GEBED VOOR DE PRIESTERS

Standaard

Greeth's Blog

1527867174284 (1).jpg

Gebed voor de priesters.

Goddelijke Verlosser, Jezus Christus. Gij hebt uit de gemeenschap der gelovigen priesters uitgekozen om Uw verlossingswerk voort te zetten tot heiliging van uw volk en tot redding van de wereld.

Door de handen van Uw allerheiligste Moeder draag ik U vandaag op voor de heiliging van de priesters en van toekomstige priesters al mijn gebeden en werkzaamheden, al mijn kruisen en offers.

Geef ons waarlijk heilige priesters, mannen vol van de heilige Geest, die niets anders zoeken dan Uw meerdere eer en het heil van de zielen.

Neem hen niet weg uit de wereld, maar behoed hen voor het kwaad en voor alles, wat hun deugd in gevaar kan brengen of een vlek zou werpen op de verhevenheid van hun staat!

En Gij, Maria, Moeder van de Kerk, neem alle priesters onder uw bescherming en breng de verdwaalde, die hun heilige roeping ontrouw zijn geworden, met…

View original post 13 woorden meer