Ons leven als kind van God

Standaard

Optimist tot in de kist

Ons geestelijk leven is CHRISTELIJK leven

God geeft zich aan de mensen. Hij treedt helemaal tot de mensheid toe. De volheid daarvan is de Menswording van het Woord Gods: God zelf verenigt zich met het mens-zijn, neemt de menselijke natuur aan, God wordt onze broeder! Het mysterie van de Menswording vormt één geheel met het mysterie van Gods verlossende Barmhartigheid, waardoor God in Zijn genade zichzelf openbaart en zich aan ons geeft.

‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin heeft Gods liefde zich onder ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Hierin bestaat de liefde; niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden.

Geliefden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben’ (1Joh.4,8-11).

‘Want ook wij waren eertijds zonder…

View original post 2.236 woorden meer