Pofetie uit 1968 voor jou…

Standaard

Profetie 90 jarige vrouw uit Noorwegen in 1968

Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van onze Heer Jezus ontvangen. De evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad om haar te ontmoeten; zij vertelde hem wat ze had gezien. Hij schreef dit op, maar bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een lade opborg. Na zoveel jaren begreep hij, dat hij die ‘openbaring’ met anderen moest delen.

De vrouw uit Valdres was een behoedzame, betrouwbare en wakkere vroom mens, met een goede reputatie. Ze zag het volgende:

“Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van de Heer Jezus Christus en het uitbreken van de derde wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen en de wereld als een soort van globe en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië, Noorwegen en bepaalde dingen, die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus, vlak vóór de laatste ramp, die zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren hebben.

Eerst is er, vóórdat Hij komt en vóórdat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een ‘ontspanning’, een periode van rust en welvaart – zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede (merk echter hier op dat deze vrede ná de koude oorlog tussen Oost en West plaatsvond). In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele landen, ook in Noorwegen; wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze oorlog zal beginnen op een wijze die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte locatie.

Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, evenals een afglijden van de waarheid. Christenen staan niet meer open voor diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer, zoals in voorgaande tijden, horen van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en bekering. Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: een ‘welvaartsevangelie’. Het meest belangrijke aspect zal zijn: ’succes’; ‘hebben’; ‘wat betekenen’; en ‘materiële zaken te vergaren’; zaken die God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heer.

Er zal in het bijzonder een morele terugval plaatsvinden zoals ‘Oud Noorwegen’, dat nog nooit heeft ervaren. De mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Vlak vóór de wederkomst van de Heer Jezus zullen er Tv-programma’s vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd. De televisie zal zo een vreselijk geweld vertonen dat het als het ware de mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van één station (kanaal), maar de TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen in die tijd zullen dat zien als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van mensen tegen elkaar en dit werkt dan door in de maatschappij. Seks, open en bloot, zal ook te zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken, die in een huwelijk plaatsvinden. Alles wat we ooit van waarde achten, zal worden afgebroken en de meest decadente zaken zullen zich voor onze ogen afspelen.

Mensen uit arme landen zullen Europa binnenstromen (In 1968 was er helemaal nog geen sprake van immigratie). Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de tweede wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn.

Bij deze oude vrouw stroomden de tranen over haar wangen en ze zei tegen de evangelist, die dit opschreef: “Ik zal het niet zien, maar u zult het wel zien. En dan – plotseling – zal Jezus verschijnen en de derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoomboom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan: Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken. We zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan. Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van de Heer en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

Degene wiens zonden vergeven is en die Jezus kent als Heer en Redder, die zal veilig zijn.”

Bron: zelfbeschouwing.info/derde wereldoorlog.htm