Nieuwsbrief 46 (2): De algehele menselijke waardigheid; naar een vernietiging of her-opstanding?

Standaard

Nieuwsbrief XVI 46, 12 november 2021, pater Daniel

Reeds anderhalf [inmiddels tweeëneenhalf jaar,red.] jaar worden we overstelpt met wetenschappelijke rapporten van moedige onafhankelijke onderzoekers wereldwijd, die het tegendeel aantonen van wat nu de algemene opinie als waarheid omtrent corona aanneemt. Covid 19 is te vergelijken met een bijzondere seizoensgriep, die opkomt, een hoogtepunt bereikt en weer verdwijnt. Hiervoor zijn zeer goede geneesmiddelen beschikbaar zoals bv hydroxychloroquine, ivermectine… Een elite heeft hiervan echter, lang op voorhand en uitstekend voorbereid, een voorwendsel gemaakt om de hele wereldbevolking de angst op het lijf te jagen en onmenselijke dwangmaatregelen op te leggen. Zo willen ze de mensen volledig in hun macht krijgen. En het is (bijna) gelukt met veel manipulatie, leugen, intimidatie en genadeloos geweld. Het resultaat voor de bevolking is veel ellende, lijden, armoede, uitsluiting, onderdrukking van de elementaire mensenrechten, onzinnig hoge boetes, samen met een drastische verhoging van ziektes en sterfte. Allemaal onder het voorwendsel van de bescherming van de volksgezondheid! Stalin, Hitler, Mao Tse Tung… hebben veel meer moeite moeten doen om veel minder te bereiken. We leven in de schaduw van bijzonder duistere machten.

In september 2021 sprak het hoofd van de medische afdeling in Tokyo op de nationale zender. Hij vroeg om niet meer te vaccineren maar in de plaats daarvan het gewone en effectieve ivermectine te gebruiken. Een maand later was covid 19 in Japan verdwenen (https://www.mondialisation.ca/le-japon-abandonne-le-deploiement-de-vax-passe-a-livermectine-et-met-fin-a-la-covid-presque-du-jour-au-lendemain/5662054).

Terwijl vele regeringen verder gaan met hun burgers tot slaven te maken, hebben Finland, Denemarken en Noorwegen afstand genomen van de covid 19 vaccins. Zweden kondigde een tijdelijke stop af voor het covid 19 Moderna vaccin wegens de vele hartproblemen voor jongeren.

Dat mondmaskers en sociale afstand niets bijdragen aan de volksgezondheid maar het sociale leven ontwrichten, dat een lockdown een volk grondig verstoort en naar armoede lijdt, dat de covid 19 vaccins de gezondheid zwaar aantasten en uiteindelijk bedoeld zijn om de wereldbevolking drastisch te verminderen en de rest te controleren… ik kan mij niet voorstellen dat onze beleidsma(s)kers dit ook niet weten. Zij worden echter zelf geleid door sterkere machten boven hen. De democratie als een bestuur van, voor en door het volk is reeds lang begraven. We willen alle eer geven aan politici, wetenschappers en ondernemers die zich oprecht inzetten voor het goed van de mensen. Dat blijken er echter slechts weinigen te zijn. De meesten schijnen de gewillige dienaars en marionetten te zijn van grotere wereldmachten. Ze hebben de keuze. Ofwel meespelen en zijn/haar positie behouden en nog versterken, ofwel voor de waarheid uitkomen en opkomen voor de waardigheid van de mensen en dan genadeloos opzij worden geschoven. Dit is een tijd van martelaars en helden.

Blijven we als nuttige idioten gewoon meelopen of getuigen we van de waarheid en verdedigen we de vrijheid en waardigheid van de medemensen? Van beide hebben we voorbeelden. Een regeringscommissaris vindt het geen probleem om mensen die niet gevaccineerd zijn in de gevangenis te gooien. Juist degenen die het minste gevaar betekenen, zouden zo onmenselijk gestraft worden omdat ze de geplande volksuitroeiing niet dienen. Dan is er nog de viroloog die vindt dat wie niet gevaccineerd is op een eiland moet worden geïsoleerd. Juist de verantwoordelijke die discriminatie zou moeten verhinderen, gaat polarisatie aanmoedigen!  Hiertegen is inmiddels al in alle landen, een menigte van wetenschappers en anderen opgestaan die alle angst hebben afgelegd en luid de waarheid verkondigen met gevaar voor eigen leven. Noemen we hier slechts één voorbeeld: de advocaten en wetenschappers rond de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich die ijveren voor een Neurenberg 2 om al degenen die verantwoordelijk zijn voor dit coronabeleid te berechten als schuldigen aan “de grootste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid”. In ons eigen land schreef advocaat  Michael Verstraeten, voorzitter viruswaanzin V.Z.W een open brief aan onze  federale parlementsleden (https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGlkjhDdtLBGpLhxhhVNvKkLLrR?projector=1&messagePartId=0.1; ziehier de namen van onze  beleidsmakers: https://notrebondroit.be/adresses-mails-elus-2021-2022; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFSNUa2okdHaAAqcu5T2CdPemTPD60eFjY2YgpR8kgc/edit#gid=0).

