Indringende Boodschap van Jezus van 8 september 1992

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Met dank aan Jan van de Oever voor de keuze van deze tekst.

Jezus zegt tot Marguerite: “Ze is geboren, de nieuwe Eva. En in een tijd, die geen tijd is voor Mij, die Ben, zal Ik in Haar het vlees aannemen.

Mijn Vader is altijd van zijn Schepping blijven houden. Hij heeft Mij naar u gezonden om u te redden. Hij noemde Mij: de Verlosser. Misschien lijkt het erop dat Ik in deze wereld in mijn opdracht gefaald heb. Niets daarvan! De mensen verscheuren elkaar, maar Mijn zending is een voorbereiding voor de glorie van de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest.

Het goede en het kwade in elke ziel wordt gewikt en gewogen. Ieder krijgt zijn deel.

De oogsttijd is aangebroken en mijn wederkomst kom steeds naderbij.

lk kom het veld wieden, het kaf verbranden, opdat de oogst, die God voorbehouden heeft aan zijn getrouwen, maximaal…

View original post 403 woorden meer

WEF is druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten.

Standaard

Het zal velen inmiddels duidelijk zijn dat de WEF-sekte samenzweerders druk bezig zijn de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten.

Onze wereld heeft vanaf het voorjaar van 2020 te maken met de grootste zwendel die onze wereld ooit heeft gezien. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid behoren tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Klaus Schwab en zijn WEF-sekte samenzweerders hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen. Wat we zien is dat praktisch alle regeringen betrokken zijn bij de uitvoering van deze ongekende tirannie gebaseerd op de grootste hoax aller tijden: de C0VID-19 zwendel! Honderden miljoenen waaronder de meest intelligente en goed opgeleide mensen waaronder advocaten, wetenschappers, politieagenten, politici, artsen, verpleegkundigen, journalisten (die zich niet aan de kliek verkocht hebben) en nog veel meer dapperen weten allemaal dat C0VID-19 een crimineel masterplan is. Ze haten alles wat goed is en daar willen ze van af.

Er bestaat overvloedig bewijs dat dit is gepland. Elke dag komen er steeds meer bewijzen naar voren, steeds meer klokkenluiders melden zich, steeds meer mensen zien in dat het met de neppandemie om een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid gaat. Duizenden doen moeite om deze misdaad aan het licht te brengen. Er vindt een wereldwijd ontwaken plaats dat deze WEF-sekte met haar massale hoax bezig is de hele wereld te resetten zoals nooit eerder in de hele geschiedenis te zien is geweest. Wij zien de gruwelijke onderdrukking toenemen in die landen waar de WEF-sekte samenzweerders van Klaus Schwab het beleid bepalen.

Denk niet dat de enkele maanden pauze die ze hebben ingelast nog van lange duur zal zijn. De nieuwe plannen liggen al klaar en dat terwijl na uitgebreid Wob-onderzoek is gebleken dat ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers grondwettelijke rechten van burgers op allerhande manieren hebben omzeild en overtreden. Nu willen diezelfde mensen alles verankeren in een permanente coronawet. De bedoeling hiervan is alle grondwettelijke rechten van mensen weg te nemen. Een wet die ons kan verplichten opnieuw afstand te houden, gedwongen isolatie, een slavenmasker te dragen en lockdowns in te voeren om gehoorzaamheid af te dwingen Ook zullen ze de QR-tirannie weer gaan invoeren maar nu permanent. Let op: het terreurcircus begint binnenkort opnieuw. Dat de ‘tijdelijke’ maatregelen ‘permanent’ zouden worden, schreef ik twee jaar geleden al. Toen werd dat nog een ‘complottheorie’ genoemd en werd dat door ‘factcheckers’ als ‘nepnieuws’ weggezet.

De WEF-sekte kliek is lovend over het feit dat ‘miljarden’ mensen zich aan ‘dwangmaatregelen’ hebben gehouden die zijn ingesteld als gevolg van de lockdowns. In een artikel op de website van het WEF wordt gesuggereerd dat mensen hetzelfde zouden doen als er maatregelen worden ingevoerd onder het mom van de klimaataanpak. Door verbeteringen op het gebied van tracking- en surveillancetechnologie kan ‘politieke weerstand’ tegen dergelijke programma’s worden weggenomen, valt te lezen in het stuk. “Ze gaan je dus volgen. Ze gaan je gedrag volgen,” reageert presentator Jack Posobiec. Hij wees er in zijn show op dat mensen zo’n persoonlijk CO2-budget krijgen toegewezen om ervoor te zorgen dat ze de nieuwe klimaatregels naleven. Permanente klimaatlockdowns moeten de coronalockdowns gaan vervangen, benadrukte hij. “Ze willen klimaatlockdowns. Die komen eraan.”

