Een cultus van de dood

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.21, pater Daniel, vrijdag 26 mei 2021– Deel 2

Als je denkt een straffe preek te krijgen vanuit het christelijk geloof en het Woord Gods over de doodscultuur waarin het maatschappelijk leven steeds meer wegzakt, heb je het helemaal mis. We verkiezen nu de overtuiging weer te geven van een man met de hoogste bevoegdheid en ervaring op wereldvlak met betrekking tot economie en financieel beleid.

De Brit Peter Koenig is een geopolitieke analist. Hij was de voormalige voornaamste economische raadgever bij de wereldbank en de wereldgezondheidsorganisatie (WGO), waarvoor hij meer dan 30 jaar werkte in heel de wereld. Hij doceerde in universiteiten van de VS, Europa, Latijns-Amerika en is verbonden met het onderzoekcentrum van mondialisatie (CRG) en is de voornaamste onderzoeker van het Instituut Chongyang van de universiteit van Peking. Ziehier een synthese van zijn analyse.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd in 1948 opgericht door Rockefeller, die bezeten was van eugenisme om de wereldbevolking langs gezondheidszorg te controleren en te verminderen. Voor minstens 2/3 wordt WGO gefinancierd door de farmaceutische industrie en Bill Gates. WGO heeft covid 19 uitgeroepen als dodelijke pandemie, paniek gezaaid, lockdowns opgelegd alsook het dragen van mondmaskers en afstand houden samen met andere maatregelen die de waardigheid van de mens ondermijnen. Ze heeft regeringen verplicht om massaal te vaccineren. Het was een goudmijn voor de farmaceutische industrie, waardoor tientallen miljoenen mensen gestorven zijn. Eind 2022 was de oversterfte in westerse landen al tussen 15 en 25 %. Covid 19 vaccin is een verschrikkelijk bedrog, een biologisch wapen, geheel volgens de eugenetische plannen van Rockefeller, Bill Gates, Soros en anderen. Ondertussen zorgt de WGO ervoor dat de waarheid gecensureerd wordt en werkt samen met machtige internationale organisaties om wetenschappers die alarm slaan uit te schakelen. Als bekroning van deze politiek van dwang en corruptie, bereidt de WGO nu een verklaring voor over pandemieën. Hiermee willen ze alle macht naar zich toetrekken om gelijk wanneer, gelijk wat tot pandemie uit te roepen en dan aan alle aangesloten landen dwingende maatregelen op te leggen. Dit is het moment voor alle landen om de WGO te verlaten!

De Noord Atlantische Veiligheidsorganisatie (NAVO) heeft al lang opgehouden een organisatie te zijn die voor veiligheid zorgt. “Ze is een oorlogsmachine geworden op wereldschaal die daarvoor kan gebruik maken van ‘n 850 Amerikaanse militaire bases over heel de wereld.” De NAVO verdient miljarden voor het Amerikaanse militaire industriële complex en draagt 30 % bij aan het PIB van de VS. De winsten van de kolossale wapenhandel komt immer voor het grootste deel terug naar het Amerikaanse militaire industriële complex. De NAVO is de aanstoker, de financier en de uitvoerder van de oorlog in Oekraïne. “Buiten het voortdurend provoceren van Rusland, speelt de NAVO ook een rol in het eugenetisch programma van de Great Reset van de VN-agenda 2030, want doden is een van de voornaamste doelen”. Oekraïne is het hart van Rusland. “Oekraïne werd op gewelddadige wijze losgescheurd van Rusland door westerse agressie, uit jaloersheid en grootheidswaanzin (anthological grandeur). Vandaag kan deze westerse agressie zich keren tegen ons want president Poetin zou binnenkort geen andere keuze meer kunnen hebben dan wat er nog rest van Oekraïne te vernietigen om eindelijk een einde te maken aan deze oorlog met zijn zinloze moorden en de miserie van de ongelukkige en lijdende bevolking”.

Het probleem is dat de wereldbevolking al decennialang geleid wordt door elitaire multimiljardairs die   eugenistische neonazi’s zijn en zoveel geld en macht aan zich getrokken hebben dat zij de heersers van de wereld kunnen spelen. De nationale politieke leiders dienen hun orders als corrupte marionetten. Ze regeren in de schaduw van de machtigste ondemocratische wereldorganisaties (WGO, NAVO, Wereldeconomisch forum…), gesteund door de corrupte media die zij eveneens beheren. Zij verheerlijken een cultus van de dood, door te zorgen dat hun media voortdurend angst zaaien voor een ziekte, voor een pandemie, voor een wereld catastrofe… Hierbij wordt macht gegeven o.a. aan de niet verkozen crimineel Klaus Schwab die opgroeide in het nazisme en stichter werd van de NGO: Wereld Economisch Forum

Deze cultuur van de dood werd al voorbereid door de stichting van de Club van Rome in 1968 door Rockefeller, waardoor “Grenzen aan de groei” gepubliceerd werd in 1972. De princiepen en opvattingen in dit boek verklaren wat er zich nu aan het afspelen is en hoe de wereld in de nabije toekomst zal geregeerd worden.

Ziehier de grote gevaren die ons nu bedreigen. Acties, die de wereldbevolking willen reduceren; valse rapporten over klimaatverandering om het maatschappelijk leven en de natuur te vernietigen; kunstmatige energie- en voedselschaarste terwijl er voldoende is voor iedereen; gecreëerde[H1]  hyperinflaties; ingevoerde algemene controle over de mensen en zelfs over hun hersens; het streven naar een algemeen basisinkomen dat strikt kan gecontroleerd worden

Laten we hopen dat de internationale gemeenschap voldoende nuchter en kritisch wordt en solidair de geest en de macht van deze psychopaten kan overwinnen. (https://www.mondialisation.ca/le-forum-economique-mondial-et-loms-dirigent-ils-un-culte-de-la-mort-un-systeme-de-sante-tyrannique-mondial-controle-par-loms-et-les-grandes-societes-pharmaceutiques/5677956)

VARIA

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wil op haar algemene vergadering van 21 tot 28 mei 2023 een nieuw pandemieverdrag doen aanvaarden waardoor de afzonderlijke landen alle beslissingen bij een pandemie aan het WGO overlaten. Dit is een hefboom waardoor de fundamentele rechten van de burgers buiten spel worden gezet en moet dringend gestopt worden. Een modelbrief van protest aan de eerste minister is beschikbaar om te ondertekenen en te verzenden ook aan politici: www.kla.tv/26108 #Vriendentreffen 2023 #Ivo Sasek #WHO

Serge Abad-Galardo is een bekende Fransman die van de loge overgestapt is naar de katholieke Kerk en openlijk getuigt dat hij zonder het te beseffen een dienaar van Lucifer was (Je servais Lucifer sans le savoir, Téqui, 2016). In een interview met L’Homme Nouveau gaat hij hier verder op in en maakt de band met de zondeval in Genesis. Lucifer is het voorbeeld van ongehoorzaamheid, hoogmoed en zelfbeschikking. De meeste vrijmetselaars in de verschillende graden beseffen niet dat ze in deze duivelse geest worden ingeleid. Alles wordt zo ingevoerd dat de mensen zich niet ongerust maken: https://lesalonbeige.fr/la-vocation-luciferienne-du-combat-maconnique/