Scriptie ‘Relatie als instrument van genezing’

Standaard

Dr. C.W. Baars en Dr. A. Terruwe

Literatuurstudie Jack Geudens (nickname Sjaak van de Berkt)

De studie heeft als titel: “Relatie als instrument van genezing”, met de volgende vraagstelling: “Kan de ‘soort relatie’ die ík als gelovige en beminnende mens met een psychisch gekwetste medemens heb, uitwerking hebben zodanig dat de ander er psychisch en/of geestelijk beter van wordt, en dit juist door de inwerking van Gods genade vía mijn persoon-zijn?”

Maurice Zundels wijze van verwoording van theologische inzichten in het boek: “Die God, deze mens”, inspireerde mij om mij in deze materie te verdiepen. Zijn theologische visie is de rode draad in deze studie.

Ga naar “Relatie als instrument van genezing”

View original post