Schaakspel met Joseph Sassoon Semah tijdens Performance: ‘Being Touched by an Angel Just Before Birth’

Standaard

http://josephsemah.nl/performances.html

Ja, ik was aan de winnende partij. Maar het ging niet om winnen of verliezen. De schaakpartij tussen de Joseph Semah en mij was een belangrijk onderdeel van de opgevoerde performance voor aanwezig publiek. Een levend kunstwerk welke een doorblik geeft van een levenservaring van Joseph, kleinzoon van Hacham Sassoon Kadoori (opperrabbijn van de Babylonische joden, 1886-1971). Het schaakspel stelt de communicatie tussen Joseph en God voor. Wat heeft God er mee te maken? Waar was God toen zijn vader werd gedood in de 2e Wereldoorlog?

Er was meteen een klik! Een vriendschap die blijft bestaan. Een korte ontmoeting die goud waard is. Joseph blijft middels kunst op zoek naar een levende God, voor hem en zijn volk“. – pastoor Geudens

Dit najaar [oktober 2019!] presenteert Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen een omvangrijke overzichtstentoonstelling van Joseph Sassoon Semah – één van de meest veelzijdige, innovatieve en invloedrijke kunstenaars die Nederland rijk is. Zijn werk is slechts bij een klein publiek bekend.

Sassoon Semah is een artist’s artist bij uitstek, die met zijn beeldende werk, als organisator, docent en kritisch klankbord verschillende generaties andere kunstenaars heeft beïnvloed. Zijn poëtische sculpturen, installaties, tekeningen en performances staan in het teken van herinnering en het begrip van tolerantie.

Eigenheid van de ander
Sassoon Semah onderzoekt de relatie van de Ander tot het subject. Hij vergelijkt hiertoe de denkmodellen van het jodendom – een cultuur van het woord – met die van het christendom, een cultuur van het beeld. Hij stelt zich ten doel een ‘typografie van de tolerantie’ te ontwikkelen: een open, geen harmonie nastrevende structuur die ruimte laat voor de eigenheid van de Ander. De tentoonstelling in Sittard heeft het karakter van een open depot en vormt de eerste museale overzichtstentoonstelling van Semahs werk in Nederland sinds 2003. Zijn werken zijn te zien in Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen en uiteenlopende locaties in Sittard, waaronder verschillende kerken en de voormalige joodse begraafplaats op Fort Sanderbout. De tentoonstelling sluit aan bij het jaarthema van De Domijnen in 2019: de viering van 75 jaar bevrijding van Sittard.

Over Semah
Sassoon Semah werd in 1948 in Bagdad geboren als een van de laatste telgen in een geslacht van Babylonische joden. Hun ballingschap gaat terug tot 600 voor Christus. Sassoon Semah is de kleinzoon van Hacham Sassoon Kadoori, een legendarische, vrijzinnige opperrabbijn die verdraagzaamheid predikte tussen het jodendom, het christendom en de islam. Na de onafhankelijkheid van Israël in 1948 moesten veel van de Babylonische joden de dan kosmopolitische, cultureel zeer diverse stad Bagdad verlaten. Tussen 1950 en 1952 weken 120.000 tot 130.000 joden uit – hetgeen het einde inluidde van een cultuurgeschiedenis van ruim 2500 jaar. In 1950 werd Sassoon Semah samen met zijn ouders ‘verhuisd’ naar Israël, waar zijn tweede ballingschap (‘GaLUT’, in het Hebreeuws) begon. Hij groeide op in Ramat Gan, bij Tel Aviv, en studeerde later elektrotechniek en filosofie aan de universiteit in Tel Aviv. Zijn grootvader bleef achter in Bagdad, waar hij in 1971 overleed. Tegenwoordig, bijna zeventig jaar en verschillende oorlogen – waaronder de Golfoorlog in 1991 – later, is er in Bagdad nauwelijks nog iets dat herinnert aan de ooit bloeiende cultuur van de Babylonische joden. Na traumatische ervaringen tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippur Oorlog (1973) besloot Joseph Sassoon Semah in 1975 Israël te verlaten. Tijdens deze zelfgekozen derde ballingschap week hij uit naar Europa. Nadat hij in Londen, Parijs en Berlijn verbleef, vestigde Sassoon Semah zich in 1981 in Amsterdam, waar hij sindsdien woont en werkt.

