Jahweh-God versus Allah

Standaard

nieuwsbreker

Devil_vs_yahweh_by_ongchewpeng2_medium

Allah is de naam die de moslims gebruiken om de Schepper God aan te duiden. Deze god zou, volgens de Islam, dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dit heeft tot gevolg, dat Hij identiek dezelfde God zou zijn als die in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat. Vele religieuze geleerden hebben bij vergelijkende studies ervan afgezien om de oorsprong van Allah te onderzoeken. Dit daar ze er geen behoefte aan schijnen te hebben, omdat de Islam zelf beweert, dat hij identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Als Christelijke apologeet heb ik mij altijd verzet tegen deze denkwijze, daar er maar één God is, namelijk de Drie-Ene God, Schepper van hemel en aarde. Indien de moslim god dezelfde zou zijn, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken, e.d., hebben als de joods-christelijke Jahweh-Heer-God.

Het kan toch niet waar zijn dat men de inhoud…

View original post 112 woorden meer