Mgr. Everard de Jong: Jaar van Barmhartigheid

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

lkz huw gezin 2Het heilig jaar van Barmhartigheid is inmiddels flink gevorderd. Overal zie je initiatieven, die de oproep van Paus Franciscus om Gods barmhartigheid indachtig te zijn, gestalte geven. Natuurlijk is een van de belangrijkste plaatsen waar dat kan gebeuren bij u thuis… Hoe beleeft u de barmhartigheid? Onze Paus heeft vaker gezegd dat er drie woordjes echt belangrijk zijn in het gezin: permesso, grazie en scusi, “Mag ik?”, “Dank je!” en “Het spijt me!” Dat laatste woordje verwacht dan natuurlijk ook een antwoord als: “Ik vergeef je van harte!” Lukt dat altijd van harte?

Een hulp bij het beleven van de barmhartigheid kan zijn het door een priester plechtig laten installeren van een afbeelding van het H. Hart van Jezus. Zoals u wellicht weet heeft Jezus veel beloften verbonden aan allen die zijn Allerheiligst Hart, dat brandt van barmhartige liefde, aanbidden.

De heilige zuster Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) ontving tijdens verschijningen…

View original post 299 woorden meer