Nieuwsbrief 36 (2): Wat wil Europa: vooruitgang of ondergang, leven of dood?

Standaard

Nieuwsbrief P. Daniel XVII.36, Syrië, vrijdag 2 september 2022

Vladimir Poetin, Victor Orban en Bachar al Assad zijn voor de westerse media de meest verfoeide personen, omdat zij resoluut het belang van hun volk willen dienen en de soevereiniteit van hun land trachten te beschermen. Het zijn geen politieke tafelspringers maar staatsmannen, die daarom ook hoog gewaardeerd worden door hun volk. De meeste westerse leiders zijn marionetten en werken voor de wereldelite, die een totale dictatuur wil opleggen om alle macht en alle rijkdom naar zich toe te trekken. De mensen beginnen dit steeds beter te zien en daarom is de waardering van het volk voor deze leiders zo erg klein. Omdat de elite de macht en het geld in handen heeft, bepalen zij ook het nieuws en beletten dat de onvrede van het volk openbaar kan worden gemaakt. De meeste westerse leiders hebben ook echt niets waardevols te zeggen. Om dit te verbergen blijven onze kranten hun politieke slogans onophoudelijk herhalen.

We hebben vroeger reeds de zinvolle inhoud gebracht van toespraken van Poetin en Assad. We willen nu stilstaan bij een uitspraak van Victor Orban die zegt dat het westen door eigen schuld uitsterft op vier manieren: door bevolkingsvermindering, immigratie, genderwaan en oorlog (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/). Het is verstandiger deze waarschuwing ter harte te nemen dan deze weg te honen.

Gezonde gezinnen zullen altijd de basis blijven van een gezonde en welvarende maatschappij. Economisch zijn er geen waardevollere “werkkrachten” voor de opbouw van een samenleving dan “moeders aan de haard” of met welke moderne uitdrukking men hen ook wil noemen. De wijze waarop zij geëerd of vergoed moeten worden kan gerust van generatie tot generatie verschillen. Zij zijn in geen geval “zonder beroep” zoals onze moeders van grote en zeer grote gezinnen 70 jaar geleden ingeschreven stonden. In deze moeilijke tijden en verwarrende maatschappij hoeven we niet aan te sturen op zeer grote gezinnen maar ouders met vijf kinderen mogen evenmin geminacht of vernederd te worden, integendeel. Moeders die hun kinderen warmte, geborgenheid, eten, kleding en een opvoeding geven leveren vervolgens de belangrijkste bijdrage aan de jeugdproblemen van onze tijd: spijbelen, drugs, zinloosheid, ontsporing, misdaad… Moeders vergoeden is goedkoper dan jeugdgevangenissen bouwen en onderhouden. Zij ontlasten ook de overdrukke bezette spoeddiensten van onze ziekenhuizen. De eerste zorgen dient moeder zelf toe. De wereldelite schijnt erin te lukken een radicaal tegengestelde, vernietigende politiek door te drukken: gezinsafbraak, homocultuur, genderwaanzin, abortus, euthanasie… Vele westerse landen worden steeds meer bejaardenhuizen en sterven uit of worden vervangen en weggevaagd door anders gekleurde volken met een geheel andere cultuur en levensstijl.

Er is niets op tegen dat een bepaald gezin zich in een ander land wil vestigen in de hoop op een beter leven. En er is niets op tegen dat deze gezinnen op redelijke en liefdevolle wijze worden ontvangen. Minderheden mogen hun rechten hebben maar daarmee mag het recht van de meerderheid niet afgeschaft worden. Alles wijst erop dat de onophoudelijke immigratiestroom van onze tijd een welbewuste, verderfelijke strategie is, internationaal en Europees. Ze is vernietigend voor de soevereiniteit van de landen. In het kleine Libanon krijgen de miljoenen Syrische vluchtelingen geld, opdat ze zouden blijven en het eenmaal erg christelijke land tot een moslimland zouden maken, ontwrichten en tevens beletten dat Syrië weer heropgebouwd wordt. Christenen in Libanon kunnen nauwelijks of helemaal niet overleven. Moslims krijgen geld om de huizen van de christenen op te kopen. De politiek van de immigratie is een huichelachtige, vernietigende strategie.

Er zijn lichtpunten. Rusland, Hongarije, Polen, Syrië en anderen zijn landen die de cultuur van het leven in ere willen houden. Zaterdag 20 augustus 2022 vond in Belgrado een echte “Gezin Pride” plaats. Vijftigduizend mensen uit heel Servië manifesteerden voor de traditionele waarden van het gezin, bestaande uit man, vrouw en kinderen. En op zondag 28 augustus kwamen duizenden orthodoxe Serviërs in Belgrado de straat op om te protesteren tegen de voor september aangekondigde “Europride”. Bisschop Nicanor juichte de beslissing toe om deze Europride af te gelasten en zei dat het een “profanatie is van ons land, onze kerk en onze familie” (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/; https://www.lesalonbeige.fr/les-serbes-orthodoxes-soutiennent-lannulation-de-leuropride/).  In Polen werd op 22 oktober 2020 bepaald dat “eugenetische abortus” tegen de grondwet is. Een kind dat lijdt aan trisomie 21 mag niet meer in de moederschoot gedood worden. In 2021 waren er in vergelijking met 2020 tienmaal minder abortussen, nl nog 107. (In Frankrijk is dit nog 230.000!) (https://www.lesalonbeige.fr/le-nombre-des-avortements-pratiques-legalement-en-pologne-a-ete-dix-fois-moindre-en-2021-quen-2020/).

Tenslotte zijn de westerse leiders veel te veel slaaf van het Amerikaanse militair industrieel complex, altijd bereid om voor hen de meest onrechtvaardige oorlogen mee te voeren. Omdat Khadaffi met echt geld en goud een Afrikaanse Unie wilde oprichten tot welzijn van deze volkeren moest hij vermoord worden van de machtige en corrupte bankiers. Hiervoor moest een goedkoop voorwendsel in de openbare opinie dienen: de Libische leider zou zijn eigen volk aan het uitmoorden zijn, wat pure onzin was. Ook ons land had er geen moeite mee om een onschuldig Libisch volk mee uit te moorden en een prachtig land naar het stenen tijdperk te bombarderen. Wanneer de door de wereldelite gewenste chaos voor vele jaren geregeld is, kon de betrokken minister er zich eenvoudweg van af maken door te zeggen dat het meevechten tegen Libië een vergissing was. Ondertussen zakken volken, die voorheen in grote welvaart leefden, in ellende weg en de Europese leiders maken zich klaar om hun solidariteit te betonen door een volgend land mee te vernietigen. Het Syrische volk weet er alles van.

Zolang het volk zelf niet massaal wakker wordt en opstaat, zullen de Europese leiders de marionetten blijven van een criminele wereldelite die niets anders wil dan de wereldfamilie drastisch verminderen om hen aan een totale controle te onderwerpen en alle rijkdommen in handen te houden.

P. Daniel