Plan Lucid Deel 3

Standaard
Plan Lucid deel III
Hoofdstuk 9: Een silicium octopus: mensen verstrikt in elektronische kooien.
‘Er is een plan om Amerika in een Nieuwe Wereld Orde te brengen.’, schrijft Dwight Kinman in zijn inzichtvolle boek ‘The World’s Last Dictator’. In werkelijkheid, zo zegt hij, is ‘De Nieuwe Wereld Orde’ een geheime uitdrukkingscode voor een ‘Één Wereldregering.’ Hij voegt eraan toe: ‘Dit plan wordt steeds verder voortgestuwd en komt in een stroomversnelling. Achter dit plan zitten machtige en wereldwijde megakrachten in een onverbiddelijke impuls om een superwereldregering rond het jaar tweeduizend te vormen. Ze denken dat het binnen handbereik ligt en staan op het punt om de eindstreep te halen.’

Ik ben er door de stapels bewijzen van overtuigd geraakt dat Dwight Kinman gelijk heeft. Het verborgen plan voor een superwereldregering is in het laatste stadium van voltooiing. Maar als dit zo is, waarom hebben de media hier dan niet over bericht? Waarom zijn de Amerikanen zo ontzettend onwetend en vergeetachtig in wat er gebeurt? Waarom zijn ze niet meer gealarmeerd over het verlies van hun privacy en vrijheid als gevolg van de voortgaande groei van Big Brother’s technologische kettingen. Het is niet alleen het L.U.C.I.D net met zijn sensoren, de biometrische kaart en de toekomstige plannen voor een biochipimplantaat. Er zijn nog veel meer hulpmiddelen in het rijk van de ‘Black Science’ waar de meeste mensen niets of weinig van weten. Waarom is de meerderheid van de Amerikanen zich niet bewust van deze elektronische kooien en het verlies van onze constitutionele rechten? Marlin Maddoux, die zijn eigen radionetwerk oprichtte en een eigen conservatieve christelijke talkshow heeft, gelooft dat het probleem ligt aan het voortdurende bombardement van propaganda en verkeerde inlichtingen door de media. ‘Ik kon niet langer meer aan de zijlijn blijven staan. Iemand moest tegengas geven aan deze propaganda van de gecontroleerde media.’ Ook Dr. Peter Ruckman, een bekende pastor in Florida, ziet de gecontroleerde media ook als een ‘bottleneck’ waardoor de Amerikanen geen accurate en eerlijke informatie te horen krijgen.

 Een reusachtige silicium octopus.
Helaas is de bevolking zich niet bewust van het huidige gevaar. Een weerzinwekkende reus rijst op vanuit de diepte van de verborgen Amerikaanse ss etablissement. Als een onmetelijke en reusachtige silicium octopus strekt Project L.U.C.I.D zich uit met zijn dreigende en onheilspellende high tech tentakels. Hele menigten niets vermoedende en hulpeloze slachtoffers zullen spoedig ingesloten en verbrijzeld worden door Big Brother’s nieuwe Gestapo politiestaat. Wie van ons kan aan de elektronische kooien ontsnappen die voor heel de mensheid worden voorbereid? Zbigniew Brzezinski, voormalig adviseur voor de nationale veiligheid onder de regering Carter en vertrouweling van een zekere Rockefeller voorspelde de komst van wat hij noemde ‘ het technotronische tijdperk.’ In zijn boek ‘Between Two Ages’ schreef hij dat mensen minitieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef verder: ‘ Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijk informatie van de burgers. Deze gegevens zullen onmiddelijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.’
Een centrale commandopost
Een gigantisch netwerk van (New Age) organisaties en groepen zullen worden gecoördineerd vanuit een centrale commandopost.Maar het is ten alle tijden nodig om te verhullen dat de activiteiten niet centraal gecontroleerd en gedirigeerd worden. In een boek van Alice Bailey staat te lezen: ‘Één van de essentiële voorwaarden die voor de mensen van diverse organisaties is opgelegd is dat …ze achter de schermen moeten werken zoals ook de ‘Great Ones’ dit doen.’ (De ‘Great Ones’ zijn ‘leidende geesten’ of zoals de bijbel ze noemt, duivelen.) Alleen door het plan te blijven verbergen en de mogelijkheid om een plausibele ontkenning te creëren voor het bestaan van een dergelijke hierarchie van organisaties en groepen kunnen de Illuminaten hun taak volbrengen.
Weest niet bevreesd terwijl deze planeet razendsnel op weg is naar rampspoed. 
Donkere stormwolken kunnen aan de horizon worden gezien. Als u met Gods Heilige Geest vervuld bent en verstand hebt kunt u het aanvoelen. Degenen die standvastig zijn in de waarheid en weigeren hun knieën te buigen voor Baäl zullen het doel worden van vernietiging. De ongeziene mensen die de wereld regeren zijn vastberaden om hun Nieuwe Wereld Orde rond het magische jaar tweeduizend en daarna tot stand te laten komen. De introductie van Project L.U.C.I.D met zijn technologische macht van elektronische controle is een onheilspellend teken die wijst op de komende grote chaos. De bijbel waarschuwde al lang van tevoren: ‘En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.’ Moeten we hier angstig van worden? Absoluut niet. De Apostel Paulus schreef: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.’ En tenslotte: ‘En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden…En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd…’(Matteüs 10: 28-31). We zien hier dus dat God ook tijdens vervolgingen en pijn met ons is. Hij kocht ons met Zijn bloed. Hij houdt van ons. vertrouw op Hem die alle angst uitbant. Heb alleen geloof.
Uit; Dit (engelstalige) boek: Project L.U.C.I.D, The Beast 666 Universal Human Control System, auteur Texe Marrs

