Het collectieve westen: van beschaving naar barbaarse oorlogen

Standaard

Nieuwsbrief XVI 43+44, Pater Daniel, vrijdag 21 oktober 2022

Pater Daniel

Een eenvoudige analyse maakt ons duidelijk  dat de westerse beschaving steeds meer een oorlogsmachine geworden is, waarbij de bekangrijkste opdracht bestaat in het opvoeren van oorlogen onder leiding van de VS en de NAVO.

Volgens de Italiaanse gezaghebbende journalist Manlio Dinucci hebben de VS en EU nu ongeveer 100 miljard voor oorlogsmateriaal “gegeven” aan Oekraïne en deze som blijft stijgen. Het is geld dat uit de zakken van  de burgers komt. Bovendien traint de EU 15 duizend “Oekraïense soldaten” o.m. in Polen. De sabotage van de Russische gaspijpleidingen Gazprom (eveneens door VS/NAVO?) werden meteen een aanleiding om, volgens secretaris generaal Stoltenberg de militaire aanwezigheid in de Baltische zee en de Noordzee te verdubbelen met meer dan 30 schepen.

Deze journalist maakte al in mei 2019 een analyse van de plannen van Rand Corporation, de invloedrijkste Amerikaanse denk tank met zijn duizenden experten. Deze groep verzamelt de gegevens over het wereldgebeuren en de politiek. Deze Rand Corporation is die de belangrijkste raadgever voor de politiek van de VS en zijn bondgenoten. Ze heeft een plan uitgewerkt om op lange termijn Rusland te ontwrichten. Een eerste aanval is voorzien op de Russische economie die vooral afhankelijk is van olie en gas. De uitvoer van Rusland naar het westen moet verminderd worden en uiteindelijk vervangen door het Amerikaanse gas. Verder moeten in Rusland zelf hoger ontwikkelde jongeren aangemoedigd worden het land te verlaten en het imago van Rusland in het buitenland moet besmeurd worden door het uit te sluiten van grote internationale samenkomsten en sportieve evenementen. In het binnenland moeten protestbewegingen aangemoedigd worden. Op geopolitiek gebied moet Oekraïne bewapend worden om tegen Rusland te vechten. Op militair gebied moet de anti-Russische houding van de NAVO opgevoerd worden. Verder stellen zij dat de VS uit het internationaal nucleair akkoord moet stappen en in Europa nucleaire raketten moet plaatsen, gericht op Rusland. Hiervoor zijn de VS en de Europese landen verplicht grotere bedragen voor militaire uitgaven te voorzien ten koste van sociale uitgaven… Als dat al in 2019 het plan was van de Rand Corporation, kun je niet ontkennen dat ze niet zeer efficiënt de hele westerse politiek tegen Rusland hebben gemilitariseerd. Het is niets minder  dan “een oorlogsstrategie, waarvan de prijs in offers en risico’s betaald wordt door ons allen” (https://www.mondialisation.ca/rand-corp-comment-abattre-la-russie/5633706)

In de VS zijn veel meningen en standpunten mogelijk en toegelaten. Er is echter één dogma dat onaantastbaar is: de oorlogsmachine moet goed geolied blijven. De strijd voor regeringswissels en de oorlog tegen landen willen stoppen is onaanvaardbaar. Er zijn slechts enkele hoge politici die als sterke persoonlijkheid kunnen  recht blijven wanneer ze hiervoor pleiten, zoals het congreslid Ron Paul en zijn zoon senator Rand Paul. Verder is er de moedige gouverneur van Virginia Richard Black die vroeger al een brief geschreven heeft aan de Syrische president Bachar al Assad om hem aan te moedigen stand te houden tegen de  misdaden die zijn land tegen hem en Syrië begaat. Hij heeft hem ook bezocht. Over deze moedige  brief heb ik ooit een stukje geschreven dat blijkbaar buiten mijn weten om in het Engels vertaald is. Daardoor werd ik eens in Aleppo op straat aangesproken door een vrouw die vroeg of ik Father Daniel was. Ze was een medewerkster van Richard Black en wilde me danken en zijn groeten overbrengen. Richard Black zelf heeft echter heel andere  reacties gekregen van collega’s, die hem vroegen wat er nu met hem aan de hand was, omdat hij de oorlog tegen Syrië niet wilde steunen!

