Noorse profetie uit 1968 zeer actueel (video)

Standaard

Er worden teveel dingen goed voorspeld in sommige profetieën om afgedaan te kunnen worden als flauwekul.

Zoals een Noorse profetie van een oude dame die in 1968 dingen voorspelde die later zijn uitgekomen, behalve haar twee laatste voorspellingen.

Het betreft de voorspelling van een oude dame uit het Noorse Valdres in 1968. In die dagen was deze christelijke dame al 90 jaar oud en zij vertelde haar visioenen aan een evangelist die in de buurt actief was.

Deze evangelist was Emanuel Minos die in 2014 is overleden. Aanvankelijk deed Minos helemaal niets met het verhaal zoals hem dat door die dame werd verteld, want het kwam hem zo ongelofelijk voor dat hij het niet echt serieus nam. 

Jaren later, 35 jaar om precies te zijn, toen hij eraan terugdacht en keek naar de situatie in de wereld, besefte hij dat het toch helemaal niet zo gek was wat die oude dame hem destijds had verteld.

In 1968 bevonden we ons nog middenin de Koude Oorlog en dat maakte de eerste voorspelling van de vrouw nogal onwaarschijnlijk. Want die luidde als volgt: Er komt een ontspanning op de wereld zoals wij die nog niet hebben meegemaakt. Er zal vrede komen tussen Oost en West.

Vervolgens voorspelde ze dat de christenen zich niet meer zouden gedragen zoals christenen dat horen te doen. Ze keren zich steeds meer af van die dingen waar het werkelijk om draait bij het geloof en zoeken hun “geluk” meer in materiële dingen. De kerken zullen leeglopen en de gebouwen zullen steeds vaker worden gebruikt voor andere zaken dan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn.

Naast de lauwe christenen zal de wereld te maken krijgen met een enorm moreel verval.

Wat de oude vrouw beschrijft is de situatie zoals wij die op dit moment meemaken in de wereld. Totale ontwrichting van het normale gezinsleven, seks voert de boventoon in allerlei mogelijke varianten. Dingen zoals getrouwd zijn zullen weinig betekenis meer hebben want men is elkaar aan de lopende band ontrouw. De televisie zal bol staan van geweld dat in toenemende mate verheerlijkt zal worden als vermaak. De mens zal worden blootgesteld aan vreselijke taferelen van moord en verkrachting en alle intieme dingen die in de tijd van de oude vrouw nog alleen binnen het huwelijk plaatsvonden, zullen uitgebreid op het scherm te bekijken zijn.

Er zal in die tijd nog iets gebeuren: Mensen uit arme landen zullen in grote hoeveelheden naar Europa stromen, zelfs Scandinavië zal er niet aan ontsnappen. Die stroom mensen wordt op een gegeven moment zo groot dat de oorspronkelijke bevolking het heel vervelend gaat vinden met als gevolg dat de nieuwkomers net zo zullen worden behandeld als de Joden voor de oorlog.

En dan zullen er geheel onverwacht een aantal dingen min of meer tegelijk gebeuren:

Dan, ineens, komt Jezus weer en de Derde Wereldoorlog breekt los. Het wordt een korte oorlog. Alles wat ik eerder gezien heb is alleen een spelletje in vergelijking met deze oorlog, die wordt beëindigd met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen. Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, Australië, alle rijke landen. Het water wordt vervuild. Wij kunnen in de aarde niets meer kweken. Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft. De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten, maar daar zullen de mensen net zo hard tegenover hen zijn, als wij waren tegenover de mensen die naar ons toe kwamen.

Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed verzamelen en het vertellen. Ik heb het van God gekregen. Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt. Maar diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

Bovenstaand visioen is zeer opmerkelijk te noemen, ongeacht of de laatste twee elementen zullen uitkomen of niet. De eerste dingen die zij zag kon zij in 1968 onmogelijk weten en toch zijn die exact zo uitgekomen.

Zoals we [Nibiru.co] schreven in een artikel wordt Rusland in de loop van dit jaar in een hoek gedwongen waar het eigenlijk niet meer uit kan komen en wat zal de Russische beer dan doen?

Zal Poetin dan achterover leunen en een aantal channelings gaan lezen waarin altijd staat dat het nu echt niet lang meer zal duren voordat alle leden van de cabal zijn gearresteerd, of zal hij zelf als eerste toeslaan?

Als we Duitse Nostradamus Alois Irlmaier moeten geloven, het laatste:

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

Bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd: 

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.

Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.

Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :

De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. ‘Het kookte’ wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.

Waar het op lijkt uit de voorspellingen van Irlmaier is dat ongeveer alles wat ons kan treffen, op hetzelfde moment komt. 


Bron: http://www.niburu.co