Turkse analist Abdullah Bozkurt: Erdogan verklaart de oorlog aan katholieken en christengelovigen

Standaard
Door Xander, 14-11-2016. Islamist Erdogan heeft lang gekoesterde haat tegen het christendom.

Recep Tayyip Erdogan (foto), de islamofascistische dictator die men in Brussel zo graag bij de EU wil hebben, heeft volgens een Turkse analist ‘een beest met een vreselijke kop ontketent’, en richt zijn pijlen nu op christenen. Scholieren in Turkije wordt onderwezen het Westen en met name christenen te haten. Een moslimterrorist die in 2013 in Syrië drie christenen onthoofdde, zal al volgend jaar door Turkije worden vrijgelaten, mogelijk omdat hij heeft samengewerkt met de Turkse inlichtingendienst. Onthoofding is één van de meest opvallende kenmerken van het in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ rijk dat in de laatste fase van de eindtijd massa’s christenen zal afslachten, voordat de hele wereld in de laatste verwoestende oorlog zal worden gestort.

‘’Het is duidelijk dat Erdogan een beest in Turkije heeft ontketent, dat nu zijn vreselijke kop opricht,’ schreef Abdullah Bozkurt in Turkish Minute. ‘De aanhoudende politieke spanning tussen Turkije en het Vaticaan, die al enige tijd onder de oppervlakte sluimert, wordt voornamelijk toegeschreven aan de lang gekoesterde haat en vijandschap van de xenofobisch islamistische club, die wordt geleid door top islamist Erdogan, tegen christenen in het algemeen en de Heilige Stoel in het bijzonder. Dit is de zoveelste onderbelichte ontwikkeling in Turkije die moet worden bestudeerd, geanalyseerd en goed in de gaten moet worden gehouden.’

‘Miljoenen mensen krijgen via zowel openbare scholen, de media, de door de staat gerunde moskeeën en de snel groeiende islamistische organisaties het wilde anti-christelijke en anti-Vaticaan verhaal voorgeschoteld,’ vervolgde Bozkurt. ‘Dit wordt ruim gefinancierd met staatsmiddelen die ter beschikking staan aan de islamistische heersers van Turkije.’

Als het omgekeerde het geval was geweest, een Westers land dat moslims vanwege hun geloof zou vervolgen, dan zouden de media er bol van staan en bijna alle politici er schande van spreken. Zo’n land zou zeker niet tot de EU worden toegelaten, en bovendien op sancties kunnen rekenen.

Hoezeer dit de beangstigende opkomst van de in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ (Islam / Allah, wiens meest heilige getal niet bij toeval ‘666’ is) ook onderstreept, toch blijven veel christenen in het Westen er nog steeds blind voor, mede omdat ze nog altijd vasthouden aan een theorie die stelt dat ‘de antichrist’ een toekomstige wereldheerser is. In de loop der tijd zijn al talloze ‘antichrist’ kandidaten de revue gepasseerd: van George Bush, Tony Blair, Vladimir Putin tot Barack Hussein Obama, de paus, en nu al Donald Trump. Tot nu toe is van al dit soort voorspellingen niets uitgekomen.

Het eigenaardige is dat een aanzienlijk aantal Westerse christenen niets van zijn opkomst (willen) zien, hetzij omdat ze door een gebrek aan (Bijbel)kennis en door politiek-correcte propaganda zijn gaan geloven dat de Bijbelse God en Allah één en dezelfde zijn (niets staat verder van de waarheid af), hetzij omdat ze zich focussen op wat zij de ‘rapture’  noemen, waarmee doorgaans een opname in de hemel wordt bedoeld, waarna er 7 –volgens sommigen 3,5- jaar volgen waarin ‘de antichrist’ als wereldheerser op het toneel verschijnt – een theorie die door niet één letterlijke Bijbeltekst wordt ondersteund.

Lees verder…

Bronnen: XandernieuwsTurkish Minute ; Shoebat