En nu is er Tulsi Gabbard, een reizende ster bij de democraten. Ze vertegenwoordigde met haar 31e  als jongste ooit haar district Hawaï, acht jaar was ze volksvertegenwoordigster en zelfs enkele jaren plaatsvervangend voorzitster van het Democratisch Nationaal Commitee (DNC). Ze is een oorlogsveteraan, nog betrekkelijk jong (51 j), intelligent, welbespraakt en passioneel in de verdediging van haar overtuiging. Ook zij is naar Syrië gereisd, had een ontmoeting met de president en trok openlijk in twijfel dat de gifgasaanvallen door het Syrische leger zouden uitgevoerd zijn. De media kreeg ze over zich heen en werd uitgemaakt voor een fanatieke tegenstander van LGBTQ en voor een  Russische agente… De journalist Tony Cox opperde echter dat zij voor de VS een veel betere en meer menselijke uitgave als vicepresident zou geweest dan Kamala Harris. Ze zegt openlijk dat de oorlog die de VS tegen Rusland voeren het land naar een nucleaire catastrofe leidt. Zij bekritiseerde ook heftig de Amerikaanse bio laboratoria in Oekraïne. En nu  kondigt ze aan dat ze overgaat naar de Republikeinen om de gepensioneerde generaal Don Bolduc, die daar de midterm voorverkiezingen gewonnen heeft te steunen. Zelf zegt ze het zo: “Ik kan nu niet langer meer in de Democratische partij blijven die totaal onder de controle staat van een cabal elite van oorlogsstokers…” Hierbij merkt de economist en politieke analyst Jeffey Sachs op dat ze eigenlijk hetzelfde zou kunnen zeggen van de Republikeinse partij, immers: “Dit land is aan de top een oorlogsmachine” (Tony Cox, https://www.rt.com/news/564594-tulsi-gabbard-democratic-party-us/; in het Nederlands: https://www.golfbrekers.be/tulsi-gabbard-blijft-trouw-aan-zichzelf-2/). En Tulsi Gabbard laat het daar niet bij. Zij roept nu collega’s op om eveneens de Democratische partij te verlaten.

De hele VS samenleving en die van hun bondgenoten, het “collectieve westen”, glijden steeds meer af naar een oorlogsmachine die tegen iedere prijs wordt opgevoerd ten koste van alle andere waarden zoals waarheid, waardigheid en welzijn van de mensen. Westerse regeringen blijken nauwelijks nog belangstelling te hebben voor het goed van hun burgers. Zij steunen de wereldleiders, miljardairs, wapenbazen, die de wereldbevolking drastisch willen beperken en door oorlogen alle rijkdom en macht aan zich willen trekken. Hun criminele agenda uitvoeren, dat blijkt nu “goed bestuur” te heten.

Varia

Libanon heeft het akkoord over de energie uitbating in zee en de maritieme grenzen met Israël, met het mes op de keel getekend. De VS blijven de touwtjes in handen houden en beletten iedere onbaatzuchtige dialoog. Mogelijk brengt  het voor Libanon toch nog een gunstige oplossing: https://www.golfbrekers.be/als-de-vos-de-passie-preekt-3-2/

Klokkenluider legt geheim wereldimperium bloot / Microgolfspecialist onthult gevaren / WHO onder de loep / Covid 19 vaccins in nieuw wetenschappelijk licht / informatie oorlog / Lied : oproep voor vrede van Russen en Oekraïners: www.kla.tv

Een sterke oproep van Ab Gietelink om de oorlog te stoppen: https://www.blckbx.tv/columns/stop-de-oorlog-en-luister-naar-het-volk-zegt-columnist-ab-gietelink 

Volgens westerse media zijn er geen fascisten in Oekraïne. Volgens Willy Van Damme toont de werkelijkheid een heel ander beeld: Geen fascisten | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com);

