Hybride kruisingen van vóór en ná de zondvloed

Standaard

header-egypt


fliege.gif

Description

Artikelen op ‘Hybride kruisingen van vóór en ná de zondvloed…’ moeten begrepen worden op…

… basis van de geschriften van pastoor G. Bortoluzzi (klik hier)

God koos pastoor Guido Bortoluzzi uit als getuige van Gods werk bij de schepping van de mens; en de herschepping na de egoïstische daad van Adam. Hier een synthese.

 


Info: https://afgoden.wordpress.com

Verjaardag overlijden Pater Yves-Marie Legrain

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

img_0761Beste broeders en zusters kleine zielen,

Pater Yves-Marie Legrain is van ons heengegaan op 22 februari 2018.

Ter gelegenheid van deze verjaardag zal er een heilige Mis worden opgedragen voor hem in de Kapel van de Barmhartige Liefde op vrijdag 22 februari 2019 om 17.30 uur.

Het tijdstip van de plechtigheden is hetzelfde als op andere vrijdagen, maar iedereen kan uiteraard deelnemen op het moment dat hem of haar past :

15.00 uur Kroontje van de goddelijke Barmhartigheid

15.15 uur Kruisweg

16.00 uur Stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Biechtgelegenheid

16.45 uur Rozenkransgebed – Litanie voor de overledenen – Zegen met het Allerheiligste

17.30 uur Heilige Mis opgedragen voor Pater Yves-Marie

Degenen die het wensen kunnen een bezoek brengen aan het graf van Pater Legrain gedurende de namiddag.

De grafkelder van de Paters Karmelieten zal toegankelijk zijn vanaf 14.00 uur.

Indien mogelijk vragen we u om deze info door te…

View original post 39 woorden meer

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

Standaard

Jezus tot de Mensheid

5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn lijdensweg wordt echter verzacht door diegenen die oprecht van Mij houden en die zich reeds zorgen maken over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie mogen jullie nooit genoodzaakt voelen om om het even welke daad, handeling of woorden, die tegen Mij gericht zijn, te accepteren. Als jullie je onbehaaglijk voelen bij wat jullie aanschouwen – door diegenen die zweren dat ze met Mij verenigd zijn – wanneer ze Mijn Lichaam ontheiligen, moeten jullie je hart volgen. Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn…

View original post 227 woorden meer

Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist

Standaard

Jezus tot de Mensheid

7 juni 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door die geheiligde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen toevertrouwd heb.

De priesters in Mijn Kerk zullen weldra voor uitdagingen staan, die tot gevolg zullen hebben dat het velen zeer moeilijk zal vallen Mijn Woord te handhaven. Er zal hun, door de verraders onder hen, van alles voorgelegd worden dat niet van Mij komt.

Hoe snak Ik ernaar hun troost te bezorgen, en hoe zal Ik alles doen wat in Mijn macht ligt om hun ziel te vervullen met het vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat doen zodat ze alert en kalm zullen blijven en niet zullen twijfelen wanneer er hun gevraagd wordt deel te nemen aan een leer die niet van Mij zal zijn. Als…

View original post 760 woorden meer

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

Standaard

Jezus tot de Mensheid

24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten.

Door deze grote Daad van Barmhartigheid breng Ik het geweldige nieuws van de glorieuze belofte, waarop Mijn Tweede Komst – die kort na de Waarschuwing zal volgen – Gods plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Alle zielen zullen het geschenk van Mijn barmhartigheid krijgen, maar niet iedereen zal het aannemen. Aan diegenen die het niet aannemen, zal maar een korte tijd gegeven worden om te beslissen wat voor soort leven zij willen. Zij kunnen voor één kiezen waarin zij met lichaam en ziel in Mijn Nieuw Paradijs een volwaardig en volmaakt leven zullen leiden, of…

View original post 350 woorden meer

De openbaring van Gods liefde en waarheid

Standaard

De openbaring van Gods liefde en waarheid komt deels door de inhoud van de H. Schrift tot ons. Het Woord van God wekt de ziel van de mens tot leven in communicatie met God. Deze ervaring is zo voornaam omdat het gevuld is met geluksmomenten in God. Je moet het voelen en zelf beleven. Een ongelovige weet niet waar je over praat, omdat een ongelovig mens deze vreugdemomenten niet kent. Hulpmiddelen om in communicatie met God te treden zijn uiteraard het gebed en de aanbidding van Jezus meest heilige Aanwezigheid in de H. Communie… (copyright foto’s Peter en Marloes van Loon)

Afbeelding kan het volgende bevatten: Jack Geudens, glimlacht, staan en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en schoenen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en binnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: Jack Geudens

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, nacht en binnen