Maria houdt van rozen(krans)

Comment 1 Standaard

Oktober is begonnen.

Wij mogen zeggen weer een maand om de rozenkrans ter hand te nemen. Op 7 oktober eert de Kerk de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid met de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het feest gaat terug naar de slag bij Lepanto. Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van deze zeeslag, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke zeemachten de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef destijds deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans.

Het rozenkransgebed werd vooral verspreid en populair gemaakt door de Orde der Preekheren, de Dominicanen. Zij leerden de christenen een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel van het eenvoudig en veelvuldig herhalen van het Weesgegroet. De andere twee gebeden die er ook toe behoren zijn het Onze Vader en het Eer aan de Vader. Dit rozenkransgebed is het voornaamste gebed tot het Onbevlekt Hart van Onze Lieve Vrouw. Overal en altijd heeft zij erom gevraagd. Het is een gebed van vrede en van grote kracht om het gezin te beschermen. Vrede hebben we nodig, overal, in ons hart, in onze gezinnen, in onze eigen kring en bovenal in de wereld van vandaag. Iedereen ziet het, iedereen merkt wel op dat we met grote veranderingen in de wereld geconfronteerd worden. Men hoeft niet al te slim te zijn om zoiets op te merken. De vraag voor ons is toch: hoe gaan we daarmee om? Als gelovigen? Als onverschillige mensen? Pessimistisch? Of durven we nog onze rozenkransen in handen te nemen en de hulp van Maria in te roepen? Wat voor een mens buiten zijn bereik ligt, valt altijd binnen de almacht van de Heer en de zorg van onze hemelse Moeder.

Laten we dit belangrijke en tevens eenvoudige middel niet vergeten om daardoor vredestichters te worden. Eerst thuis, bij mezelf; dan rondom ons en ook naar heel de wereld toe. Hopelijk brengen we met zijn allen vele bloemboeketten aan Maria deze maand. Zij houdt van rozen; zij die ook onder de naam ‘Mystieke Roos’ bekend is. Van harte bevelen we dit gebed bij iedereen aan.

Door F.C.

Uit; Parochieleven, Weekblad voor de parochiegemeenschap van Bunde, Jaargang 56 nr. 40, 6 oktober 2012, blz. 1.

Een gedachte over “Maria houdt van rozen(krans)

Reacties zijn gesloten.