Er is nu een duidelijke oproep nodig aan hen die zich nog illusies maken en niet zien welke sociale, politieke, sanitaire en economische chaos wordt aangericht door een stel onaantastbare criminelen, die alles in handen hebben, de waarheid vervangen door leugen, goedheid en solidariteit door algehele onderdrukking en controle.  Zij zijn de meesters van de nieuwe wereldorde en hebben een grote voorraad politici, wetenschappers en ondernemers in dienst, die als hun goed betaalde slaven met een uitzonderlijke arrogantie en staatsterrorisme alle vrijheid en waardigheid van hun volk verpletteren. Zij zorgen voor een tot de tanden toe gewapende politiemacht, preventieve arrestaties en administratieve aanhoudingen. Tevens verminderen ze systematisch de mogelijkheden van een goede gezondheidszorg. Wie zich tegen deze dictatuur verzet, wordt geïsoleerd, aangeklaagd, opgesloten. De elite zorgt dat de soevereiniteit, de vrijheid en de rechten van de burgers worden afgenomen. Zij zorgen ervoor dat aan het volk alles wordt ontnomen wat het nodig heeft om te leven in welvaart en broederlijkheid. Zij vormen de soevereine staat om tot een slaven staat. “De hoge functionarissen van de schurkenstaat zijn mensen die opgeleid zijn in de fabriek van de “consensus”, en zeker niet luisteren naar het goed van het algemeen belang” (Jean-Yves Jézéquel, 5 november 2021: https://www.mondialisation.ca/a-tous-ceux-qui-se-font-encore-des-illusions/5662032). 

Ook wie minder heftig reageert komt tot hetzelfde besluit. De Nederlandse huisarts Els Van Veen was, zoals zo velen, vanaf het begin al wantrouwig jegens de brutale dwangmaatregelen. Geleidelijk merkte ze dat corona een cultus werd waaraan men moest meedoen of uitgesloten worden. Als niet gevaccineerde ondervindt ze nu zelf wat discriminatie is.  Door het covid 19 vaccin te weigeren verloor ze bepaalde vrienden maar kreeg er ook anderen bij. Zij vond het niet goed dat officieel maar één verhaal geduld werd en dat vaccinatie als enige oplossing werd voorgesteld en dan nog verplichtend. Zo werd corona een splijtzwam in de samenleving. Ze vindt het erg jammer dat kerkleiders zo zwijgzaam volgen, terwijl juist van hen mag verwacht worden dat zij moedig opkomen voor de vrijheid en waardigheid van de mensen (https://cip.nl/cip+/88004-els-van-veen-hekelt-vaccinatiedrang-het-wordt-tijd-dat-kerkleidersopstaan/GxhWBVddVS5yOB5MFR4echIZFRk?s=09&fbclid=IwAR1drW8zA1GVa72tlljoOLvKyOlj). 

Ook de Belgische eerste minister heeft met veel arrogantie de leugen opgevoerd van de “pandemie van de niet gevaccineerden” om hen publiek te demoniseren en discrimineren. Intussen blijkt dat de intensieve diensten in de ziekenhuizen hoofdzakelijk gevaccineerden moeten verzorgen en op sommige plaatsen liggen de ic-diensten zelfs vol met uitsluitend gevaccineerden! (https://www.youtube.com/watch?v=sahPiqbDEZ8). We mogen verwachten dat het in de nabije toekomst alleen maar veel erger zal worden, waarvoor we reeds lang gewaarschuwd werden door topwetenschappers zoals Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde, Mike Yeadon, voormalige vicepresident van Pfizer, de Amerikaanse Carrie Madej, de Ierse Dolores Cahill, P. Ioannidis (Standfort), de Nederlander Theo Schetters…Terwijl het duidelijk wordt dat deze vaccinatie steeds meer  mensen ziek maakt  en doodt om de overlevenden als robotten te kunnen controleren, wordt de verplichte vaccinatie steeds meer doorgevoerd. Onze samenleving wordt door psychopaten bestuurd.

Tot besluit

Regeringen kunnen nog even doorgaan met een algemene vaccinatieplicht om de samenleving te ontwrichten en een totalitaire digitale controle te realiseren.  Toch zullen steeds meer mensen wakker worden en de nuchtere werkelijkheid zien. De covid 19 vaccinaties zullen steeds meer ernstige ziektes en de dood veroorzaken.  Mensen zullen zich steeds meer van elkaar verwijderen en ongelukkig worden. Er zullen steeds meer protestbetogingen komen naast verenigingen en partijen die opkomen voor vrijheid en democratie. Dit is een tijd van martelaars én van helden.

In haar stormloop naar technische vooruitgang, heeft onze samenleving al wat heilig is vertrapt. Is niets meer heilig, dan is ook nergens iemand nog veilig. In haar exclusieve verering van de positivistische rede en wetenschap heeft ze de hemel dichtgetrokken en is het donker geworden. In haar rationalistische zelfverheerlijking heeft ze de liefde en barmhartigheid van God afgewezen. Een maatschappij die geen plaats geeft aan God, wordt voor de mens een hel. Het is een uitnodiging om God op nieuwe wijze in het hart van de samenleving toe te laten en daarmee tevens de algehele waardigheid van de mensen te herontdekken en te dienen.

En dit nog: