Pater Daniel: brieven & artikelen

BRIEF PATER DANIEL XVI. 1 : Kwalijke solidariteit met vaccinatie als einddoel

BRIEF PATER DANIEL XVI. 2 : Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen de dictatuur afschudden

BRIEF PATER DANIEL XVI. 3 : We gaan naar een transhumanisme

BRIEF PATER DANIEL XVI. 4 : De waarheid achter covid 19

BRIEF PATER DANIEL XVI. 5 : Waar geen eerbied is voor God en zijn schepping is er ook geen eerbied voor de waardigheid van de mens

BRIEF PATER DANIEL XVI. 6 : De band tussen een vaccin en abortus is ondraaglijk

BRIEF PATER DANIEL XVI. 7 : Opgevoerde propaganda bewerkt collectieve angstpsychose onder de bevolking

BRIEF PATER DANIEL XVI. 8 : “Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde … in de richting van het geloof en de traditie”

BRIEF PATER DANIEL XVI. 9 : Godslasterlijke eensgezindheid om onze wereld als ‘schepping Gods’ te vernietigen

BRIEF PATER DANIEL XVI. (10)/11 : De samenleving wordt door het gevaar van angst en kuddegeest bedreigd

BRIEF PATER DANIEL XVI. 12 : De kloof tussen leer en leven in de Katholieke Kerk wordt steeds groter

BRIEF PATER DANIEL XVI. 13/14 : De Passie van Christus gezien vanuit de Lijkwade van Turijn

BRIEF PATER DANIEL XVI. 15 : Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof

BRIEF PATER DANIEL XVI. 16 : Mensen monster leugens laten geloven is gemakkelijker dan hen overtuigen dat ze bedrogen worden

BRIEF PATER DANIEL XVI. 17 : Onze media stoppen de waarheid in de doofpot

BRIEF PATER DANIEL XVI. 18 : Moedige dissident Alexander Soljenitsyn

BRIEF PATER DANIEL XVI. 19 : De ‘grote herstart’ vernietigt, naast onze vrijheid, al onze menselijke en christelijke waarden

BRIEF PATER DANIEL XVI. 21 : Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan!

BRIEF PATER DANIEL XVI. 22 : In onze wereld moet de verrijzenis van Jezus Christus als overgang van dood naar leven opnieuw verkondigd, gevierd en beleefd worden

BRIEF PATER DANIEL XVI. 23 : Ons hele leven is een strijd tegen egoïsme en zelfzucht, om vrij te worden voor een onverdeelde inzet voor anderen en voor God. Alleen op die wijze kunnen we de samenleving verbeteren.

BRIEF PATER DANIEL XVI. 24 : Georganiseerde massamoord, door de bevolking zelf toegejuicht!

BRIEF PATER DANIEL XVI. 25 : Een lichtende ster in de donkere nacht dr. Reiner Fuellmich

BRIEF PATER DANIEL XVI. 26 : De covid 19 vaccins zijn dodelijk!

BRIEF PATER DANIEL XVI. 27 : De mens is het kroonstuk van de schepping en
de schepping is er voor de mens

BRIEF PATER DANIEL XVI. 28 : God als oorsprong en einddoel

BRIEF PATER DANIEL XVI. 29 : We zijn geboren met een onverzadigbaar verlangen

BRIEF PATER DANIEL XVI. 30 : Augustinus verwoordt de tweede eigenschap van ons mens-zijn

BRIEF PATER DANIEL XVI. 31 : Augustinus tegenover Sigmund Freud (vervolg)

BRIEF PATER DANIEL XVI. 32 : Wij zijn gewond door de zonde (deel 1)

BRIEF PATER DANIEL XVI. 33 : Wij zijn gewond door de zonde (deel 2)

BRIEF PATER DANIEL XVI. 34 : Wij zijn hartstochtelijk door God bemind (deel 1)

BRIEF PATER DANIEL XVI. 35 : Door mijn verstand, vrije wil en mijn geweten, deel ik in Gods leven

BRIEF PATER DANIEL XVI 36 : Geroepen om door lijden en sterven omgevormd te worden in Christus

BRIEVEN PATER DANIEL XVI 37 t/m HEDEN

Artikelen