Maria Medeverlosseres…

Standaard
Medeverlosseres

Al de mariale titels, ook die van Medeverlosseres, hebben een vaste plaats in de kerkelijke Traditie. We vinden ze terug bij pausen, heiligen en mystici. De huidige actie gaat evenwel een stap verder. De inzet is een vijfde mariaal dogma. Bij sommigen heeft deze oproep verwondering gewekt. Toch is een dergelijke dialoog volkomen legitiem en normaal in de kerk. Belangrijke leer-uitspraken zijn nooit anders tot stand gekomen. Bij de paus alleen ligt de uiteindelijke competentie om over de betekenis en opportuniteit hiervan te oordelen. Het gaat in deze dialoog overigens niet om theologische haarkloverij, maar om de actuele vraag wie Maria mag zijn voor onze tijd en onze wereld. Met de kardinalen en met de honderden bisschoppen, die zich hierover al eerder positief hebben uitgesproken, deel ik de inspiratie dat de Heer onze tijd bijzonder aan zijn Moeder heeft toevertrouwd. Dat het zijn wil is dat de Kerk zich in deze tijd nog meer schaart rond Maria, zoals eens de apostelen in het cenakel, om een nieuw Pinksteren over onze gewonde wereld af te smeken.