Rusland in Syrië en in Oekraïne: vele gelijkenissen en grote verschillen

Standaard

Nieuwsbrief XVII 41, Pater Daniel, vrijdag 7 oktober 2022

Eind 2015 kondigde Poetin voor de UNO aan dat hij op vraag van Bachar al Assad Syrië te hulp zou komen. Het Syrische leger was nagenoeg verslagen en bijna heel het land (92%) was in handen van terroristen, gesteund door het westen. Een dag later was Rusland hier aanwezig met een kleine maar effectieve legermacht. Door een goede samenwerking van de Russische luchtmacht met het Syrische leger kon het grootste deel (70 %) van het land bevrijd worden.

De berichtgeving over de oorlog in Syrië in de westerse media, onze nationale trots en troost de VRT op kop, was (is nog!) pure oorlogspropaganda met nauwkeurig verzonnen CIA-verhalen als voorwendsel om de haat tegen Syrië en Rusland levendig te houden en Syrië zo veel mogelijk uit te moorden en te verwoesten. Dit alles om de schatrijke wapenbazen nog rijker te maken en de heerszucht van de VS nog meer te dienen. De media spraken zonder ophouden over een “volksopstand” die er nooit geweest is, een “burgeroorlog” die er nooit was, “vrijheidsstrijders”, verenigd in het moedige “Vrije Syrische Leger”, dat noch vrij, noch een leger en zeker niet Syrisch was. Het was een door het westen geronselde en ondersteunde bende terroristen, gesteund door de zogenaamde “vrienden van Syrië”, een verzameling van meer dan 100 landen! Onze nationale trots en troost, “conflictjournalist” en “Midden-Oosten specialisten” schreven (en schrijven nu nog) over de verschrikkelijke chemische aanvallen door het “regime” van de dictator, het Syrische leger en de Russen uitgevoerd, terwijl alle chemische aanvallen door terroristen en de geheime diensten van de westerse landen werden voorbereid en gepleegd. Met de hulp van corrupte internationale organisaties en journalisten konden valse rapporten gemaakt worden die zeiden dat het de schuld was van “het Syrische regime”. En weer kon het westen zijn “humanitaire hulp” aan Syrië met de goedkeuring van de openbare opinie opdrijven door het volk en het land nog meer uit te moorden en te verwoesten… Over Oekraïne heb ik zelf geen eigen ervaring maar verschillende onafhankelijke journalisten maken mij duidelijk dat de berichtgeving in de mainstream media nu over Oekraïne helemaal dezelfde oorlogspropaganda volgt. Nu is het een vergoddelijking van de Oekraïense president om een stroom van geld en wapens naar Oekraïne te loodsen en Rusland te demoniseren.  Het gaat telkens om een strijd van het hele collectieve westen tegen Rusland. In Syrië was het nog heimelijk, nu is het openlijk. In Syrië was de komst van de Russen een groot succes met als hoogtepunt de bevrijding op twee weken tijd van Aleppo en Deir-ez-Zor. De Russen hadden de steun van de Syrische bevolking. Samen vochten ze eensgezind tegen het buitenlands terrorisme. Nu heeft Rusland alleen de steun van de Russische Oekraïners maar wordt door het Oekraïense regime en de rest van het land uitzinnig gehaat. In Syrië kon Rusland samen met de regering een effectief centrum voor verzoening (mussalah) oprichten. In Oekraïne is er een open oorlog van de VS, NAVO en het collectieve westen dat de haat en de oorlog tegen Rusland met alle middelen schijnt te willen aanwakkeren. In Syrië hielp Rusland een volk in nood. In Oekraïne moet het zijn eigen land en volk verdedigen tegen een uiterst vijandig regime dat door het westen massaal wordt gesteund. (https://www.rt.com/russia/563751-seven-years-in-syria)

Varia

Sonja van den Ende commentarieert de referenda vanuit Oekraïne zelf en stelt dat de Nederlandse regering nog steeds schuldig is aan hulp bij de oorlogsvoering: Het referendum in de Donbas, Nederlander Mark Rutte nog steeds op oorlogspad – FREESURIYAH

Volgens Th. Meyssan is de sabotage van Gazoduc Nord Stream veel erger dan nu wordt aangenomen. Het is een oorlogsdaad van de VS tegen Rusland, Duitsland, Nederland en Frankrijk, de eigenaars ervan. Toen er in 1961 een militaire aanslag tegen Charles de Gaulle gepleegd werd en hij begreep dat de CIA erachter zat, nam hij onmiddellijk maatregelen. Hij zuiverde het leger en trok Frankrijk terug uit de NAVO. Hierdoor werd Frankrijk weer een grote natie en een gerespecteerde macht in internationale betrekkingen. Indien er nu geen krachtig antwoord komt tegen deze poging van de VS om zijn wereldhegemonie te herstellen, zal dit de ondergang zijn van west Europa, waarvoor de verwoesting van Oekraïne gebruikt wordt: https://www.voltairenet.org/article218154.html

