Zuster Jozefa Menéndez: voorspraakgebed en offer

Standaard

16473722_10212244164361705_5183338977978403778_n

De Heilige Zuster Jozefa Menéndez had op vraag van Jezus gebeden en geofferd voor drie priesters in nood. Zij kreeg van Jezus de bevestiging dat zij tot inkeer gekomen waren en daarna gaf Hij haar volgend gebed dat zij dagelijks moest bidden:

O mijn Jezus, ik smeek U ter wille van Uw zo liefdevol Hart, alle priesters ter wereld, alle missionarissen, al degenen die tot taak hebben Uw goddelijk woord te verkondigen, te ontvlammen van ijver voor Uw liefde en Uw glorie, opdat zij vervuld van heilige geestdrift, de zielen aan de duivel mogen ontrukken en ze geleiden naar de veilige schuilplaats van uw Hart, waar zij U voor altijd zullen loven.