Vijfde zondag van de vastentijd (C)

Standaard

Preken en woordjes

Inleiding

Met praten en redeneren proberen we vaak situaties onder controle te krijgen of op te lossen. Maar wie veel praat heeft soms maar heel weinig tot niets te zeggen.

Wat doet Jezus wanneer de Schriftgeleerden en Farizeeën een overspelige vrouw bij Hem komen brengen om Hem in de val te lokken? In eerste instantie: eenvoudig zwijgen. En dan zegt Hij slechts dit: ”Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen!” Met andere woorden; vooraleer we een ander gaan veroordelen, moeten we eerst ons eigen geweten gaan onderzoeken. Misschien maken wij het dan wel stil in ons en leren wij ons eigen falen en ongelijk onder ogen zien…  om onze schuld te belijden voor God en elkaar…

Verdieping

overspelige-vrouw2Wanneer Jezus in het Evangelie getest wordt op zijn getrouwheid aan de wet van Mozes, de Joodse wet, dan zal Hij die wet nooit zomaar buiten bedrijf stellen. Hij zegt van zichzelf…

View original post 890 woorden meer