Boodschap van Maria te Medjugorje tot Mirjana 2-8-2013

Standaard

Boodschap van O.L. Vrouw ‘de Koningin van de Vrede’, te Medjugorje tot Mirjana op 2 augustus 2013:

“Lieve kinderen, als jullie slechts je hart voor mij zouden willen openen met volledig vertrouwen, zou je alles begrijpen. Jullie zouden begrijpen met hoeveel liefde ik jullie roep; met hoeveel liefde ik verlang jullie te verande-ren om je gelukkig te maken; met hoeveel liefde ik verlang jullie volgelingen van mijn Zoon te maken en je vrede te schenken in de volheid van mijn Zoon. Jullie zouden de onmetelijke grootte van mijn moederlijke liefde begrijpen. Daarom, mijn kinderen, bid want door het gebed groeit je geloof en wordt de liefde geboren, de liefde waardoor ook het kruis niet ondraaglijk is, omdat je het niet alleen draagt. In vereniging met mijn Zoon verheerlijk je de Naam van de hemelse Vader. Bid, bid voor de gave van liefde, want liefde is de enige waarheid; ze vergeeft alles, ze dient iedereen en ziet in iedereen een broeder. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen, dat de hemelse Vader jullie door mij, Zijn dienstmaagd, heeft gegeven, om diegenen te helpen, die Hem niet kennen, opdat ze zich met Hem verzoenen en Hem volgen. Dat is de reden dat ik je leer lief te hebben, want alleen als je liefde bezit, zul je in staat zijn Hem antwoord te geven.

Opnieuw roep ik jullie op je herders te beminnen en te bidden dat in deze moeilijke tijd onder hun leiding de Naam van mijn Zoon verheerlijkt mag worden. Dank je.”

 

 

 

Vertaling: ‘Stichting Medjugorje Centrum Landgraaf