Elke tirannie die de wereld door de geschiedenis heen heeft gezien, is niets vergeleken met wat de WEF-kliek van plan is voor de komende jaren. Tegen 2030 willen ze hun agenda halen, vandaar de naam “Agenda 2030”. De komende jaren zijn cruciaal voor het voortbestaan ​​van de mensheid. De technocratische tirannen van de WEF-sekte, de centrale banken en de test van de machtsgreepplegers willen de soevereiniteit in zijn geheel opheffen. Als Schwab en zijn handlanger Yuval Noah Harari hun zin krijgen, bestaat er straks geen mens meer zoals door God geschapen.

Dankzij de pandemie zijn zij erin geslaagd om biometrische observeringssystemen te installeren, iets wat ze onder normale omstandigheden nooit voor elkaar zouden hebben gekregen. Harari is ervan overtuigd dat zij bijna een soort Goddelijke macht evenaren en aan de vooravond staan van een ongekende omwenteling waarmee zij in staat zijn om mensen te upgraden naar de status van God met de mogelijkheid tot creatie en verwoesting. Zij geloven dat zij door middel van technologie in staat zullen zijn God en de natuurlijke orde te vervangen. Harari schetst in detail hoe de oorspronkelijke menselijkheid, gecreëerd naar het beeld van onze Schepper, zal veranderen in cyborgs voorzien met kunstmatige intelligentie. Alles wat ze nastreven is precies het tegenovergestelde van Gods bedoeling met Zijn Schepping.

Harari nam onlangs deel aan een discussie op de Warwick Economics Summit in Groot-Brittannië waar hij onthulde dat de globalistische leiders die nu de leiding over de planeet hebben zullen ontsnappen d.m.v. het inzetten van ‘de ark van Noach’. Volgens Harari zullen miljarden mensen omkomen door een reeks planetaire catastrofes die binnenkort tot uitbarsting zullen komen. Het gaat volgens hem om de meest urgente bedreiging waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Op 18 september zat Harari aan tafel in het programma Humberto op zondag. Hier presenteerde hij zijn nieuwste kinderboek. Natuurlijk stelde Tan geen enkele vraag over wat deze gast met de mens van plan is. Eén van Harari’s bewonderaars is Mark Rutte. Logisch nietwaar! Rutte noemde hem een ongelooflijk knappe vent die prachtige boeken geschreven heeft.” Begin 2020 zat Rutte bij Harari op het podium tijdens het World Economic Forum in Davos.

De grote vraag is hoelang God het optreden van deze kliek nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan nog een bepaalde tijd te acteren. Uiteindelijk zullen ze worden ontmaskerd omdat hun basis van duivelse oorsprong is daarom is hun ondergang onvermijdelijk. Het zal plotseling afgelopen zijn met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan. Er zijn universele, eeuwige en onwankelbare principes in onze wereld, die niet kunnen worden veranderd – nooit. Dat is het onwankelbare fundament van Gods Woord. De plannen van Gods tegenstander zijn gebouwd op slechte fundering en zal uiteindelijk volledig instorten. Klaus Schwab en zijn trawanten en al die andere globalisten zullen hun beoogde einddoel niet bereiken. Zeker is dat ze vroeg of laat hun macht zullen verliezen.

Het komt allemaal wel weer goed is de veel gehoorde kreet. Maar het komt pas weer goed wanneer Yeshua/Jezus op aarde is teruggekeerd om al het goede weer op te richten en naar Gods plan te herstellen. Hij zal ons uiteindelijk bevrijden van de globalistische dictators en hun trekpoppen. God staat aan de kant van hen die Zijn Zoon lief hebben. De genade tijd is nog steeds niet voorbij. Yeshua/Jezus houdt Zijn deur nog steeds geopend maar voor hoe lang nog? Er wordt van ons verwacht dat wij niet alleen maar passief toekijken, maar de verwoesting van Gods Schepping bestrijden. Wij zijn verplicht hun plannen aan de kaak te stellen wat deze lucifer aanbidders met de mensheid van plan zijn.

>>> www.franklinterhorst.nl

Westerse media geven de inhoud van de toespraak van Lavrov voor de VN Veiligheidsraad niet weer – ziehier daarom enkele gegevens

Standaard

Door Pater Daniel

De westerse media willen de waardevolle inhoud van de recente toespraak van de Russische minister Buitenlandse Zaken Lavrov voor de VN Veiligheidsraad niet weergeven. Ziehier daarom enkele gegevens.