Naschrift EIW: ‘Laat ze maar zien wat ze voor ons in petto hebben’ en ‘Weer een kanaal waardoor we deze informatie kunnen verspreiden’ was het antwoord van ‘Power of Prophecy’ toen ik toestemming vroeg om dit boek samen te vatten en hier te publiceren. Graag en bij deze. Als al deze informatie juist is, en met de overvloedige bewijzen is er geen enkele reden om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen, moeten we ook in Nederland voortekenen zien van deze smartcard. En ja hoor, afgelopen zomer begonnen de eerste proefprogramma’s met deze smartcard. Immers, zoals vorig jaar reeds aangekondigd, moet iedereen een smartcard hebben. Is dit toeval ? Natuurlijk worden hier de sociaal zwakkere als eerste proefkonijnen gebruikt.Eerst de armen en vervolgens moet deze totalitaire smartcard aan iedereen worden opgedrongen; de rijken, de vrijen en de slaven, de groten en de kleinen. Er zullen weinigen kunnen ontsnappen aan dit systeem. De smartcard als een soort van generale repetitie voor het merkteken van het beest. Met de smartcard kan eerst nog even de hele infrastructuur grondig worden getest en om mensen te laten wennen aan het ‘gemak’ van deze kaart en het verlies van hun privacy.
Vervolgens bestaat er de mogelijkheid dat deze smartcard op den duur gebruikt moet worden in combinatie met het merkteken van het beest. Heeft u dit merkteken niet dan is uw smartcard waardeloos geworden. Waarschijnlijker is inderdaad dat de informatie in de chip van de smartcard op den duur wordt overgeheveld naar een biochip of soortgelijk apparaatje wat in uw voorhoofd of rechterhand wordt geïnjecteerd/aangebracht inclusief de naam of het getal van het beest. Al met al een heel aannemelijk scenario. Een boek om in herinnering te brengen als er vroeg of laat zo’n ‘vriendelijke’ brief van de overheid in de bus valt of u maar even in één van de genoemde centra’s uw lichaamskenmerken wilt laten vastleggen. Om in Terry Watkins zijn woorden te spreken: ‘Een sinister plan wordt zorgvuldig uitgevoerd door een onzichtbare, maar zeer reële hand! ‘ Natuurlijk zal er nog uitvoerig gediscussiëerd worden over deze smartcard en de privacy voor de burger om er nog een ‘democratisch’ tintje aan proberen te geven. Doch het gevaar ligt niet zozeer aan het misbruik door burgers, hoe ongewenst natuurlijk ook, maar aan het feit dat de overheden /regeringen dit zullen misbruiken wanneer ze uiteindelijk hun soevereiniteit zullen opgeven aan een éénwereldregering met aan het hoofd het beest uit Openbaring. Totalitaire controle middelen zijn in handen van mensen nooit veilig (geweest) en zullen dat ook nooit worden zolang de mensheid zich in een gevallen staat bevindt. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

Ga naar Deel 1
Ga naar Deel 2

Bron: Xandrah.wordpress.com (Archief)