‘Achter mgr. Léonard staat generatie van jonge, dynamische katholieken’

Standaard

door  KN

'Achter mgr. Léonard staat generatie van jonge, dynamische katholieken'

 “Ze worden vaak conservatief of traditionalistisch genoemd, reactionairen of ultra’s”, schrijft La libre Belgique. De jonge katholieken om wie het gaat, en “die opgewekt toegeven dat ze een band voelen met mgr. Léonard, verbazen zich erover maar ze maken er zich niet druk om.”

‘Ons doel is niet ons aan een gedragslijn te houden, maar gewoon om ons geloof te leven’, legt Marie, een jonge studente geneeskunde uit. Zij en haar geestverwanten voelen zich de waardige erfgenamen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Ze stellen in mgr. Léonard “hun eigen Benedictus XVI” te hebben gevonden. Overigens was mgr. Léonard, voordat hij aartsbisschop werd, lange tijd columnist van Katholiek Nieuwsblad. Hij schreef zijn columns in het Nederlands.

Mei 1968-katholicisme

Boven alle mediatieke stormvlagen uit is mgr. Léonard erin geslaagd rondom zich een groot deel van de katholieke jeugd van Brussel en Wallonië te verzamelen, aldus La Libre Belgique. “Als het die al niet in zijn geheel is, is het zonder twijfel het meest dynamische deel van de 20-35-jarigen die zich bevinden in de naar voren tredende parochies die vaak grootstedelijke zijn en zeer trouw aan het Romeinse leergezag”, zegt een jonge gelovige. Jongeren als hij willen zich verre houden van een ‘mei 1968’-katholicisme, zoals ze dat noemen, of van een katholicisme dat “lauw en meeloperig” is.

Nieuwe generatiekloof

De ‘generatie Léonard’ laat een opmerkelijke gehechtheid aan de sacramenten zien (eucharistie, biecht, aanbidding), aldus de Belgische krant. Ze hebben hun eigen schrijvers (Rémi Brague, Fabrice Hadjadj, Benedictus XVI zelf… ). De paus is hun referentie ze geven blijk van een grote dynamiek in het onbevangen getuigen van hun geloof. Volgens velen zou zich een nieuwe generatiekloof aftekenen, al is die nog pril. Een generatie van vrijzinnig conformisme wordt afgelost door een van geloofsmoed. Voor de Kerk kan dit de gehoopte zomer betekenen waarvan mgr. Léonard een van de eerste zwaluwen is.

Kracht en helderheid

La Libre Belgique meldt dat alle getuigenissen (meer dan honderd) hetzelfde zeggen. Het is de ontmoeting met mgr. Léonard die de jongeren heeft gestempeld. Ze betreuren zijn komende emeritaat. “Hij is als een vader voor ons”, legt de jonge vader van een gezin uit, en niet alleen maar “een beleidsvoerder van een Kerk in verval.” “Het is een man Gods, totaal toegewijd, die veel dichter bij de zijnen staat dan men denkt.” Ze prijzen zijn persoonlijke aandacht voor iedereen, zijn eerlijkheid, zachtheid en begrip. Maar, zegt een ander, deze “spirituele gids” bleef “altijd helder in zijn overtuigingen. Hij kon met kracht en helderheid spreken als dat nodig was, bijvoorbeeld over euthanasie of over de verschillende schandalen in de Kerk.” (KN/La libre Belgique)

>>> http://www.katholieknieuwsblad.nl