Gedachtengoed
De kunstenaar typeert zijn eigen werk als de erfenis van het liberale gedachtengoed van zijn grootvader. Al vanaf het midden van de jaren zeventig, in een tijd waarin de kunstwereld totaal andere preoccupaties had, ontwikkelde Sassoon Semah een beeldend onderzoek waarin herinnering en het begrip van tolerantie centraal staan. De onderlinge verbondenheid van jodendom, christendom en islam vormt telkens het vertrekpunt van zijn werk – zonder de problematische aspecten van die afhankelijkheid uit het oog te verliezen. Sassoon Semahs werk past daarmee in een eeuwenoude liberale, (joods-)humanistische intellectuele traditie. Zijn beeldende oeuvre zou als een Warburgiaanse Mnemosyne atlas opgevat kunnen worden: een corpus dat de herinnering in stand houdt aan gedachtengoed, cultuurgeschiedenissen, historische bronnen en gebeurtenissen die anders in vergetelheid dreigen te raken. Zijn werk heeft een sterk interdisciplinair karakter – het strekt zich uit van etymologie tot literatuurgeschiedenis, van religie tot filosofie, en van politiek tot kunstgeschiedenis.

Relatie met andere kunstenaars
Sassoon Semah verklaarde veelvuldig dat zijn kunstwerken zich als voetnoten tot teksten verhouden. Een deel van zijn ethisch gedreven artistieke werk bestaat uit het kritisch lezen en (her)interpreteren van het werk van andere, veelal modernistische kunstenaars. “I analyze, in an etymological sense, the art of the West and confront it with the Hebrew language in a semantic sense”, stelde de kunstenaar. Op deze manier hield Sassoon Semah zich bezig met de positie van de Ander in het werk van onder meer Albrecht Dürer, Marcel Duchamp, Piet Mondriaan, Kasimir Malevich, El Lissitzky, Barnett Newman en Joseph Beuys. Ook wijdde hij bijvoorbeeld een groep tekeningen, schilderijen en sculpturen aan de tweedaagse ontmoeting in 1967 tussen de Duitse filosoof Martin Heidegger, die zich in 1933 bij de nazi’s aansloot, en dichter en Holocaust-overlevende Paul Celan.

Semah & Sittard
Het gebied dat tegenwoordig tot de gemeente Sittard-Geleen wordt gerekend, kent een even rijke als roerige geschiedenis in relatie tot het jodendom. De eerste pogrom op huidig Nederlands grondgebied vond plaats in Born. Tijdens de zogenaamde Armenkruistocht van 1309 werden in het kasteel in Born 110 Joden, afkomstig uit Sittard en Susteren, en door Jan van Valkenburg op het kasteel in bescherming genomen, door een meute afgeslacht, waarbij het kasteel in brand werd gestoken. In de loop van de eeuwen, zeker vanaf de zeventiende eeuw, kende het huidige Sittard-Geleen een bloeiende joodse cultuur – die onder meer ten uitdrukking kwam in een huissynagoge aan de Molenbeekstraat (in gebruik van 1725 tot 1853) en een ruimere opvolger aan de Plakstraat (1853-1947). Onmiddellijk na de Duitse bezetting van Sittard in mei 1940 werd de synagoge aan de Plakstraat gesloten en het interieur gaandeweg vernield. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zo’n 120 joden uit Sittard, velen op de vlucht uit het nabije nazi-Duitsland, via Westerbork en Vught gedeporteerd naar Sobibor en Auschwitz. De twee synagogen die Sittard telde, overleefden weliswaar de Tweede Wereldoorlog, maar vielen in de naoorlogse jaren alsnog ten prooi aan stadsvernieuwing: de voormalige sjoel in de Plakstraat werd in 1953 gesloopt; de huissynagoge aan de Molenbeekstraat in 1963. Hetzelfde gold voor de Joodse begraafplaatsen op Fort Sanderbout en aan de Wal, die – in strijd met alle joodse wetten – werden geruimd in de jaren vijftig en zestig. Tegenwoordig herinneren alleen verschillende plaquettes, een verzameling judaïca in de gemeentelijke verzameling, en zogenaamde Stolpersteine nog aan de joodse gemeenschap in Sittard. De tentoonstelling van Sassoon Semah staat stil bij deze pijnlijke episoden in de geschiedenis van de gemeente Sittard-Geleen.

