De mens, van Beeld Gods naar een biotechnische robot van criminele wereldleiders

Standaard

Nieuwsbrief XVII 45, pater Daniel, vrijdag 4 november 2022

In Mexico-stad werd van 30.9.22 tot 2.10.22 het 14e wereldcongres van het gezin gehouden. Het was een sterke verdediging van het huwelijk en het gezin. Er waren een 10.000 deelnemers, waarvan een aantal voor één dag. Onder de sprekers was Carlos Aguiar Retes, aartsbisschop van Mexico, de moeder van de zaligverklaarde Carlo Acutis en Christopher West (stichter en directeur van het instituut “Theologie van het Lichaam” volgens Jean-Paul II).

Ziehier enkele gedachten uit de toespraak van kardinaal Gerhard Müller: “De mens geschapen naar Gods Beeld – een manifest tegen het antropologisch nihilisme”.

Hij begint met Friedrich Nietzsche (1844-1900), de profeet van het post-christelijke nihilisme. Voor deze filosoof zijn alle goden gestorven (in feite schreef hij: wij hebben God vermoord!) Dat is wat de raadgever van het Wereld Economisch Forum bedoelt, Yuval Noah Harari, de goeroe van het transhumanisme en posthumanisme met het scheppen van supermensen, als een soort biotechnische robotten. Wanneer de mens niet meer degene mag zijn die door God geschapen is naar zijn Beeld en Gelijkenis om een zelf gefabriceerde super god te worden, is hij in feite gedegradeerd tot een onmens, een duivels wezen. Het resultaat van zijn prestaties is er ook naar: permanente oorlogen, volkerenmoorden en een werelddictatuur gebouwd op monsterleugens. Een mens die geen schepsel Gods wil zijn, wordt het slachtoffer van de grillen van mythische afgoden, gemanipuleerde natuurrampen, georganiseerde oorlogen en revoluties tot profijt van een wereldelite van miljardairs. Het is een aanslag op het leven door abortus, euthanasie, genderwaanzin, afbraak van huwelijk en gezin, vernietiging van de vrijheid en de waardigheid van de mens.

De heilige Paulus zegt duidelijk: “Overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man, en de man niet buiten de vrouw: Zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man er door de vrouw en alles is uit God” (1 Korintiërs 11, 11-12). Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in zijn laatste document de Bijbelse en authentieke kerkelijke leer over de mens juist weergeven: “In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mens geworden Woord” (Gaudium et spes nr. 22). Verder spreekt het concilie over de gelijkenis tussen de eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen Gods en zegt: “Deze gelijkenis wijst erop dat de mens, die op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf” (ibidem nr. 24). Niemand kan deze leer ‘moderniseren’ of aanpassen omdat de echte algehele nieuwheid vervat is in de persoon van Jezus Christus, God en Mens.

Het antropologisch nihilisme wordt voor de Kerk gevaarlijk wanner zelfs katholieke theologen niet meer vertrekken van het feit van de historische, unieke en onovertroffen zelfopenbaring van God in Jezus Christus en een mank compromis sluiten met het posthumanisme, enkel en alleen om de Kerk als sociale organisatie in een nieuw wereldorde zonder God te doen ‘overleven’.” Voor deze “theologie zonder God” zijn schepping en Verbond, menswording, kruisdood en verrijzenis van Christus niet de echte werkelijkheid maar slechts mythische beelden zonder inhoud.

In feite is het Christendom de mooiste hymne op het leven en een overwinning over iedere cultuur van de dood, die eindigt in een collectieve zelfmoord van de mensheid, waarvan we nu de tekens beleven. Het atheïsme is het nihilisme. “De vrucht van de zonde is de dood. Maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus onze Heer”. (Romeinen 6, 23).

Varia

Nieuwsbrief Tegenstroom 22 oktober 2022

Pfizer weigert verantwoording af te leggen, “The Real dr. Fauci”, onaanvaardbaar gender activisme, Terra Futura, betaal voortaan met contant geld… Stilaan worden de rechten van de mens opnieuw erkend. Het Hooggerechtshof van de VS heeft verplegenden die wegens weigering van vaccinatie ontslagen werden terug hun werk doen hervatten. Prof. Perronne die gek verklaard werd om zijn vernietigend oordeel over het coronabeleid, wordt in ere hersteld. Het is een begin…: https://www.mondialisation.ca/aux-etats-unis-la-cour-supreme-ordonne-la-reintegration-des-soignants-la-victoire-judiciaire-de-perronne-menera-t-elle-au-meme-scenario-en-france/5672264 Weer een schokkend rapport: 95 % van de overleden zijn gestorven binnen de veertien dagen nadat ze gevaccineerd werden: https://www.frontnieuws.com/95-procent-van-de-lijken-had-covid-vaccinatie-ontvangen-binnen-2-weken-na-overlijden-begrafenisondernemer/
Oekraïne en een nucleaire oorlog.