De bevolking van Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson (Oost-Oekraïne) heeft zijn onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking in referenda duidelijk gemaakt om terug te keren tot de Russische Federatie, hun historisch vaderland. In deze toespraak (Nederlandse vertaling) verwelkomt Poetin hen en wijst meteen op de blijvende koloniale houding van de westerse elite, die soevereiniteit van landen ontkent, evenals internationaal recht terwijl voor hen wetteloosheid hoogtij viert omdat zij de overheersing van de wereld willen handhaven louter met de macht van de sterkste. Het westers koloniaal beleid begon “… al in de Middeleeuwen, gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India en Afrika, de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor het gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Wat zij deden was hele naties verslaafd maken aan drugs en doelbewust hele etnische groepen uitroeien om land en hulpbronnen te bemachtigen, waarbij zij op mensen joegen als dieren… “. “Vandaag strijden wij voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, om dictaat en despotisme tot het verleden te laten behoren. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid gebaseerd op het exceptionalisme van wie dan ook en de onderdrukking van andere culturen en volkeren inherent misdadig is, en dat we dit beschamende hoofdstuk moeten afsluiten. De huidige ineenstorting van de westerse hegemonie is onomkeerbaar. En ik herhaal: de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn” (https://www.frontnieuws.com/volledige-toespraak-in-nederlands-poetin-ondertekent-akkoord-over-toetreding-nieuwe-russische-gebieden/)

*

IJsland keert zich volledig af van het officiële covid narratief en keer terug naar een normaal leven van voor de covid. Geen lockdowns meer, vaccinaties, restricties, sluitingen die onnoemelijke economische, sociale en psychologische schade hebben aangericht. IJsland wil dat iedereen zo veel mogelijk covid oploopt om zo een natuurlijke groepsimmuniteit te bekomen, zoals wetenschappers vanaf het begin al aanraadden. Na twee jaar onnoemelijke ellende en miljoenen slachtoffers verwerpt IJsland deze reusachtige misstap, die nu vervangen wordt door de al even erge leugens over Poetin en Oekraïne: https://www.frontnieuws.com/het-ineenstortende-covid-narratief-wordt-vervangen-door-poetin-en-oekraine/

Een uitgebreide en gedetailleerde ontleding van de nieuwe wereldorde als een plan van leugen, bedrog, perversie en definitieve vernietiging van de mensheid met dodelijke vaccins en absolute controle: ”Er blijft nu niets anders over dan een opstand van alle mensen om deze regering ter aarde te werpen. Zij willen de heersers van de wereld zijn en aan allen hun macht opleggen zonder hiervoor iemands toestemming te vragen. Intussen zorgen ze ervoor dat ze de enige profiteurs zijn die vanuit de hoogte een absolute controle kunnen uitoefenen over hen die konden ontsnappen aan hun geplande volkerenmoord. Ze laten enkele mensen ontsnappen in de mate dat ze de toegewijde dienaars zijn van deze perverse criminelen, die als gekken spotten met de mensen. Uit deze verschrikkelijke slavernij moeten we ontsnappen of sterven.” (Jean-Yves Jézéquel, 18 september 2022: https://www.mondialisation.ca/coronavirus-la-conclusion-finale/5671260)

De VN  zijn mislukt! Ze zijn al lang niet meer in staat hun taak te vervullen door het internationaal recht te herstellen, vrede te brengen bij conflicten, veiligheid en welvaart te verzekeren. De wereldfamilie is nu veranderd in een oorlog van allen tegen allen, waarbij de VN zorgt dat de sterksten de zwaksten kunnen blijven uitroeien, gedekt door leugens en bedrog, die wereldwijd in de media worden verspreid. De VN zorgt dat de unipolaire wereld o.l.v. criminele wereldleiders zo lang mogelijk in stand gehouden wordt. De plechtige verklaring van de VN in San Francisco op 26 juni 1945 is een waardeloos vodje papier geworden: ”Wij, volken van de VN, zijn vast besloten de volgende generaties te vrijwaren van oorlog. Wij bevestigen ons geloof in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in de gelijkheid van de rechten van mannen en vrouwen, alsook in de gelijkheid van de naties groot en klein…” Toch groeit er een multipolaire wereld waarbij de soevereiniteit van de landen gerespecteerd wordt. Het wordt tijd dat we werken aan deze wereld zonder oorlog, zonder koude oorlog en zonder brute overheersing van de sterkste (https://www.mondialisation.ca/les-nations-unies-ont-elles-echoue-eloge-dun-monde-du-partage/5671634)

*

Lange maar  heldere ontleding van de huidige tirannie van de nieuwe wereldorde met een oproep tot het vormen van een anti-globalistische alliantie: Er bestaat grote bezorgdheid over het feit dat het lot van de volkeren van de wereld in handen is van een elite die aan niemand verantwoording verschuldigd is voor haar besluiten, die geen enkele autoriteit boven zichzelf erkent, en die, om haar eigen belangen na te streven, niet aarzelt om de veiligheid, de economie en het leven zelf van miljarden mensen in gevaar te brengen, met de medeplichtigheid van politici in hun dienst en van de mainstream media. De vervalsing van feiten, de groteske vervalsingen van de werkelijkheid en de partijdigheid waarmee het nieuws verspreid wordt, staan naast de censuur van afwijkende stemmen en leiden tot vormen van etnische vervolging van Russische burgers, die gediscrimineerd worden juist in de landen die zeggen dat zij democratisch zijn en de grondrechten eerbiedigen (Samenvattring in  de “besluiten”): https://www.frontnieuws.com/vigano-globalisten-hebben-oorlog-in-oekraine-aangewakkerd-om-de-tirannie-van-de-nieuwe-wereldorde-te-vestigen/