Toewijding aan Maria

Standaard

Door de verdrukking naar de Hemel

Katholieke-leken-nemen-het-woord:

Maximiliaan Maria Kolbe: “Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, toevlucht der zondaars en mijn liefdevolle Moeder, aan wie God de beschikking over de barmhartigheid heeft toevertrouwd.  Als een arme zondaar werp ik mij voor Uw voeten neer.  Ik smeek U nederig, heel mijn wezen te aanvaarden als Uw bezit, en in mij, mijn ziel, mijn lichaam, in heel mijn leven, in mijn dood en mijn eeuwigheid te handelen zoals het U behaagt.  Doe met mij wat U wil, om te verwezenlijken wat van U geschreven staat: “Zij zal de kop van de slang verpletteren”, en “Door U zijn alle ketterijen in de wereld overwonnen”. Moge ik in Uw zuivere en barmhartige handen een gewillig werktuig van Uw liefde worden om U bij de vele lauwe en afgedwaalde zielen bekend en bemind te maken en zo het aantal te vermeerderen van hen die U werkelijk bewonderen en liefhebben.  Zo zal…

View original post 449 woorden meer