Het Gouden Boek (pdf), Louis-Marie Grignion de Montfort

Standaard

luis_montfort_virgen

H.Louis-Marie Grignion de Montfort, heeft in de volgende woorden de rol van Maria uitgelegd hoe het in overeenstemming zijn met Christus tot stand komt:

Onze gehele volmaaktheid bestaat uit het feit dat we gelijkvormig aan Jezus Christus zijn en in Hem zijn verenigd en gewijd. Daarom is de meest volmaakte verering ongetwijfeld die devotie die ons nog meer in overeenstemming met Christus brengt, ons met Hem verenigt en ons aan Hem doet toewijden. Omdat van alle mensen Maria zich het meest heeft gevoegd naar Jezus Christus, betekent dat van alle devoties de devotie die de ziel het meest in overeenstemming met Christus brengt en Hem heiligt, de devotie tot Maria is, die zijn heilige moeder is. Hoe meer zielen aan haar zijn gewijd, hoe meer ze aan Jezus Christus zullen zijn gewijd”.

Klik op onderstaand PDF bestand om het boek te kunnen lezen:

Het Gouden Boek –  Louis Marie Grignion de Montfort.pdf


Klik op onderstaand bericht om naar de levensbeschrijving van Louis-Marie Grignion de Montfort te gaan:

Louis-Marie Grignion de Montfort