Lang interview met Scott Ritter, voormalig Amerikaans officier van de marine-inlichtingendienst, hoofdinspecteur van de VN in Irak en in de voormalige Sovjet. De VS/NAVO hebben, volgens hem, Rusland gedwongen in Oekraïne te vechten tegen het collectieve westen, terwijl Rusland dit aanvankelijk als een familieruzie zag. Nu begint de NAVO, totaal onverantwoord, militaire oefeningen om een kernaanval op Rusland te simuleren terwijl Rusland enkel een nieuwe, gerechtvaardigde veiligheid nastreeft. Ondertussen hebben de VS en Europa de catastrofale energiecrisis gecreëerd door het goedkope gas uit Rusland te boycotten om het Amerikaanse gas aan 10 x de marktprijs te kunnen leveren. Verder beweert Scott Ritter: “De NAVO zal niet lang meer bestaan… De Europese Unie valt op dit moment uit elkaar. De NAVO is diep verdeeld. De G7 verliest zijn bestaansrecht… kunnen we na deze winter de Duitse economie, de Italiaanse economie, de Franse economie en de Britse economie echt nog de dominante economieën ter wereld noemen? De NAVO wordt niet alleen geconfronteerd met de zoveelste verlegenheid. Vergeet niet dat de NAVO vorig jaar nog vernederd werd in Afghanistan. Nu zullen ze worden vernederd door Oekraïne…” De wereld zal zich steeds meer van het onbetrouwbare westen afkeren.  En de VS: “Ze namen 600 tot 700 miljard dollar van het Russische staatsinvesteringsfonds in beslag”. Het belangrijkste is dat het einde van het Imperium niet het einde van het leven betekent”. Dit is volgens hem ook niet het einde van Amerika maar de macht moet ontnomen worden aan de financiële, politieke en economische elite. Er moeten leiders komen die zorg dragen voor het volk en eigen problemen oplossen in plaats van de hele wereld militair te willen overheersen. En de VS zullen hun wereldheerschappij moeten opgeven: https://www.frontnieuws.com/scott-ritter-we-staan-op-een-moment-waarop-een-fout-een-kernoorlog-kan-ontketenen/. De film  van Jan Baak over Oekraïne werd gecensureerd maar hier is een goede presentie die niet gecensureerd is: Stop de oorlog en luister naar het volk : https://www.blckbx.tv/columns/stop-de-oorlog-en-luister-naar-het-volk-zegt-columnist-ab-gietelink  De Amerikaanse oud-kolonel Douglas Macgregor en oorlogsheld is zeer formeel: Rusland zal de oorlog in Oekraïne winnen: https://www.frontnieuws.com/kolonel-douglas-macgregor-verliest-rusland-de-oorlog-het-antwoord-is-nee-een-volmondig-nee/ Gedetailleerde ontleding van de wijze waarop de VS met de EU en bondgenoten welbewust een wereldwijde voedselcrisis organiseren, tussenbeide komen in de verkiezingen van andere landen en landen ontwrichten zoals Ethiopië, Libië, Mali, Syrië, Taiwan, Oekraïne. “Tot besluit, de bemoeienissen van de VS en hun vazal de EU zijn een wereldwijde gesel, die, in plaats van welvaart en vrede te brengen, de interne spanningen in de landen aanwakkeren om het westers programma door te voeren, nl. de natuurlijke rijkdommen stelen van deze landen, die ze beweren te komen “helpen”. Hun rampzalige plannen worden helaas niet ontleed en niet veroordeeld door de internationale organisaties, die hoofdzakelijk werken onder de paraplu van de VS” (Catherine Roman, & november 2022: https://www.mondialisation.ca/ingerence-occidentale-et-renonciation-a-la-paix/5672391)

De charismatische priester Bernard Debeuf, stichter van de gemeenschap “Moeder van Vrede” is in Medjugorje overleden: https://www.katholiekforum.net/2022/10/23/vader-bernard-charismatisch-stichter-van-de-gemeenschap-moeder-van-vrede-te-medjugorje-overleden/. Ziehier een mooi promotiefilmpje van de gemeenschap: https://www.youtube.com/watch?v=T7TqelVIGpM
 

Mgr. A. Schneider roept de leken op om hun stem te verheffen en de originaliteit te verdedigen van het christelijk geloof in waarheid en liefde: https://www.lesalonbeige.fr/mgr-schneider-suggere-aux-laics-delever-la-voix-dans-la-charite-et-la-verite/

Open brief aan kardinaal J.  de Kesel en de Belgische bisschoppen als protrest tegen hun homo-manifest. De houding van de Belgische bisschoppen is tegen het Evangelie van Jezus Christus en tegen de 2000 jaar oude kerkelijke leer, tegen de natuurwet, tegen de uitdrukkelijke leer van de heilige Paulus en zelfs tegen de encycliek Amoris laetitia, waarop ze zich willen beroepen, tegen de Catechismus van de katholieke Kerk en tenslotte tegen de verklaring van de Congregatie van de Geloofsleer (2021):

Ook de kardinalen Wim Eijk, Francis Arinze en Gerhard Müller verzetten zich hiertegen en maken duidelijk dat het een dwaling en een ketterij is. Het voorgestelde gebaar is in geen enkel opzicht een zegening: https://laportelatine.org/actualite/belgique-francois-aurait-approuve-la-benediction-des-couples-homosexuels