Jezus is een rechtvaardig en barmhartig rechter -H. Birgitta van Zweden

Standaard

De Heilige Birgitta van Zweden (14e eeuw) is patrones van Europa en zegt het volgende over de vijanden van de Kerk die Gods gerechtigheid ontkennen:

Het fundament van de Kerk is ondergraven want iedereen denkt en predikt dat Ik (Jezus) barmhartig en genadevol ben, maar bijna niemand gelooft nog dat Ik een eerlijk rechter ben. Ze denken dat Ik een boze rechter ben. De boze rechter die uit genade de goddelozen onbestraft laat zodat zij verder kunnen gaan in het onderdrukken van de rechtvaardigheid. Maar Ik ben een rechtvaardig en barmhartig rechter en zal niet toestaan dat zelfs de minste zonde ongestraft blijft noch de minst goede daad onbeloond. Door het ondergraven van dit fundament, kwamen in de Heilige Kerk mensen binnen die onbekommerd zondigden en ontkenden dat Ik rechtvaardig ben. Ze kwelden mijn vrienden zo erg alsof die in het gevang zitten, want mijn vrienden is geen vreugde of troost voorbehouden. Ze worden in plaats daarvan gestraft en verguisd als waren ze door de duivel bezeten. Als zij de waarheid over Mij zeggen, worden ze tegengesproken en van leugens beticht. Ze hebben een dorstig verlangen naar het horen van de waarheid en willen die uitspreken, maar niemand luistert of praat op een fatsoenlijke manier met ze. Bovendien word Ik, God de Schepper, gelasterd, want zeggen de mensen: ‘We weten niet of God bestaat en indien Hij bestaat laat het ons koud.’ Ze werpen mijn vaandel neer en terwijl ze die vertrappen zeggen ze: ‘Waarom heeft Hij geleden? Wat hebben wij daaraan? Als Hij maar onze wensen vervult. Dat volstaat. Laat Hem zijn rijk in de Hemel hebben!’ Ik wil maaltijd met ze houden, maar dan zeggen ze: ‘We sterven liever dan dat we aan onze eigen wil verzaken!’ Mijn bruid, zie wat voor mensen dit zijn! Ik heb ze gemaakt en kan ze met een enkel woord vernietigen. Hoe bestaat het dat ze tegen Mij in opstand komen!

Bron: https://restkerk.net/2016/07/25/editoriaal-dit-barmhartigheidisme-dat-zo-in-de-mode-is-is-niets-anders-dan-moralisme/#comments