De band tussen een vaccin en abortus is ondraaglijk

Standaard

Nieuwsbrief 6 (2021), Pater Daniel, 5 februari 2021

  • Het feit dat pater Daniël Maes sinds 2010 in een klooster in Syrië woont kwam hem al op brede belangstelling van de media te staan. Al voordat de oorlog in Syrië begon, houdt Maes een dagboek bij dat hij iedere week rondstuurt aan zijn contacten in Europa. Het wordt direct in een aantal talen vertaald door betrokken vrijwilligers. Daniël Maes is intussen een bekende Vlaming geworden en wordt vaak geïnterviewd. Ook door Nederlandse media waaronder het Algemeen Dagblad. – bol.com

Goede Vrienden,

De meerderheid van de bevolking schijnt het corona beleid (voorlopig nog) te aanvaarden en te willen volgen. Als er een crisis is, moet iedereen eensgezind de maatregelen volgen, die  door de regering, gesteund door experten, worden voorgeschreven.  Daarover is iedereen het eens. Er groeit echter steeds meer  onenigheid over de beoordeling van deze crisis en over de geschiktheid van de opgelegde maatregelen. De covid 19 wordt door vele wetenschappers als een soort seizoengriep beoordeeld, die door valse cijfers werd opgeklopt. En een lockdown is duidelijk een zware blunder op opvoedkundig, medisch, psychologisch, sociaal en economisch gebied. Zo wordt veel meer ellende, ziektes, wanhoop, zelfdodingen en sterfte veroorzaakt dan deze virus kan doen. Over de mondmaskers en het afstand houden zijn inmiddels ook al voldoende studies van onafhankelijke wetenschappers, die de noodzaak daarvan sterk betwisten. Verder kan de  belangenvermenging van regeringsleden en experten niet meer ontkend worden wanneer onze Belgische eerste minister en minstens vijf van zijn excellenties samen met de vier altijd opnieuw opgevoerde experten (die we hof astrologen noemen)  allen  verbonden zijn met één en dezelfde organisatie: Bill & Melinda Gates Foundation, waarvan het hoofd overigens geen enkele medische bevoegdheid heeft, terwijl hij het hele gezondheidsbeleid bepaalt. (Wiens brood men eet http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html). En hierdoor wordt het oordeel van onafhankelijke wetenschappers uitgesloten en de wetenschappers zelf niet zelden onrechtvaardig gestraft. De kloof tussen het door onze politici en media voorgehouden verhaal en de onafhankelijke wetenschap is nog groter wanneer het gaat over massale vaccinatie. De algemene opinie is zo vertroebeld dat noch in de politieke arena, noch in  de media de belangrijkste vraag niet kan gesteld worden: zijn deze vaccins veilig, efficiënt en moreel verantwoord? In een opgeklopte propaganda gaat het enkel over wie eerst hiervan mag “genieten”! Vooreerst toont de wetenschap aan dat het niet eens over een vaccin gaat, maar eigenlijk over een nieuwe, genetische therapie, een medisch experiment met ongekende gevolgen op korte en vooral op lange termijn. Het Noors Agentschap voor medicamenten heeft wel degelijk gesteld dat de 29 (ouderen) doden (op 15 januari) verband houden met het vaccin. En omdat de gevolgen onbekend zijn  hebben de farmaceutische bedrijven vooraf al vrijstelling van iedere aansprakelijkheid gevraagd én gekregen! De beste specialisten wereldwijd waarschuwen eensgezind dat massale vaccinatie hiermee totaal onverantwoord en roekeloos is. Belgische artsen hebben hun collega’s er aan herinnerd dat dit medisch experiment van vaccinatie valt onder de Code van Neurenberg (1947), die eist dat mensen vooraf goed geïnformeerd zijn en vrij hun toestemming moeten geven en dat een arts, op grond van de eed van Hippocrates, in geen enkel geval kan gedwongen worden hieraan mee te werken (www.docs4opendebate.be).

Tenslotte is er nog het morele aspect van deze vaccins, waarin cellijnen van geaborteerde baby’s verwerkt  zijn. Al wordt dit  door de media weggewuifd, een expert, Pamela Acker, onthult de gruwelijke wijze waarop dit gebeurt (https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines). En een vrouw die zelf een abortus overleefde, schrijft nu hierover een bewogen brief. De band tussen een vaccin en abortus  is voor haar ondraaglijk. Door dergelijke vaccins te aanvaarden werkt men, hoe dan ook, mee aan de verschrikkelijkste van alle misdaden. Terwijl er in 2020 ongeveer 1,8 miljoen mensen stierven aan covid 19, werden in dat jaar 42, 6 miljoen kinderen in de moederschoot gedood. Deze gruwel overtreft de massamoorden van de twee wereldoorlogen uit de 20e eeuw, niet alleen in aantal maar ook in barbaarsheid. De ledematen van het kindje worden uitgerukt, het hoofdje wordt verpletterd, ofwel wordt het kind verbrand of vergiftigd of het komt levend ter wereld en men laat het sterven als een dier. En hierbij komt dan nog de afschuwelijke orgaanhandel. Kinderen in de moederschoot, al zijn ze vlak voor hun geboorte, worden niet als menselijke wezens beschouwd maar hun organen, die levend en zonder verdoving worden weggenomen, zijn in de winstgevende orgaanhandel  wel “menselijke” organen. Het is niets minder dan de voortzetting van de weerzinwekkende kinderoffers die aan Moloch gebracht werden in de vallei van Gehenna, ten Zuiden van Jeruzalem en waarvoor Leviticus 20, 1-5 de strengste straffen oplegt als rechtstreekse aanslag op de heiligheid van God zelf, prachtig uitgedrukt in psalm 139, 13-14: “Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn  leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (leblogdejeannesmits; .https://www.lesalonbeige.fr/les-enfants-a-naitre-ne-sont-pas-consideres-comme-humains-pour-avoir-le-droit-a-la-vie-mais-ils-sont-traites-comme-humains-pour-leurs-organes/).

Corona, lockdown, massale vaccinatie… het lijken  steeds meer slechts onderdelen van één grote strijd van de  oude Baälcultus met de mensenoffers voor Moloch, de strijd van satan die de waarheid, de waardigheid en het geluk van de mensen wil vernietigen, een strijd tegen het Rijk Gods in Christus en Maria, dat als enige ons verlost van alle kwaad en het ware geluk geeft. Is het uiteindelijk de “maffia van Khazar”, toegewijd aan deze cultus van Baäl die de hele wereld tracht te regeren?

*******

We vertellen iets over het liturgisch feest van “de ontmoeting”. We geven een tweede deel over het uitzonderlijke levensgetuigenis van Jérôme Lejeune“Een stem voor de stemlozen” (II). We vervolgen met: “wijsheid uit de woestijn: de naastenliefde” (4) van de heilige Dorotheus van Gaza en in En dit nog krijg je o.m. een massa wetenschappelijke en kritische info over vaccins en vaccinatie (die helaas in de media totaal ontbreekt) en over andere belangrijke onderwerpen.

Lees hier verder, in PDF: xvi.6 Download