Being Touched by an Angel Just Before Birth
De titel van de Sittardse tentoonstelling is ontleend aan een verhaal uit het boek Niddah 30b dat deel uitmaakt van de Talmoed. In de vertelling kiest de engel Lailah – haar naam is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor ‘nacht’ – een ziel uit het paradijs en draagt het deze op om plaats te nemen in een menselijk embryo. Lailah begeleidt en hoedt het ongeboren kind in de baarmoeder, en verstrekt dit alle kennis en ervaring die door de mens verworven kunnen worden. Vlak voor de geboorte maant de engel het kind tot stilte en raakt Lailah het kind boven de lip aan, waarbij het filtrum tussen mond en neus ontstaat. Alle wijsheid die het kind verwierf, verdwijnt op dat moment plotsslag. In de context van het encyclopedische werk van Joseph Sassoon Semah is de tentoonstellingstitel op verschillende manieren te duiden. Zijn beeldende oeuvre verzet zich tegen amnesie en draagt de verscheurdheid van de naoorlogse wereld met zich mee – een geseculariseerde christelijke wereld die de eigen joodse wortels niet meer (er)kent.

Samenwerking
De tentoonstelling in Sittard sluit aan bij de grootschalige manifestatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GALUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, die van 7 september tot en met 19 januari 2020 plaatsvindt en wordt georganiseerd door Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten. De manifestatie wordt gecureerd door Linda Bouws.
De tentoonstelling in Sittard wordt samengesteld door Roel Arkesteijn, conservator hedendaagse kunst, Museum De Domijnen, Sittard. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Met speciale dank aan Linda Bouws en pastoor-deken Van Rens. De manifestatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is mede tot stand gekomen met steun van AFK, BPD Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, Lumen Travo Gallery en Redstone Natuursteen & Projecten, meer info is hier te vinden.

Locatie: Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen Ligne 5, SITTARD
Datum: 20 oktober 2019 – 16 februari 2020
Architectoraal model, performance, 2 bijeenkomsten en solotentoonstelling Joseph Sassoon Semah: opening 11 oktober, 13.00 uur.
Gastheer/curator: Roel Arkesteijn
Performance: Joseph Sassoon Semah, Pastoor Jack Geudens, Lucas Debraux (altviolist), Roel Arkesteijn, Masja Austen, Peter Baren, Bülent Evren, Albert Groot, Els van der Ham-Goertz, Peter van der Ham, Mariana Poussart, Jom Semah, Adjel Soer, Yvonne Strang, Els Wijnen. 

Tentoonstelling: Een grote overzichtstentoonstelling met kunstwerken van Joseph Sassoon Semah: ‘Being Touched by an Angel Just Before Birth.’

Prestaties | Jozef Sassoon Semah (josephsemah.nl) / www.dedomijnen.nl

Lezing Helmut Lungenschmid 13 december in Elsloo

Standaard

Helmut Lungenschmid uit Oostenrijk komt spreken oa in Elsloo

Op 10 december in Desselgem (België)

Op 11 december in Hoogstraten (België)

Op dinsdag 13 december om 14 u in het “Maasland Centrum”, Burgemeester Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo (Nederland)

Helmut geboren 1.2.1958 kreeg als 14-jarige schooljongen tijdens een bezoek aan de tandarts, als gevolg van een overdosis narcose een stervenservaring, waarbij hij een rijkdom aan informatie heeft ontvangen. Hij heeft zijn verleden gezien en ook een groot deel van zijn toekomstig leven: zijn beroepsactiviteiten, zijn toekomstige vrouw, zijn zonen en kleinkinderen.

