De heropstanding van Syrië

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.16, pater Daniel, vrijdag 21 april 2023 (2)

Flitsen

De voorbije zondag werd zowel in oost als west het Evangelie van de verschijning van de verrezen Heer aan Thomas gelezen (Johannes 20, 19-31). De apostelen zijn samen en hebben uit vrees voor de joden de deuren gesloten. De verrezen Heer verschijnt toch aan hen. Thomas is er echter niet bij. Hij wil het eensluidend getuigenis van de andere apostelen niet geloven. Acht dagen later is hij wel bij de apostelen. Opnieuw verschijnt de verrezen Heer Jezus en nodigt Thomas uit te geloven. Thomas geeft zijn getuigenis: “Mijn Heer en mijn God”. Deze zondag wordt genoemd “de zondag van de gesloten deuren”, of beter nog “van de ongelovige Thomas”. We baden deze namiddag voor een hernieuwd vuur van evangelisatie, bijzonder in het midden oosten met zijn talrijke verschillenden geloofsgemeenschappen. Wat voor Thomas zijn vinger was is voor ons het geloof. Door het vuur van enkele evangelisten zijn er nu ook hele groepen die Jezus als hun Verlosser erkennen en zelf ijverige verkondigers worden. ’s Avonds vierden we de Eucharistie voor deze intentie.

De heropstanding van Syrië

Armoede, ellende en beperkingen voor het Syrische volk zullen voorlopig nog niet opgelost zijn. Tijdens de voorbije winter hadden we gemiddeld 2 uur elektriciteit op 24 uur en verschillende dagen zelfs minder, soms slechts 2 X een kwartier.   De volkomen illegale sancties en embargo’s wurgen het dagelijks leven van de bevolking.   De hoge inflatie (in 2010 was 1 dollar 50 Syrische Pond waard en nu 7500!), brandstoftekorten, geldontwaarding en stijgingen van de grondstoffenprijzen duwen het volk in een armoede, die het zelfs niet kende tijdens de ergste aanvallen gedurende de oorlog.  De Turken sloten vorig jaar meermaals de Eufraatdammen af en moslimterroristen sloten waterleidingen, wat negatieve gevolgen had juist voor de streek van de grote oogsten in het noorden. Ondertussen blijven de VS minstens 85% van de oliebronnen van Syrië “beschermen”, waardoor ze wekelijks met een eindeloze kolonne van tanks met gestolen olie aan de haal gaan. Alsof dit nog niet genoeg miserie veroorzaakt komt Israël wekelijks Syrië bombarderen, tot zelfs de luchthaven van Aleppo toe, die nu voorziet in de noodzakelijke hulp voor de slachtoffers van de aardbeving. Officiële rapporten zijn er genoeg, o.m. over de 450 burgerslachtoffers in de eerste negen maanden van 2022 als gevolg van luchtaanvallen, beschietingen, landmijnen. Ook de verslagen over de groeiende armoede van de Syrische gezinnen zijn duidelijk. Ze zijn als objectieve beschrijvingen van een keuken die onder water loopt, terwijl de verantwoordelijken ervoor zorgen dat de waterkraan van de afwasbak blijft lopen. Ja, het prachtige Charter van de UNO over soevereiniteit en territoriale integriteit heeft nog slechts de waarde van een vodje papier (https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-162/)

Toch is er hoop. De unipolaire wereld loopt ten einde en een nieuwe wereldorde breekt onherroepelijk door. Door bemiddeling van China (niet de VS!) werden op 10 maart de relaties hersteld tussen Saoedi-Arabië en Iran!  Ze vochten sinds 2016 een verwoestende oorlog uit tegen elkaar in Jemen en elders al sinds eeuwen. Saoedi-Arabië heeft in Syrië vanaf het begin de terroristen gesteund om Assad ten val te brengen. Nu is het volop stappen aan het zetten van toenadering tot Syrië: “… zij die de zogenaamde Syrische revolutie hebben vervoegd   of erop hoopten, zoeken dekking, tonen spijt en zoeken de weg terug. De oude wereld waarin ze zich konden bewegen loopt ten einde en de sleutels van het heil zijn te vinden in het land dat door de Arabische landen en de islamisten niet kon vernietigd worden: Syrië” (Naram Sarjoun: https://www.mondialisation.ca/syrie-lorsque-le-temps-revient-en-arriere-et-que-la-proie-devient-chasseur/5677114).

Syrië wordt geleidelijk weer opgenomen in de Arabische wereld. Normale betrekkingen worden weer hersteld met Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Tunesië, Egypte, Jordanië, Turkije… Alleen Qatar blijft zijn vijandige houding tegenover Syrië volgen. Zopas vierde Syrië haar 77e verjaardag van haar onafhankelijkheid en bij president Assad stroomden gelukwensen vanuit het buitenland binnen. Een zekere vreugde om het standhouden van Syrië tegenover de monstercoalitie van de VS en de NAVO is hierbij op zijn plaats. De door Amerika gedroomde pijplijn van de golfstaten langs Homs naar de Middellandse zee, waarvoor de VS al zovele decennia onafgebroken ijveren, zal er ook nu niet komen. De door Rusland gesteunde pijplijn Iran-Irak-Syrië echter wel.

Volgens Maria Poumier, Franse schrijfster en politieke activiste is de tijd van de terugkeer van het Grote Syrië gekomen: “Wij menen dat Syrië voor eens en voor goed begonnen is aan een proces van uitbreiding en uitstraling op verschillende gebieden waarbij het zijn krachten terugwint van wat eens het ‘Grote Syrië’ was”. (https://reseauinternational.net/le-retour-de-la-grande-syrie/). Syrië zou de sleutel zijn voor het evenwicht in het Midden-Oosten, gebouwd op de stabiele regering van Bachar al Assad, die nu voor een vierde termijn gekozen is door zijn volk en 23 jaar aan het bewind is, garandeert een samenhang en stabiliteit.

