Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Standaard

Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus nadert! Op Pinksteren is de Paastijd ten einde gegaan; de tijd waarin we 50 dagen lang gevierd hebben dat de Heer waarlijk is verrezen. Hij verscheen aan zijn leerlingen die op Goede Vrijdag de moed hadden verloren. De Verrezen Heer zelf kwam hun te hulp. Hij toonde zich aan Maria Magdalena, die meende een ‘tuinman’ te zien, Hij liep met hen mee naar Emmaüs, Hij kwam Thomas te hulp die om een ‘bewijs’ vroeg maar vóórdat Hij het bewijs kreeg, een geweldige belijdenis sprak; niet alleen ‘Heer, U bent verrezen’ maar: ‘Jezus, U bent mijn Heer en mijn God’. Jezus kwam zijn leerlingen te hulp die hun oude vissersvak weer wilden oppakken omdat hun geloof was verdwenen. Jezus komt ons te hulp wanneer wij ons afvragen: ‘Waar is God in alle moeilijkheden die ons overkomen, in de ‘dreiging’ van virussen, in de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. Waar is God als ik ouder word, mijn krachten voel afnemen, mijn geheugen mij in de steek laat, mijn zelfstandigheid mij noodgedwongen dreigt te worden afgenomen.’

Vrees niet: de Verrezen Heer komt ook tot ons, ondanks ons zwakke geloof. Hij neemt het initiatief! Dat initiatief vierden we met Pinksteren en in de weken daarna; het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, Sacramentsdag en het Hoogfeest van het Heilig Hart.

Op Pinksteren zendt God de Heilige Geest: een nieuwe, totale aanwezigheid van God in onze wereld. De Heilige Geest die in ons werkt, ons kracht geeft om te blijven vertrouwen, die kracht geeft aan de woorden die wij spreken om Gods Liefde in de wereld te verkondigen. In de viering van het Hoogfeest van de H. Drie-eenheid vieren we dat onze God geen afstandelijke God is maar ten diepste Communio (verbondenheid in eenheid) tussen Vader, Zoon en Heilige Geest en dat wij in deze eenheid zijn opgenomen. In het Heilig Sacrament geeft God Zichzelf aan ons, wordt Hij Voedsel, Levend Manna, voor onze zoektocht in de woestijn van ons leven.

Op het Hoogfeest van het Heilig Hart vieren we dat God ons liefheeft met heel Zijn Hart, een ‘hartelijke’ God die ons liefheeft tot in het diepst van Zijn Goddelijk Wezen. Zelfs na zijn smartelijke dood aan het kruis blijft Hij geven. Uit Zijn geopend Hart stromen water en Bloed, de levensstroom van de Sacramenten die God ons gegeven heeft voor onze levensweg. Aan ons de taak om dankbaar te zijn voor al deze schitterende gaven van God. We brengen dank aan God, niet om God ‘groter’ te maken, want Hij is al de Grootste. We brengen eer en dank om God de kans te geven meer voor ons te ‘doen’. God heeft ons geschapen voor het geluk. Zijn grootste vreugde bestaat erin dat wij, mensen, gelukkig zijn. In alle omstandigheden van het leven. En dat geluk bestaat hierin dat wij alles aanvaarden wat uit Zijn Hand komt, dat wij ons ‘fiat’ geven: ‘Hier ben ik Heer, ik ben bereid uw Wil te doen!’ Dát is God eren door gelukkig te zijn! Samen bidden en vieren, samen dankbaar zijn dat God ons gelukkig maakt!

Op vrijdag 24 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. We nodigen u uit om de noveen te bidden van het H. Hart, welke begint op woensdag 15 juni.