Maltese bisschoppen: seminaristen zijn vrij om te gaan

Standaard

Priesterstudenten die zich niet kunnen verenigen met de pauselijke exhortatie Amoris Laetitia (AL) zijn vrij om te vertrekken. Dat heeft aartsbisschop Charles Scicluna van Malta begin deze maand laten weten aan zijn seminaristen.

Tegenover de National Catholic Register bevestigde mgr. Scicluna dat hij heeft gezegd dat “de poort van het seminarie open staat”.

Hard aangepakt

Kerkelijke bronnen beweren tegenover NCR-reporter Edward Pentin dat priesters die de interpretatie van de Maltese bisschoppen van AL niet onderschrijven hard worden aangepakt. De beide bisschoppen van Malta stellen dat hun interpretatie van AL dezelfde is als die van de paus.

Onder voorwaarden

Volgens de nieuwe richtlijnen mogen bepaalde hertrouwd gescheidenen toch de sacramenten ontvangen na een lange periode van onderscheiding, met goed gevormd geweten en als zij zichzelf “in vrede voelen met God”. Deze interpretatie wordt onder meer gedeeld door de Argentijnse en Duitse bisschoppenconferentie.

Verdeeldheid

Deze interpretatie, die door andere conferenties en individuele bisschoppen wordt verworpen, vormt een aanhoudende bron van verdeeldheid in de Kerk. Volgens opponenten zou die onverenigbaar zijn met de leer zoals die altijd gehouden is.

Afwijken niet toegestaan

Verschillende Maltese clerici beweren tegenover NCR dat beide bisschoppen desondanks niet zouden tolereren dat priesters van hun richtlijnen afwijken. Een kleine groep priesters zou deze ‘dissidente’ collega’s intimideren en iedere discussie onmogelijk maken.

Wens van de paus

Op 14 februari vond een ontmoeting plaats tussen aartsbisschop Scicluna en de Maltese priesters. Daarin had hij om begrip gevraagd en dat hij geen andere keuze had dan deze richtlijnen uit te vaardigen. Volgens aanwezigen zou de aartsbisschop hebben gezegd in geweten geen andere keuze te hebben gehad dan de wens van de paus te volgen.

‘Totaal uitgesloten’

Wel had hij toegegeven dat het verkeerd was dat de clerus tevoren niet was geconsulteerd.
Hoewel het niet in de richtlijnen beschreven staat verklaarde Scicluna dat voor betreffende paren tien gesprekken “niet genoeg” waren en dat het “totaal uitgesloten” is dat ze al na één gesprek of korte biecht tot de sacramenten zouden kunnen worden toegelaten.

Bron: Redactie KN