Het oude en nieuwe Onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Het Onze Vader tijdens de H. Mis

Priester: “Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft”:

“Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade”.

(Amen)


View original post