In 1920 werd het land verdeeld tussen Engeland en Frankrijk. Het bewaarde zijn bloeiende filosofie, cultuur en religieuze verscheidenheid, geprangd tussen twee polen, Griekenland en Perzië. De verschijning van het christendom bracht een onuitputtelijke geestelijke rijkdom, samen met de dialoog van de Europese en Aziatische traditie. Zowel Hafez als zijn zoon Bachar al Assad kozen resoluut voor een “lekenstaat”. Dit gebeurde aanvankelijk naar het Franse model. Inmiddels menen we dat de geest van de Syrische lekenstaat vele malen gezonder is dan die van de Franse. In Frankrijk gaat geen week voorbij of er worden een of meerdere brutale aanslagen gepleegd tegen kerken, christelijke monumenten of priesters. Deze escalatie doet de vraag rijzen welke rol de regering hierbij speelt. In Syrië kan het handjevol christenen (8 % van de bevolking?) zonder moeilijkheden in de straten van de grote steden een Goede Vrijdag optocht houden, gesteund en bewonderd door de moslimbevolking. En de staatsmedia geven prachtige reportages van liturgische vieringen tijdens de grote christelijke feesten. In Syrië zijn ze fier op hun religieuze rijkdom. Deze goede geest van een lekenstaat is in het “christelijk Europa” reeds lang verdwenen.

Varia

Ons vorig bericht met 7 video’s: 1. Akathisthymne, 2. De heilige Maria de Egyptische 3 +4+5 De orthodoxe monniken in Kiev willen blijven, 6. Servische minister veroordeelt NAVO, 7 China veroordeelt NAVO voor gebruik van verarmd uranium bij bombarderen van Joegoslavië:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-299/ 

China zet de VS en Israël als oorlogsstokers buiten spel en brengt verzoening tussen Saoedi-Arabië en Iran met vooruitzicht op vrede in Jemen, Syrië en Palestina:

https://lesakerfrancophone.fr/la-chine-apporte-la-paix-au-yemen-en-syrie-et-en-palestine

Op 3 april werd in de VN Mensenrechtenraad de afschaffing geëist van de illegale, eenzijdige sancties. De 47 leden stemden aldus: 33 voor, 13 tegen en 1 onthouding. De veroorzakers van deze grove misdaad stemden uiteraard tegen: de VS en EU. Door de westerse media wordt deze resolutie dan ook niet vermeld: https://www.golfbrekers.be/vn-mensenrechtenraad-eist-afschaffing-eenzijdige-sancties/

*

Nieuwsbrief Tegenstroom 18 april 2023 met volgende thema’s: De censuur op sociale media blijft doorgaan, de oppositie wordt onterecht geframed als antisemiet, de valkuilen van de Europese Digitale munt (CBDC) worden steeds meer erkend, de VN is niet wat het lijkt, de wetten worden aangepast aan de nieuwe normen, Big Brother wordt steeds meer realiteit. Dat zijn enkele items die we in deze nieuwsbrief willen aanhalen.

*

Het verhaal  van de ongehoorde corruptie van het Zelinsky regime in Oekraïne volgens Seymour Hersh: https://www.golfbrekers.be/seymour-hersh-over-wat-er-achter-de-vsa-coulissen-bedisseld-wordt/; https://www.mondialisation.ca/hersh-la-cia-sait-que-zelensky-et-des-generaux-de-haut-rang-detournent-des-centaines-de-millions-deuros-daide-americaine/5677015

Hoe christelijk België al vanaf 3 april 1990 op sterven lag: https://www.golfbrekers.be/dit-is-reeds-als-het-einde/ .  Indien christelijke partijen toen overtuiging en creativiteit gehad hadden, zouden ze onmiddellijk alle mogelijkheden geboden hebben om zwangere vrouwen te helpen op materieel, financieel, psychologisch, moreel… vlak. Dit zou de fanatieke acties om steeds meer abortussen als “dé oplossing” te promoten in de kiem hebben kunnen smoren.

Eens men het heldere inzicht in het ontstaan van een mens en zijn waardigheid verloren heeft, is er geen grens meer aan het morele hellend vlak:

CD&V maakt bocht in abortusdebat en stelt versoepeling voor | De Standaard; https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/abortus-debat-%E2%80%98kerk-zal-%C3%A9lk-leven-blijven-beschermen%E2%80%99

Het regime van Oekraïne   heeft bij monde van de minister van cultuur, Alexander Tkachenko, een nieuwe beheerder aangesteld voor het orthodoxe Pechersk Lavra klooster in Kiev, nadat de monniken er werden uitgedreven: Maxim Ostapenko, een archeoloog en oudheidkundige, die zich evenwel met een paramilitaire eenheid heeft ingezet, na de staatsgreep van 2014. Dit zou geheel in neo-nazi stij zijn gebeurd en nu nog verder gaan: https://www.rt.com/russia/574764-kiev-lavra-new-director/

Ook in het “Heilig Land” waar Jezus stierf en verrees, schijnt de christenvervolging onverminderd verder te gaan, tegen alle mooie beloften en beweringen in. De bewoners van Emmaüs (Imwas) zouden uit hun dorp met geweld verdreven zijn: https://israelpalestinenews.org/sacred-christian-site-emmaus-destroyed-by-israel/