Het verzet wint aan kracht

Standaard

Wanneer kardinaal Eijk wederom, maar nu met nog meer kracht, het functioneren van het pontificaat bekritiseert, is er m.i. echt iets aan de hand. Kardinaal Eijk is bepaald geen man die er genoegen in schept het (kerkelijk) gezag te kapittelen.

Wellicht realiseert hij zich dat wanneer de kerkelijke ontwikkelingen zonder noemenswaardige oppositie doorgaan, de Eenheidskerk zoals wij die nog kennen of kenden binnen enkele jaren een relict is van het verleden.

Nu gebeurt hetzelfde als na de voetnoot van Amoris Laetitia, de interpretatie van kerkelijke besluiten, die rechtstreeks de R.K. Leer raken, wordt -in kader van de synodalisering (lees Anglicanisering) van de Kerk- overgelaten aan de diocesane bisschoppen. Het gevolg is dat bisschoppen elkaar in de media bevechten. Zelfs de modernistische prelaten uit de ‘Bergoglio-stal’ zoals de kardinalen Woelki en Marx zijn het niet eens over intercommunie voor protestantse echtelieden.

Dit geeft voor de wereld een weinig aantrekkelijk beeld van een stuurloze kerk in verval. Het geeft voor een paus geen pas om de bisschoppen dan maar terug naar huis te sturen met de boodschap dat ze zelf maar tot overeenstemming moeten komen. Zaken die de Leer raken kunnen in de R.K. Kerk niet per meerderheidsbesluit tot stand komen en dienen niet de inzet te zijn van een kerkpolitiek steekspel. Het Leergezag dient zich niet afzijdig te houden maar conflicten te beslechten overeenkomstig de Leer en de Traditie van de Kerk. De paus dient de kerkelijke Leer te verdedigen en uit te leggen. Zeker wanneer hierom wordt gevraagd.

Kardinaal Eijk zegt nu wat velen al weten, maar nog niet durven te zeggen. Hopelijk valt deze valse schroom weg en durven straks meer bisschoppen en priesters op te komen voor de integriteit van de katholieke geloofsschat en de eenheid van de Kerk. Laten wij zonder ophouden hiervoor bidden en offeren.

https://nos.nl/…/2230832-kardinaal-eijk-paus-is-niet-duidel…

“Observing that the bishops and, above all, the Successor of Peter fail to maintain and transmit faithfully and in unity the deposit of faith contained in Sacred Tradition and Sacred Scripture, I cannot help but think of Article 675 of the Catechism of the Catholic Church:

“The Church’s ultimate trial

Before Christ’s second coming the Church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the ‘mystery of iniquity’ in the form of a religious deception offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth.” ”

http://www.ncregister.com/…/cardinal-eijk-pope-needed-to-gi…


“Door niet duidelijk te zijn, is grote verwarring onder gelovigen ontstaan en is de eenheid van de kerk in gevaar gebracht”, schrijft Eijk.
NOS.NL