Fukushima blijft radioactief water lekken tot het einde der tijden (video) | Niburu

Standaard

CONSPIRACYFACTS - SAMENZWERINGSFEITEN

De gesmolten brandstofstaven die deze straling veroorzaken zijn volgens de berichten door een gat in de bodem van de ruimte waarin ze zich bevonden verdwenen en niemand weet waar ze op dit moment zijn. Dit betekent dat ze op het punt staan om in contact te komen met het grondwater of water van de oceaan, als dit al niet al gebeurd is. Met smeltende brandstofstaven neemt ook het risico van wat men noemt nuclear fuel criticality toe. Dit betekent dat de dodelijke radioactieve elementen kunnen exploderen in de open atmosfeer. Het complete leven op het noordelijk halfrond wordt bedreigd en de mainstream media zwijgen hierover in alle toonaarden.

Bron: Fukushima blijft radioactief water lekken tot het einde der tijden (video) | Niburu

View original post