De Boodschap aan de Kleine Zielen: De Allerheiligste Drievuldigheid

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

DE ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID

Het atheïsme kent een grote toename en richt zware schade aan op het einde van deze eeuw, waarin de mens, in de roes van de wetenschap en de ongekende vooruitgang van de technologie denkt dat hij het wel zonder God kan. Deze denkwijze is, doordacht of niet, gemakkelijk voor hen die alleen van zichzelf afhankelijk willen zijn.

Maar kan een rechtschapen geest twijfelen aan het bestaan van God?

Openbaart Hij zich niet aan elke verstandige geest die zonder vooroordelen kijkt naar het schouwspel dat de natuur ons biedt? “Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn Godheid,” schrijft St. Paulus in zijn brief aan de Romeinen (Rom. 1,20) en hij zegt dat mensen die het bestaan van God ontkennen ‘niet te verontschuldigen’ zijn.

De wonderlijke complexiteit van het universum in haar onmetelijke…

View original post 379 woorden meer