Maar bovenal werden de mysteries van het geloof tot in detail aan hem getoond en zeer uitvoerig uitgelegd. Evenals de toekomst van de wereld en de Kerk. Ook de tijden waarin we nu leven heeft hij ervaren.

Hij reist sedert 2014 60.000 km per jaar om deze ervaringen bekend te maken. Deze uitzonderlijke namiddag in Elsloo mag je niet missen!

Wat Helmut te zeggen heeft over abortus!:

Auteur: Beheerder Website

Tweede zondag van de Advent A 2022

Standaard

pray non stop

Inleidend woord

Het kerstkind komt dichterbij. We horen de stem van Johannes de Doper die roept in de woestijn: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Laten ook wij ons in waakzaam gebed en in een dankbare houding ons voorbereiden op de komst van de Verlosser.

Verdieping

De wereld waarin wij leven is verre van een paradijs; er is voortdurend oorlog, dan hier, dan daar; mensen worden uitgebuit, vermoord, beroofd.

En wie van ons kent er niet in zijn eigen omgeving een ruzie, die niet bijgelegd wordt; mensen die op elkaar neerkijken, mensen met lange tenen. En wij die ons christen noemen, moeten ons ook steeds op de borst blijven kloppen, want wij staan daar jammer genoeg niet buiten.

De natuur onderstreept die verre van paradijselijke toestand: natuurrampen, ziekten, plotselinge en te vroege dood. De wereld is verre van een paradijs en zolang mensen de zaak in…

View original post 559 woorden meer

Kerk in diepe crisis, ze zal niet verdwijnen, maar leden kunnen wel ontrouw worden

Standaard

Kerk in diepe crisis; ze zal niet verdwijnen, maar leden kunnen wel ontrouw worden

Nieuwsbrief 49, door Pater Daniel, 3 december 2022

Goede Vrienden,

Niet alleen de wereld, maar ook de kerk geraakt steeds meer in een diepe crisis. Een blik in het verleden kan ons licht en kracht geven. In de vierde eeuw bracht het arianisme een grote verdeeldheid, vooral in het oosten. De meeste Germaanse stammen die daarna het Romeinse Rijk binnenvielen, waren eveneens ariaans. Zo bleef in Spanje het arinanisme, wegens de Visigoten leven tot het einde van de 6e eeuw en in Italië zelfs tot het einde van de 7e eeuw, wegens de Lombarden.

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verkondigde rond 315 dat Jezus en de Vader eigenlijk niet gelijk zijn. Jezus zou ondergeschikt   zijn aan de Vader en in feite door Hem geschapen zijn en de heilige Geest zou ondergeschikt zijn aan Jezus. Hieruit groeiden verschillende ketterse opvattingen over Jezus en over de Drie-eenheid. Tien jaar later zal het oecumenisch concilie van Nicea (325) deze ketterijen veroordelen. Aan het keizerlijk hof van Contantinopel bleven deze ketterijen echter sterk leven. Hierdoor was in sommige streken zelfs de meerderheid van de bisschoppen ariaans-ketters. Zo werden Athanasius (+ 373) en andere verdedigers van het concilie van Nicea herhaaldelijk verbannen. Het arianisme zal definitief overwonnen worden op het eerste concilie van Constantinopel (in 381).

Tijdens de eerste eeuwen hebben de oecumenische concilies het mysterie van God, de menswording van Jezus Christus, de godheid van de heilige Geest, de verlossing en de plaats van Maria steeds duidelijker trachten de begrijpen en te beleven, doorheen verschillende tegenstrijdige stromingen. Dat Jezus een mens was zagen zijn tijdgenoten wel, maar was Hij ook God? Toen men achteraf op zijn wonderen terugkeek, betwijfelden sommigen of Hij wel mens was. De zondagse geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is uiteindelijk een meesterlijke samenvatting. En na zovele eeuwen beschikken we nu over een grondige verantwoording van het christelijk geloof en leven, bijvoorbeeld in de monumentale Catechismus van de katholieke Kerk.

