Pastoor van Ars en Pater Pio, twee heiligen in dienst van Gods Barmhartigheid

Standaard

Optimist tot in de kist

TWEE HEILIGEN IN DIENST VAN GODS BARMHARTIGHEID

Op zondag 2 mei 1999 heeft paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein te Rome de zaligverklaring uitgesproken van Francesco Forgione, beter bekend onder zijn religieuze naam als Capucijn: Pater Pio. Een onafzienbare menigte gelovigen uit heel Italië en vele andere landen was daarbij aanwezig. Deze zaligverklaring eert een zoon van de Kerk die gedurende zijn aardse leven een levend beeld is geweest van de lijdende en verrezen Christus, zoals de paus memoreerde in zijn homilie.

De Pastoor van Ars en Pater Pio

Twee sterk verschillende persoonlijkheden! Verschillend in tijd, plaats en hun kerkelijke status. De eerste leefde in de omgeving van het Franse Lyon en de tweede in Zuid-Italië. Er ligt honderd jaar verschil tussen hun geboortedata: Jean-Marie Vianney werd in 1786 en Pater Pio in 1887 geboren. De ene was wereldgeestelijke, pastoor van een kleine parochie, en de andere lid van…

View original post 1.731 woorden meer