Pandemie van een criminele wereldelite

Standaard

Brief van pater Daniel, 11 december 2020

Goede Vrienden,

Nadat de vieringen van de Goede Week en Pasen, de heiligste tijd van het liturgisch jaar, van regeringszijde werden verboden, heeft een ministerieel besluit de openbare Eucharistievieringen met Kerstmis eveneens verboden, tot half januari 2021, waarbij kerkelijke gezagsdragers zich gewoon neerleggen.  De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis konden van een dergelijke terreur, opgelegd én aanvaard, niet eens dromen. Enkele joodse organisaties hebben een kortgeding aangespannen en op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de Raad van State laten weten dat deze inperking van de godsdienstvrijheid niet in verhouding is en tegen zondag moet aangepast worden. De minister van justitie reageert daarop door te zeggen dat hij denkt dat het “wellicht mogelijk is” om een Eucharistieviering te houden “met 10 mensen!” Uiteindelijk komt hij met de regeling dat maximaal 15 mensen mogen deelnemen. Stel u even voor, in een kathedraal, die duizend of meer mensen kan bevatten en in onze grote kerken met hoge plafonds en alle ruimten! Zo wordt het volk in angst en terreur gevangen gehouden zonder enige verantwoorde reden, in de hoop dat religieuze leiders en gelovigen er in blijven trappen.

De protesten van deskundigen over heel de wereld rollen nu als een vloedgolf over ons heen, maar worden radicaal uit in onze media geweerd (Karien Reiss & Sucharit Bhakti,  Corona, vals alarm? De Blauwe Tijger, 2020; vertaling van een Duitse bestseller; https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/). Zij hebben het niet over détails maar over de grond van de zaak. De covid 19 is een seizoen griep en veel minder dodelijk dan verschillende griepen uit de voorbije jaren, waarbij de zieken extra werden verzorgd en aan de gezonde bevolking geen enkele dwangmaatregel werd opgelegd. Zij tonen met verpletterende bewijzen aan dat algemeen opgelegde mondmaskers meer kwaad dan goed doen (https://www.hpdetijd.nl/2020-10-12/stress-en-angst-zijn-voor-de-gezondheid-van-ouderen-gevaarlijker-dan-corona/) en voor kinderen ‘kindermishandeling’ is, dat afstand houden geen zin heeft en dat algemene afsluiting (lockdown) vernietigend is voor het maatschappelijke, economische, sociale, culturele en religieuze leven. De PCR test, algemeen gebruikt, voeren de angst op maar zijn zeer onbetrouwbaar (https://www.carineknapen.info/post/duitse-studenten-doorprikken-de-pcr-test). En de vaccins zijn gevaarlijk (https://www.ninefornews.nl/ierse-professor-waarschuwt-voor-risicos-coronavaccin-mensen-kunnen-heel-ziek-worden/).

Waarom mag de kern van de zaak niet openbaar besproken worden door onafhankelijke deskundigen? Volgens prof Sucharti Bhakti is de Heinsberg-Studie in Duitsland het enige onderzoek dat de werkelijkheid van de toestand weergaf. Omdat het aantoonde dat het sterftecijfer van covid 19 tienmaal lager lag dan door de media en de officiële instanties werd beweerd, kon dit tot heden niet doordringen in de openbare opinie. De dagelijks herhaalde leugens en manipulaties van onze media worden door massavorming geloofd en de op verantwoorde wijze toegelichte waarheid, mag niet eens gehoord worden! Het is tijd dat we allen opstaan om de vernietigende angst en terreur af te schudden. Een van mijn voormalige misdienaars is nu student te Leuven. Met drie vrienden ging hij een pintje drinken in een café. Allen kregen een boete van 250 €! Het “regime” vernietigt de vrijheid, de waardigheid en het meest natuurlijke gedrag van de burgers om een valse, wetenschappelijk onverantwoorde angst levendig te houden. Wat een waanzin en terreur! Het wil mensen overtuigen dat ze pas vrij zijn wanneer ze al hun vrijheid en menselijke waardigheid opgeven!

We moeten wakker worden en anderen wakker schudden. Laten we creatief, ludiek en vastberaden zijn. Gelovigen in Frankrijk hebben massaal gemanifesteerd voor kathedralen en kerken met gebed en gezang. Ook in ons land kan iets dergelijks groeien. Kom zondag morgen voor uw parochiekerk manifesteren, laat op dat ogenblik de klokken luiden en blijf dit doen totdat het moment gekomen is om met allen de kerk binnen te gaan en de Eucharistie feestelijk te vieren, niet als monsters met mondmaskers en schichtig jegens elkaar als gedresseerde dieren, maar als vrije christenen!

*******

We gaan hierover nog even verder met “Pandemie van een criminele wereldelite”. Verder een algemeen bericht over de situatie in Syrië en de schandelijke steun van de Nederlandse regering aan terroristen in Syrië.

Over veertien dagen is het Kerstmis. Dan stuur ik geen bericht. Gods komst onder ons door de geboorte van Jezus in Bethlehem is het belangrijkste nieuws uit de hele wereldgeschiedenis. Gun me de rust om daaraan alle aandacht te schenken en uitgebreid Kerstnacht en Kerstdag met een feestelijke Eucharistie te vieren, zoals we dat al een decennia hier mogen doen.

In PDF: