworpen als “bio wapen”om grote aantallen mensen te doden of te steriliseren”. Ze laten het lichaam zelf een giftig onderdeel van het virus produceren, waardoor het immuunsysteem zwaar op de proef gesteld wordt: “Het is dweilen met de kraan open”.  Deskundigen maken zich grote zorgen over de giftige en gevaarlijke stoffen die in de entstoffen zitten en die steeds meer ontdekt worden. En de ergste gevolgen op lange termijn, zullen we nog moeten afwachten.

Ziehier het nawoord in zijn geheel:

“Het moge duidelijk zijn dat het volk met de pandemie, de PCR-test en de vaccinaties bedrogen werd. De huidige machthebbers achter de schermen en hun trouwe volgelingen, zoals de aanhangers van het World Economic Forum die geregeld in Davos bijeenkomen, hebben de toekomst van de mensheid in handen genomen. Zij hebben een dystopisch wereldbeeld voor ogen waarin de wereldbevolking drastisch is gereduceerd. De overgebleven gewone mensen zullen geen bezit en geen privé-leven meer hebben, omdat zij, door digitale ontwikkelingen onder volledige controle gebracht, als slaven moeten leven in een communistische nieuwe wereldorde. De financiële elite zal alle rijkdom en zeggenschap voor zich opeisen. De gewone man zal het moeten doen met genetisch gemanipuleerd en in laboratoria geproduceerd voedsel. Zij die erin slagen om buiten het systeem te blijven door inenting te weigeren en te ontkomen aan de kampen, moeten zien om zelfvoorzienend te worden, zo mogelijk een parallelle samenleving te vormen en hopen dat de slechte tijd niet te lang zal duren.

In het wereldbeeld van de machthebbers en hun volgers hebben de woorden vrijheid en democratie een tegengestelde betekenis gekregen”.

Het hele coronagebeuren lijkt zo sluw en duivels te zijn opgevat én uitgewerkt dat velen het niet kunnen geloven en het apathisch blijven aanvaarden. Dat zou het einde van onze beschaving kunnen worden. De auteurs zien aanwijzingen in het laatste Bijbelboek Openbaring.

Varia

De door de Russen in beslag genomen  informatie wijst er steeds meer op dat covid 19 als biologisch wapen werd ontworpen en gebruikt en dat Oekraïne daarin een rol speelde: Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden – COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

*

Prof P. Capelle legt uit hoe wij nu in een tijd leven van dodelijke dogma’s, nl.    door de overheid opgelegde onbetwistbare principes. Er wordt een onverbiddelijke https://www.golfbrekers.be/richting-totale-controle-we-moeten-durven-neen-zeggen/ heksenjacht gevoerd tegen hen die deze dodelijke dogma’s niet volgen. Vroeger waren de joden de uitgestotenen, nu zijn het de niet-gevaccineerden: https://youtu.be/IQnalxang0Y

Dr. Reiner Fuellmich beweert de nodige bewijzen te bezittend dat heel het Europees gerechtsapparaat corrupt is. Het ICC en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is voor 25 % geïnfiltreerd door rechters, betaald door G. Soros. Dit moet in het bewustzijn van de mensen doordringen om een onafhankelijk, rechtvaardig rechtssysteem op te richten: https://twitter.com/ivan_8848/status/1557422142026817538

De Duitse oud-kanselier Schröder zegt wat voor de hand ligt: wordt redelijk, neem Nord Stream 2 gewoon in gebruik:  https://www.golfbrekers.be/wijze-raad-4/

Kort gezegd waar we naartoe gaan en wat we moeten doen: Richting totale controle…: “we moeten durven neen zeggen”: https://www.golfbrekers.be/richting-totale-controle-we-moeten-durven-neen-zeggen/

Pater Daniel