Preek 4de zondag door het jaar C, 2016.

Standaard

Preken en woordjes

Het Woord van God ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Volgens mij is dat precies wat er gebeurt in het Evangelie van vandaag.

jozef2001Verleden week zondag hoorden we hoe Jezus in Nazareth kwam, waar Hij was grootgebracht, en hoe Hij in de Synagoge – in de kleine dorpsgebedshuis –  de Blijde Boodschap verkondigde met de woorden van Jesaja: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.” Iedereen was blij met Hem. Vandaag horen we het vervolg en ze gooien Hem de Synagoge uit en willen Hem van de heuvel afgooien, de afgrond in.

Wat is hier gebeurd?

Het Woord van God…

View original post 449 woorden meer