Er zijn in onze tijd geheel andere problemen. Doorheen de eeuwen zijn wetenschap en techniek zo gegroeid dat velen de indruk krijgen dat geloof en dogma’s helemaal voorbij zijn. De moderne mens tracht met de wetten van de mechanica de tastbare en zichtbare werkelijkheid in kaart te brengen. De toepassingen hiervan hebben het moderne leven op duizelingwekkende wijze van aanschijn doen veranderen. Denk aan de vele apparaten die het dagelijkse leven gemakkelijker maken en aan onze communicatiemogelijkheden met tv en internet, maar ook aan de angstwekkende mogelijkheden van vernietigingswapens. Vele[H1] n zijn verblind door een positivistische wetenschap die mens en wereld opvat als een mechanisme, een soort horloge waarvan de werking nauwkeurig in wetten kan achterhaald worden. Dit is het resultaat van een verlichtingstraditie. Het is een nieuw geloof dat een ideologie is geworden, waarin christelijk geloof, moraal en mystiek geen noemenswaardige rol meer spelen. De grootste wetenschappers echter, zoals Max Planck (+ 1947), Albert Einstein (+ 1955), Niels Bohr (+1962) en anderen hebben deze materialistische opvatting al lang verlaten om in bescheidenheid te aanvaarden dat het universum een ongrijpbaar mysterie blijft. Zij erkennen de ontoereikendheid van de positivistische wetenschap. De geest primeert voor hen op de materie. De roes van de Verlichting is aan het uitdoven. Overigens is de kwaliteit van ons maatschappelijk leven er ook niet op vooruitgegaan. Je moet nu bijzonder naïef en blind zijn om nog te verwachten dat de wetenschap binnenkort alle grote wereldproblemen heeft opgelost. Het wordt alleen maar erger. Na het stalinisme en het nazisme beleven we nu wereldwijd een totalitarisme, een controle over heel ons leven met een afbraak van onze vrijheid, menselijke waardigheid en meest fundamentele rechten.

Hoewel het materialistisch wereldbeeld aan het uitsterven is, blijft dit nog heel sterk leven in de openbare opinie. Het verdeelt ook de christenen in twee groepen: zij die vanuit hun geloof compromissen willen sluiten om zich meer aan te passen aan wat in de gangbare opinie leeft en zij die leven vanuit het Evangelie van Jezus Christus en de traditionele kerkelijke leer. Er groeit een “moderne kerk” op de mens zelf gericht (antropocentrisch) en een “traditionele kerk” (Christocentrisch). Vanuit de hiërarchie wordt een liberale-conciliaire kerk gepromoot. Daarnaast is er vooral onder gewone (jonge) gelovigen een sterke stroming die trouw wil blijven aan het Evangelie en de traditionele leer van de Kerk. Deze scheiding is vooral merkbaar in de viering van de liturgie, in de seksuele moraal en in de verkondiging. Er is een sterke sociale en institutionele druk om compromissen met de wereld te sluiten. Hieraan komt de hiërarchie grotendeels tegemoet, waarin trouwe gelovigen niet willen meegaan. Het katholicisme leeft of overleeft nu onder een sterke sociale en institutionele druk van een goddeloze maatschappij, die zich voordoet als vrij, liberaal en eindeloos verdraagzaam, maar die in feite zeer dictatoriaal is en een trouw katholicisme fel onderdrukt. (https://www.lesalonbeige.fr/leglise-est-plongee-dans-une-crise-dun-type-totalement-atypique-ou-le-fonctionnement-habituel-du-magistere-est-comme-enraye/).