Het collectieve westen onder leiding van de VS weigerde reeds voor het conflict iedere dialoog met Rusland. Nu verwijt het dat er geen dialoog mogelijk is met Rusland. Hij toont aan hoe Oekraïne steeds meer “een totalitaire nazistaat” geworden is, waarin volledige wetteloosheid heerst. De slachtingen van Boutsja werden aan de Russen toegeschreven om een nieuw pakket sancties aan Rusland te kunnen opleggen. Pas daarna werd erkend dat het Oekraïense leger zelf voor de misdaden verantwoordelijk was. “Noch de bloedige staatsgreep in Kiev in 2014, noch de tragedie in Odessa op 2 mei 2014, noch de beschieting van vreedzame steden in de Donbass, noch het bombardement van Lugansk op 2 juni 2014, noch vele andere feiten hebben geleid tot een zichtbare reactie van het Internationaal Strafhof. Meer dan 3.000 aanvragen voor misdaden tegen inwoners van Donbass zijn naar het Hof gestuurd… Wij verwachten niet langer gerechtigheid van deze en een aantal andere internationale instellingen. De tijd van wachten is voorbij”. Verschillende Oekraïense en andere hoge politieke leiders verklaren trots dat het hun doel is zoveel mogelijk Russischsprekende Oekraïners te doden. Lavrov verliet ook onmiddellijk na zijn toespraak de vergadering: https://www.frontnieuws.com/wat-westerse-media-verbergen-over-de-toespraak-van-lavrov-in-de-vn-veiligheidsraad/

Vier ex-republieken van de Sovjetunie, nu Z. Oekraïne, houden een volksraadpleging over de aanhechting aan de Russische Federatie, wat zeer grote gevolgen kan hebben:  https://www.mondialisation.ca/referenda-en-nouvelle-russie/5671435

De referenda in de Donbass en de streken van Kherson en Zaporijia hebben blijkbaar een overweldigende meerderheid gegeven voor toetreding tot de Russische Federatie (respectievelijk 99, 98, 93 en 87 %). Indien Rusland hen  ook erkent, zal voortaan iedere aanval tegen hen  beschouwd worden als een rechtstreekse aanval tegen Rusland, waarop gepast zal gereageerd worden, ongeacht het feit dat het collectieve westen deze referenda niet wil erkennen  als onbetwistbare uitdrukking van zelfbepaling van die volken: https://www.mondialisation.ca/voici-pourquoi-le-referendum-en-ukraine-est-une-affaire-importante/5671573

In 2014 met president Petro Porochenko werd door de regering in Kiev iedere hulp aan de “Moskovieten” van de Donbass afgesneden. De gepensioneerden en de salarissen van de ambtenaren van deze gebieden werden niet meer uitbetaald. De Russische taal, gesproken door de helft van de Oekraïners, werd verboden. Strafexpedities tegen deze “onder-mensen” (=Russischsprekende Oekraïners) werden ondernomen met 5.600 doden en 1,5 miljoen vluchtelingen. Om deze gruwel te stoppen hebben Duitsland, Frankrijk en Rusland de Minsk-akkoorden opgelegd. De bedoeling was Kiev tot rede te brengen en zijn bevolking in de Donbass te beschermen.” Porochencko zei dat hij nooit de bedoeling had het minste van de Minsk akkoorden toe te passen. Daarop werden de Minks-2-akkoorden door de veiligheidsraad met unanimiteit aangenomen (resolutie 2202). “De volgende zeven jaren werden er nog eens 16.000 burgers (volgens Kiev), 20.000 (volgens Moskou) gedood…” De oorlog kan stoppen door dialoog en het wederzijds erkennen van elkaars fouten. Het is echter duidelijk dat een kleine groep in de VS bereid is tot het uiterste te gaan en Rusland tot een Apocalyps te dwingen: https://www.voltairenet.org/article218076.html

*

De verwoede pogingen van de VS om landen die hun overheersing niet aanvaarden te isoleren heeft het tegenovergestelde effect. Rusland, China en Indië worden steeds sterkere partners. Ook Turkije en Iran sluiten meer aan. Colombië zoekt toenadering met Venezuela zoals ook Mexico, Peru, Honduras en Chili: https://www.mondialisation.ca/les-autorites-us-renforcent-le-monde-multipolaire-en-isolant-les-pays/5671611

Uitbreiding van de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid-Afrika). Ondertussen zijn Iran, Argentinië, Saoedi-Arabië, Turkije en Egypte kandidaat deelnemers van de BRICS. Nog een hele reeks andere landen hopen in de toekomst te kunnen aansluiten: https://www.golfbrekers.be/brics-uitbreiding-is-slechts-een-kwestie-van-tijd/. En daar zijn wij blij om.