Jezus is de Alfa en de Omega

Standaard

Door Pastoor Andy Penne

Op elke Paaskaars staan twee Griekse letters. De alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet.  Het zijn niet zomaar versieringen, het zijn verwijzingen naar wat ons gezegd wordt in de Bijbel. We zetten op de Paaskaars niet zomaar een A en een Z maar we bewaren de Bijbelse alfa en omega. Op drie plaatsen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, vinden we die alfa en omega terug.

Jezus is de alfa, de eerste. Hij stond aan het begin van ons leven. Soms kan het leven moeilijk en donker zijn. Soms kunnen mensen zich zo eenzaam en verlaten voelen en zich afvragen: wat heeft mijn leven voor zin, heeft er mij wel iemand gewild?  Ja, er is minstens een Iemand die ons heeft gewild, niemand is een ongelukje en niemand is hier toevallig. God heeft ons gewild, uit Zijn grote Liefde heeft Hij ons het leven gegeven en Hij heeft een plan met ons.

Jezus is ook de omega, de laatste. Bij Hem zal ons leven uitkomen. Hij zal ook aan het einde staan, een einde dat geen echt einde is. Vroeg of laat zal ons leven hier op aarde eindigen, ons lichaam zal het begeven. Niemand weet precies wanneer dat moment zal komen, voor de ene al wat eerder dan voor de andere. Voor ons, christenen, zal dat niet het einde zijn. Ons geloof in Jezus Christus geeft ons Eeuwig Leven. We zullen niet verdwijnen in het donkere gat van de dood. Dat vieren we in de Goede Week en met Pasen. Jezus Christus heeft voor ieder van ons persoonlijk Zijn leven op het Kruis gegeven, is gestorven en verrezen. Daardoor heeft Hij de zonde en de dood het laatste woord ontnomen. Dat heeft ook met ons persoonlijk te maken. Hij is onze omega, dankzij Hem en wat Hij voor ons deed mogen we leven, eeuwig leven. Er zijn wel eens mensen die mij vragen of ik geloof dat er iets is na dit leven. Ik antwoord daar dan altijd nee op. Mensen kijken dan wel eens op. Ik geloof niet dat er iets is na dit leven. Ik geloof dat er Iemand is na dit leven, het leven bij God.

Hij is de alfa en de omega. Van A tot Z, van het begin tot het einde dat geen einde kent is Hij bij ons leven betrokken en zal Hij er zijn. Tussen de alfa en de omega, tussen de A en de Z zijn er natuurlijk heel wat andere letters. Wat voor letters er in ons leven tussen die alfa en omega ook zitten, wat het leven ons ook brengt, ook daar gaat Hij met ons mee. De nabijheid van de Levende Heer, op elk moment van ons leven: ook dat is de boodschap van Pasen.

Zalig Pasen!