Ziehier enkele reacties. Sommigen wijzen Franciscus als paus radicaal af en noemen hem slechts met zijn familienaam Bergoglio of willen zelfs een ander als paus erkennen. Al is dit geen oplossing, het toont wel hoe diep de afkeer van sommige trouwe gelovigen is jegens een gemoderniseerde kerk (https://restkerk.net/2019/10/17/schisma-katholiek-byzantijns-patriarchaat-is-bergoglio-kotsbeu-en-roept-mgr-vigano-tot-paus-uit/).  Misschien moeten we ons eerder voorbereiden op een catacombentijd, waarin het christelijk geloof en de katholieke leer in het verborgene verder geleefd en gevierd worden. De westerse kerk heeft hiervan niet zoveel ervaring als de oosterse. Uiteindelijk is de kerk ook sterker uit de ariaanse crisis gekomen (https://www.lesalonbeige.fr/une-certaine-forme-de-temps-de-catacombes/).

De huidige diepe crisis kan, zo menen we, ons geloof in het mysterie van de Kerk versterken. De Kerk is aards en hemels, menselijk en goddelijk, zondig en heilig, verdeeld en een. Ze heeft twee aspecten. Ze is het werk van de heilige Geest maar wordt uitgevoerd door zondige mensen. De heilige Geest garandeert uiteindelijk de goddelijkheid, heiligheid, eenheid en onverwoestbaarheid van de Kerk. Ondertussen beïnvloedt een wereld zonder God vele mensen die een Kerk vormen zonder Christus, gewild of ongewild. De Kerk kan en zal niet verdwijnen, maar haar leden kunnen wel ontrouw worden. Zoals het doorheen gans de kerkgeschiedenis is gegaan, zo zal het uiteindelijk resultaat ook nu wellicht een sterker geloof zijn in Gods Kerk, in Christus en het Evangelie.

P. Daniel


Varia

Nogmaals heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gesteld dat Israël zich volledig moet terugtrekken uit de Syrische Golan (92 voor, 8 tegen, 65 onthoudingen) en dat dus de wetten die ze daar aan de bevolking opleggen geen enkele waarde hebben! Het is het zoveelste bewijs dat het hoogste internationaal orgaan op aarde onbenullig en zonder enige macht is: https://www.sana.sy/en/?p=291900

*

De nieuwste tegenstroom, over het klimaat:https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index107.html

Verpletterende bewijzen tonen aan dat het covid 19 vaccin een dodelijk bio wapen is van de Big Farma: https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-tueur-covid-des-gens-meurent-dans-le-monde-entier-cest-une-operation-criminelle/5673099

*

Een vergiftigde wereldbeker!

De wereldbeker voetbal 2022 werd toegekend aan Qatar. Qatar besteedde 220 miljard dollar aan het organiseren van deze wereldbeker! Volgens Manlio Dinucci is dit voetbalfeest een bijzonder vergiftigd tornooi. De infrastructuur werd opgebouwd met arbeiders uit Nepal, Bangladesh en andere Aziatische landen, die met valse beloften gelokt werden en ver onder de afgesproken prijs betaald werden. Hun paspoorten werden afgenomen opdat ze niet zouden vluchten. Zij moesten werken in temperaturen van 40-50 °, in verschrikkelijke onhygiënische omstandigheden. Niet minder dan 15.000 arbeiders zouden gestorven zijn, waarvoor “natuurlijke omstandigheden” opgegeven werden. De betrokken families krijgen ook geen enkele vergoeding. De internationale gemeenschap heeft deze tragedie volkomen genegeerd. Immers, de VS President J. Biden noemde Qatar de grootste bondgenoot van de VS buiten de NAVO. De VS hebben daar ook hun grootste militaire basis: https://www.mondialisation.ca/les-poisons-dans-la-coupe-du-monde/5673021. Terwijl ik dit schreef gaf het VRT-nieuws een uitgebreid artikel over de verantwoordelijkheid voor mogelijk 3 à 4 doden. Later bleek dat de verantwoordelijke van Qatar zelf sprak van 400 à 500 doden. Daarna verscheen het cijfer van 6.400 doden. Dit nieuws was daarna nieuws was daarna niet meer te vinden. Ziedaar hoe het VRT-nieuws meehelpt om aandacht voor ieder ernstig onderzoek te smoren!