In een grondig artikel over de gasleveringen legt F. William Engdahl uit dat er zeer grote energie crisis in heel Europa (behalve in Hongarije) niet door Moskou veroorzaakt is maar door Berlijn en Brussel: https://www.mondialisation.ca/larmageddon-energetique-de-leurope-vient-de-berlin-et-de-bruxelles-pas-de-moscou/5671982

Een pittige verdediging van het gezin, het geloof, de Katholieke Kerk en het gezond verstand door de Nederlandse bisschop Mgr. Rob Musaerts:  https://vitaminexp.blogspot.com/2022/10/een-ei-is-een-ei.html

Protest tegen de  transgenderwaanzin van binnen uit. De media houden niet op met jubelverhalen over transgenders en hoe gelukkig ze zijn. Wie niet mee applaudisseert wordt verketterd. Steeds meer komt de in-tragische werkelijkheid naar boven. Een transgender roep op: “stop met die flauwe kul”: https://www.golfbrekers.be/m-v-m/

De beweging van vrije seks levert tal van ongelukkig makende gevolgen op: seksverslaving, aanranding, verkrachting, prostitutie, pornografie, seksindustrie, pedofilie, moorden na seksmisdrijf, éénouder gezinnen, eenzaamheid … Het boek van Oscafr Lohuis, Exclusieve liefde. Waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten, is geschreven voor jonge mensen die willen trouwen, de seksualiteit herwaarderen en gelukkig worden: https://www.bezorgdeouders.be/2022/10/18/boek-exclusieve-liefde/

Recent onderzoek door Margherita Guaducci, epigrafiste en archeologe, heeft aangetoond dat 13 oktober 64 hoogstwaarschijnlijk de datum is van de marteldood van de heilige Petrus in de tuinen van het Vaticaan onder  keizer Nero. Zij vergelijkt hiervoor het getuigenis van de beroemde geschiedschrijver Tacitus, de eerste brief van paus Clemens aan de  Korintiërs en twee apocriefen. In  datzelfde jaar was Rome door brand verwoest,  Nero beschuldigde de christenen en een “immense menigte” christenen werd ter dood veroordeeld. Het circus Maximus was door brand onbruikbaar en Nero opende zijn eigen tuinen voor het bloedige schouwspel. Op 13e oktober  werd de bijzondere “dies natalis” van de keizer en van het Romeinse Rijk gevierd: https://www.lesalonbeige.fr/hypothese-sur-la-datation-du-martyre-de-lapotre-pierre/

Sterke oproep van aartsbisschop Viganò om de soevereine  beslissingen over de gezondheidszorg niet aan de internationale Wereldgezondheidsorganisatie af te staan, maar zelf zorg te dragen voor de waardigheid en gezondheid van zijn burgers, bijzonder van de zwaksten: https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-onze-leiders-zijn-schuldig-aan-hoogverraad/

De Nederlandse Katholieke Charismatische Vernieuwing (KVC) gaat het  kruis van Wereldjongerendagen (WJD) doorheen Nederland dragen om jongeren uit te nodigen deel te nemen aan de volgende WJD in Lissabon  op 1-7 augustus 2023

Kijkt u ook even het volgende filmpje waarin een paar jongeren aan het woord komen. De moeite waard: https://youtu.be/eRqTpSgnXu0

Op 15 oktober 2022 werd in de Sint Rochuskerk te Parijs een inspirerend “Forum Jezus de Messias” georganiseerd als verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus Christus voor moslims: “Ook ik wil Christus leren kennen”, met onderricht, gebed, aanbidding, biecht,  Eucharistie en allerlei standen. Een moedig initiatief dat meer navolging verdient: https://www.lesalonbeige.fr/rappel-samedi-15-octobre-forum-jesus-le-messie-a-paris/

Steunbetuiging aan Kardinaal Jozef Zen, emeritus bisschop van Hong Kong, die zowel door het Vaticaan als door China wordt bestreden terwijl hij een ware zoon van de Kerk en van China is omdat hij waarlijk een man Gods is: https://www.cronachecieloeterra.it/generico/card-zen-il-popolo-di-dio-e-con-te/