12 oktober: Legioen Kleine Zielen Gebedsdag in Utrecht

Standaard

De 2e Nationale Gebeds- en Ontmoetingsdag Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart vindt plaats op zat. 12 Oktober 2013 te Utrecht, met Mgr. E. De Jong!

Inlichtingen en opgave per mail: legioenkleinezielen@live.com

Verder lezen op: http://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com/2013/06/17/nationale-gebeds-en-ontmoetingsdag-op-12-oktober-2013-te-utrecht