Heldere uitleg over samenhang van de oorlog in Oekraïne, de oorlogen om  Rusland, Iran, Syrië, Libanon te ontwrichten en hun bodemrijkdommen te stelen. Hoe de buitenlandse politiek van VS-Israël op niets anders is gericht dan te trachten de macht en controle over de hele wereld te behouden. En Rusland wordt met alle middelen bestookt opdat het geen relatie met andere landen zou hebben et ontwricht zou geraken. (23 minuten, Engels: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGrbHtSqgqnqFNLvZclPqXjCgSC?projector=1)  

De moedige houding van de Hongaarse regering die zich niet de mond laat snoeren door de westerse huichelarij, maar met gezond verstand voor de belangen van hun volk zorgt: https://www.golfbrekers.be/hongaarse-energiepolitiek/. Zie ook www.kla.tv/7570: Hongarije bevrijdt zich uit de schuldenvalstrik. En tijdens de laatste verkiezingen hebben de VS langs CIA niet minder dan 7,2 miljoen € steun gegeven aan de Hongaarse oppositie, volgens een Hongaars parlementair rapport van 1 september 2022: https://www.lesalonbeige.fr/lopposition-hongroise-a-recu-7-millions-deuros-des-officines-relais-de-la-cia/. Prachtig getuigenis van Hongarije dat daadwerkelijk vervolgde christenen wil helpen: https://www.golfbrekers.be/omdat-we-een-christelijk-land-zijn/.

Kostbare informatie op www.kla.tv: Better Way conferentie driedelige interviewreeks / Hongarije: belasting crisiswinst, geen volksverarming / Hongarije: bevrijdt uit schulden valstrik / Maskerplicht: groot gevaar / Vrijmetselarij: wereldbedreiging / Europese democratie?

*

De grootheidswaanzin van wereldleiders die zichzelf tot god uitroepen, gaat nog steeds verder. Zij denken zichzelf te kunnen verheffen door God en Christus te verwerpen, door de schoonheid van de schepping naar believen te bezoedelen en de waardigheid van de mens te manipuleren. Hoogmoed komt voor de val: https://www.frontnieuws.com/klaus-schwab-god-is-dood-en-het-wef-verwerft-goddelijke-krachten/.

De meerderheid van de Duitse bisschoppen wil “een ander soort kerk”, nl. een “inclusieve kerk”, waarin  evenwel de morele waarden en de christelijke leer, gebaseerd op het Evangelie en een 2 millennia oude kerkelijke leer, worden “aangepast” aan de moderne tijd. Het feit dat ze streven naar de wijding van vrouwen tot priester is hiervan het duidelijkste bewijs. In feite is hun weg een zelfdestructie: https://www.katholiekforum.net/2022/11/27/kloof-tussen-progressieve-duitse-bisschoppen-en-rome-leidt-naar-schisma/

Korte en duidelijke taal van hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaert, ’s Hertogenbosch (Nl) vanuit het ad limina-bezoek te Rome: https://www.golfbrekers.be/blasfemie-geurtje-waait-in-het-vaticaan/

De 90-jarige Chinese kardinaal Zen is voor de zoveelste keer aangehouden, veroordeeld en na het betalen van een boete weer vrij gelaten. De Chinese overheid schijnt onverminderd te blijven ijveren om alle bisschoppen onder hun leiding te krijgen. Deze kardinaal kwam ooit naar Rome om met de paus van gedachten te wisselen over de toestand in China en steun te vragen voor de trouwe katholieken. Franciscus ontving hem niet en liet hem op het Sint Pietersplein staan!  (https://www.lesalonbeige.fr/la-chine-poursuit-son-operation-de-soumission-de-lepiscopat/).