9 februari: Zalige Anna Catharina Emmerich

Standaard

Zalige Anna Catharina Emmerich

De schrijver Clemens Brentano bezocht Anne op haar ziekbed. Zij zei dat zij hem had gezien in een visioen en vroeg hem een geschreven verslag te maken van de openbaringen die zij had gekregen. Hij vertaalde de openbaringen van Annes Westfaals dialect naar het algemeen Duits. Deze werden in 1833 gepubliceerd als het Smartelijke lijden van Onze-Lieve-Heer volgens de meditaties van Anna Catherina Emmerich. Dit boek is een bijzonder controversieel werk omdat het materiaal bevat dat extreem gewelddadig is en door sommigen, zowel Joden als niet-Joden, als antisemitisch wordt beschouwd. Het werd door Mel Gibson onder meer gebruikt bij het scenario van de gewelddadige passiefilm The Passion of the Christ uit 1994. In 1852 volgde Het leven van de Maagd Maria en het driedelige Leven van Onze-Lieve-Heer van 1858 tot 1880. De werken waren verhalend van vorm en zouden velen inspireren. Een Nederlandstalige heruitgave in HTML en PDF, van de hierboven genoemde werken, zoals vertaald en becommentarieerd door pater Pacifiek Declercq, met de naam “Emmanuel”, staan sedert midden 2012 op het internet.
Sceptici verklaren haar gedrag vanuit de psychoanalyse en vermoeden een psychosomatische grond bij het krijgen van de stigmata. Haar heiligheid zou slechts opgezet spel zijn geweest en achter haar verering scholen politieke intriges van de Kerk.
Verering
Haar canonisatie werd formeel ingeleid op 14 november 1892. Door aanklachten over het verbreken van haar kuisheidsgelofte werd het onderzoek stopgezet op 30 november 1928. De aanklachten bleken echter vals en het onderzoek werd heropend op 18 mei 1973. In 2004 werd zij zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Haar feestdag is op 9 februari.