Transgender vanaf de geboorte

Standaard
Duitsland heeft de primeur van datgene waarvoor sceptici
mij altijd gehoond hebben als ik zei dat er ingegrepen wordt
in het IVF proces. Mijn ideeën zouden simpelweg niet
uitvoerbaar zijn. In Duitsland kun je er nu echter voor
kiezen om je kind qua geslacht ergens in het midden te laten
zweven. Ik heb al in meerdere artikelen aangegeven dat deze
transgender ideologie een bewuste agenda is van de New
World Order en nu bericht zelfs de Main Stream Media
hierover.
Ook zegt het Katholieke Nieuwsblad het volgende [citaat]
Emeritus-Paus Benedictus heeft in een profetische toespraak gewezen
op de agenda achter deze ontwikkelingen: door middel van
een gender-ideologie, die ontkent dat seksualiteit deel
uitmaakt van een voorgegeven orde, probeert een
wereldwijde elite een nieuwe orde in te voeren, waarmee zij
op de eerste plaats haar eigen machtspositie verzekert.